Hyppää pääsisältöön

Uutuuskirja: Yhteiskuntaluokka vaikuttaa koulutukseen nyky-Suomessakin

Julkaistu 30.10.2023
Tampereen yliopisto
Kansikuva Koulutus ja yhteiskuntaluokka -teos.
Kasvatus ja koulutus ovat merkittäviä yhteiskunnan sosiaalista kerrostumista ja yksilöiden luokka-asemia selittäviä tekijöitä. Tuore artikkelikokoelma pureutuu aiheeseen monesta näkökulmasta antaen kattavan kuvan koulutusta ja luokkaa käsittelevän tutkimuksen kohteista ja menetelmistä.

Koulutus ja yhteiskuntaluokka -kokoomateoksen yhdeksän artikkelia tarkastelevat koulutuksen luokkakysymystä elettynä ja koettuna, yhteiskunnalliseen valtaan kietoutuneena ilmiönä.

Kirjoittajat käsittelevät erityisesti koulutusjärjestelmän käytännöistä syntyviä ulossulkemisen kokemuksia ja eri reiteille etenevien yksilöiden välisiä luokkaeroja. Akateemiset oppimistavoitteet esimerkiksi näyttävät olevan hankauksessa taustaltaan työväenluokkaisten tai muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien lasten ja nuorten kokemusmaailman kanssa. 

Teos osoittaa yhteiskuntaluokan vaikutuksen ihmisen koko elämänkaaren mitassa. Sen lisäksi, että lapsuudenkodin luokkastatus määrittää yksilön koulutusuran pituutta, luokka vaikuttaa myös koulukokemuksiin ja käsityksiin itsestä opiskelijana. Lopulta luokka määrittää myös työelämässä tarjolla olevia oppimis- ja koulutusmahdollisuuksia. Oppiminen, koulutussaavutukset ja menestys eivät ole nyky-Suomessakaan vain ”itsestä kiinni”.

Koulutus ja yhteiskuntaluokka on neljäs teos Kasvatussosiologian vuosikirjojen sarjassa. Se soveltuu yliopistolliseksi kurssikirjaksi kasvatus- ja yhteiskuntatieteisiin ja toimii myös sivistävänä katsauksena kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille tai aihepiiriin vasta tutustuville tutkijoille. Kirjoittajat ovat kasvatustieteiden, valtiotieteiden, sosiologian ja psykologian tutkijoita.

Tampere University Pressin kustantama Open Access -kirja on saatavilla muun muassa kustantajan julkaisualustalla ja kansainvälisessä OAPEN Libraryssa. 

Teosta esitellään hybridiseminaarissa 2.11. klo 10–12. Tervetuloa mukaan joko Helsingin yliopiston Minerva-torilla tai verkossa!

 

Julkaisun tiedot

Mira Kalalahti, Heikki Silvennoinen, Janne Varjo & Minna Vilkman (toim.): Koulutus ja yhteiskuntaluokka. Tampere University Press, 2023. DOI: 10.61201/tup.865

Lisätietoja:
Apulaisprofessori Mira Kalalahti, puh. 050 413 4645, mira.m.kalalahti [at] jyu.fi
Professori Heikki Silvennoinen, puh. 02 333 8853, heikki.silvennoinen [at] utu.fi