Hyppää pääsisältöön

Uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valmiina yliopistoyhteisön yhteisiä tekoja varten

Julkaistu 20.10.2023
Tampereen yliopisto
Kuva: Juan Diego Salinas / Pixabay
Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2023–2025 on valmistunut ja se on yhteisön saatavilla suomeksi ja englanniksi. Kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä kannustetaan nyt suunnitelmassa nostettuihin tekoihin.

Uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma edistää yliopiston strategian mukaisia toimintamalleja yhdenvertaisuudessa ja monimuotoisuudessa. Tampereen yliopisto on sitoutunut moninaisuuden ja vastuullisuuden arvoihin sekä pyrkii kaikessa toiminnassaan tasa-arvoon.

– Kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus on luovuttamaton periaate, jota yliopisto kunnioittaa omassa toiminnassaan ja jota se edistää tutkimuksen ja opetuksen avulla ympäröivässä yhteiskunnassa. Tampereen yliopisto on määrittänyt toimintansa tarkoitukseksi kestävän maailman rakentamisen yhdessä. Strategiansa mukaisesti yliopisto toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi. Yliopiston arvoista moninaisuus näkyy erilaisten ihmisten, alojen ja perinteiden arvostuksena, sanoo kehittämispäällikkö Paula Järvenpää, joka toimii Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtajana.

Tampereen yliopisto on valmistellut tällä suunnitelmakaudella kaksi erillistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Kaksivuotinen suunnitelmakokonaisuus valmistui loppukesästä yliopistoyhteisön kommentointikierroksen jälkeen. Henkilöstöpoliittisessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa sekä koulutuksen järjestäjän toiminnallisessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa yhdistyvät tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät vaatimukset ja toiminnan kehittäminen. Yhdessä suunnitelmat muodostavat Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2023–2025.

Yhteisiä tekoja tarvitaan

Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tukee työnantajan velvollisuuksia edistää työelämässä sukupuolten tasa-arvoa ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Siihen sisältyy EUn rahoitusinstrumenttien edellyttämä sukupuolten tasa-arvosuunnitelma eli Gender Equality Plan (GEP).

Koulutuksen järjestäjän toiminnallinen suunnitelma tukee yliopiston koulutukseen liittyvien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteiden saavuttamista. Kunkin teemaluvun alussa esitetään päämäärät, joita kohden yliopistoyhteisö haluaa edetä. Tavoitteet ja toimenpiteet -osiot kokoavat vastuutahot sekä teot, joilla päämääriä edistetään. Suunnitelma huomioi saavutettavuuden ja fyysisen esteettömyyden.

Suunnitelmia valmistelleissa työryhmissä olivat edustettuina yliopiston sisäiset yksiköt, työntekijäjärjestöt ja ylioppilaskunta TREY. Luonnosta kommentoivat tiedekunnat, palveluyksiköt, yhteistoimintaneuvosto sekä lukuisat yksittäiset henkilöt. 

Järvenpää muistuttaa, että jatkuva pyrkimys kohti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edellyttää kaikkien sitoutumista ja tekoja. Yhtenä ohjenuorana voi käyttää kirjailija, kansalaisaktivisti Maya Angeloun kuuluisaa lausahdusta:

“Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better.”

Tutustu Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan vuosille 2023–2025. Suunnitelma on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Lisätiedot

yhdenvertaisuus.tau [at] tuni.fi

Kehittämispäällikkö Paula Järvenpää, Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtaja
paula.jarvenpaa [at] tuni.fi

Kehittämispäällikkö Jaana Salmensivu-Anttila, työryhmän valmistelija/sihteeri
jaana.salmensivu-anttila [at] tuni.fi