Hyppää pääsisältöön

Uutuuskirja tarkastelee vaalikoneita niin äänestäjien, ehdokkaiden kuin median näkökulmasta

Julkaistu 10.11.2020
Tampereen yliopisto
Käyttöliittymä vaaleihin -kirjan kansikuva
Sami Borgin ja Kari Koljosen teos Käyttöliittymä vaaleihin tarjoaa ajantasaisen ja kattavan kuvan vaalikoneiden nykyisestä asemasta suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä ja viestintäkentässä.

Vaalikoneilla on Suomessa yli 20 vuoden historia. Suurin osa suomalaisista vaalikoneista on median toteuttamia ehdokasvaalikoneita. Vaikka jotkut pitävät vaalikoneita vain ajanvietteenä, niiden merkitys vaalitiedon ja äänestyspäätösten lähteenä on kohonnut maassamme merkittäväksi jo lähes kaikissa äänioikeutettujen ikäryhmissä. Nuorimmille äänestäjille vaalikoneet ovat jo merkittävin äänestyspäätösten tietolähde.

Sami Borgin ja Kari Koljosen teos Käyttöliittymä vaaleihin on monitieteinen tutkimus vaalikoneista ja niiden käytöstä vuoden 2018 presidentinvaalissa ja vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Teos tarjoaa ajantasaisen ja kattavan kuvan vaalikoneiden nykyisestä asemasta suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä ja viestintäkentässä.

Kirja lähestyy vaalikoneita eri toimijoiden näkökulmista ja erilaisista demokratianäkökohdista sekä pohtii laajasti myös vaalikoneiden kehittämismahdollisuuksia. Uusia tutkimuksellisia näkökulmia ovat vaalikonejournalismi sekä ehdokkaiden näkemykset vaalikoneista. Tutkimusaineisto koostuu valitsijakyselyistä, vaalikoneiden analyysista, vaalikoneita koskevista uutisista sekä ehdokkaiden, kampanjavastaavien ja vaalikoneiden tekijöiden haastatteluista.

Julkaisu on osa Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamaa Vaalikoneet 2020 -hanketta.

Tampere University Pressin kustantama Open Access -kirja on avoimesti saatavilla mm. Trepo-julkaisuarkistossa ja kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa sekä Directory of Open Access Books -palvelussa.

 

Sami Borg ja Kari Koljonen (2020). Käyttöliittymä vaaleihin: Tutkimus vaalikoneista kansalaisten, ehdokkaiden ja journalismin näkökulmista. Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-026-7


Lisätietoja teoksesta:

YTT, yliopistonlehtori Sami Borg, sami.borg [at] tuni.fi
Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta / politiikan tutkimuksen oppiaine

YTT, yliopistonlehtori Kari Koljonen, kari.koljonen [at] tuni.fi
Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta / Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET


Lisätietoja Tampere University Pressin toiminnasta:

Tampere University Press