Hyppää pääsisältöön

Uusi tohtorikoulutusala sai merkittävän rahoituksen ihmisen ja koneen konvergenssin tutkimiseen

Julkaistu 17.6.2022
Tampereen yliopisto
Ihmisen ja koneen luovuuden konvergenssi (DALLE-E-tekoälyn luomat kuvat affektiivisesta tietojenkäsittelystä, pelillistämisestä, laajennettusta todellisuudesta, kybernetiikasta, verkottuneesta maailmasta, hajautetusta tietojenkäsittelystä, tekoälystä ja koneoppimisesta sekä robotiikasta ja konehavainnoinnista)
Jane ja Aatos Erkon säätiö rahoittaa 3 miljoonalla eurolla Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tohtoriopintoja ihmisen ja koneen konvergenssin eli lähentymisen teemoista. Ensi syksynä alkavassa CONVERGENCE of humans and machines -hankkeessa perustetaan aiheeseen keskittyvä tohtorikoulutusala ja koulutetaan ohjelman ensimmäiset 16 väitöskirjatutkijaa alan holistisiksi asiantuntijoiksi.

Tampereen yliopistoon perustettavan uuden tohtorikoulutusalan keskeinen lähtökohta on se, että teknologiasta on tullut yhä kiinteämpi osa kaikkia ihmiselämän ja yhteiskunnan osa-alueita. Voi sanoa, että se on syntynyt tarpeesta määrittää ja neuvotella uudelleen ihmisen ja koneen roolit yhteiskunnassa.

– Kuljemme kohti ihmisten ja koneiden konvergenssia, jossa yhtäältä ihmisiin integroidaan lisääntyvissä määrin teknologiaa ja jossa kulttuurimme ja käytänteemme ovat yhä enemmän informaatioteknologian sanelemia. Toisaalta koneet ovat muuntumassa elävän oloisiksi, luoviksi ja dynaamisemmiksi. Ihminen ja kone ovat siis lähentymässä toisiaan, mikä johtaa tarpeeseen uudelleen määritellä ihmisyyttä ja teknologiaa, kuvailee hanketta johtava professori Juho Hamari.

CONVERGENCE tuo monitieteisesti yhteen huippuosaamista teknis-luonnontieteellisestä ja humanistis-yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta. Väitöskirjaprojektit liittyvät nykyteknologian kehityslinjoihin, joita ovat muun muassa affektiivinen tietojenkäsittely, pelillistäminen, laajennettu todellisuus, kybernetiikka, verkottunut maailma, hajautettu tietojenkäsittely, tekoäly ja koneoppiminen sekä robotiikka ja konehavainnointi.

– Tutkimus hyödyntää tieteiden välisiä rajapintoja ja siten tukee niin tiedekunnan kuin koko Tampereen yliopiston monialaisuutta. Odotan innolla uusia innovatiivisia väitöstöitä, jotka ovat parhaimmillaan sekä monitieteisiä että terävällä kärjellä tulevaisuuteen kurkottavia, kertoo informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaani Jyrki Vuorinen.

Teknologisessa kehityksessä huomioitava ihmisyyden näkökulmat

Hankkeessa koulutetaan asiantuntijoita ja tutkijoita ymmärtämään ihmisen ja koneen lähentymisen haasteita ja mahdollisuuksia. Esimerkiksi teollisuus kaipaa tulevaisuuden innovaattoreita ja edelläkävijöitä luomaan uuden aallon teknologioita ja palveluita. Teknologian näkökulma ei kuitenkaan riitä.

– Kun teknologian merkitystä ja kehitystä mietitään yhteiskunnalliselta tasolta, pitää huomioida ihminen, vuorovaikutus ihmisten kanssa ja teknologian yhteiskunnalliset vaikutukset. Kantavina teemoina tulee teknologian ohella olla ihmislähtöisyys, kestävä kehitys laajassa merkityksessään sekä resilienssi eli yhteiskunnan kantokyky ja mukautumiskyky äkillisissä muutoksissa, huomauttaa KONEen Innovaatio-organisaation erityisasiantuntija Sanni Siltanen.

Ihmisen ja koneen konvergenssi muuttaa syvällisesti yhteiskuntien ja yhteisöjen rakenteita ja toimintatapoja ja asettaa meidät uusien haasteiden eteen siinä, miten muuttuva maailma kohdataan ja muutosta suunnataan kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Uusien eettisten kysymysten tutkimus edellyttää ihmistieteiden ja teknologian ymmärryksen konvergenssia.

Hanke vastaakin niin tutkimuksen, yhteiskunnan kuin teollisuuden tarpeisiin tarjoamalla koulutusta, joka pureutuu aiheeseen eettisesti, holistisesti ja kestävästi, yhdistäen saumattomasti teknologian ja ihmisyyden näkökulmat.

Sidosryhmät tuovat ratkottavaksi tosielämän ongelmia

Tärkeä osa kuusivuotista hanketta on väitöskirjatutkijoiden verkostoituminen mukaan tulevien organisaatioiden kanssa. Urakehitys on olennainen osa koulutusohjelmaa, ja väitöskirjatutkijan tähtäimessä voi olla ura niin tutkimuksen parissa kuin eri organisaatioissa. Synergiaetuja hankkeen ja sidosryhmien välillä olisi mahdollista löytää esimerkiksi sitä kautta, että sidosryhmät tuovat omia tutkimusongelmiaan väitöskirjatutkijoiden ratkaistavaksi.

– Tampereen yliopistossa on vuosikymmenten aikana tehty vahvaa tutkimusta kaikilla CONVERGENCE-hankkeeseen liittyvillä tekniikan tutkimusalueilla. Nokia on työskennellyt näiden aihealueiden parissa tiiviisti vuosien tai jopa vuosikymmenten ajan. Tampereen yliopisto on ainutlaatuinen paikka tehdä tällaista laajasti konvergoitunutta tutkimusta, koska professorit ovat vahvasti sidoksissa yhteiskuntaan, ja myös yrityksiin, Tampereen kaupunkiin ja erinomaiseen kumppanuusverkostoon useiden muiden yliopistojen kanssa, intoilee hankkeen alkamisesta Nokian Tampereen yksikön johtaja Petri Ahokas.

CONVERGENCE of humans and machines -hanke alkaa syyskuussa 2022.

Rahoituspäätös on luettavissa Jane ja Aatos Erkon säätiön verkkosivuilta.

Lisätiedot

convergence [at] tuni.fi