Hyppää pääsisältöön

Uusi dosentuuri rakentaa siltaa tutkimuksen ja teollisuuden välille XR-alalla

Julkaistu 16.6.2022
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopiston tuore dosentti Sanni Siltanen suhtautuu myös intohimoisesti uusien teknologioiden hyödyntämiseen ja tutkimukseen, ongelmien kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja poikki -ja monitieteellisten lähestymistapojen kehittämiseen. Kuva: Hanna Heinonen
Tampereen yliopistossa alkoi Suomen ensimmäinen dosentuuri, jonka alana on laajennettu todellisuus teollisuudessa (industrial XR). KONEessa erityisasiantuntijana työskentelevä tuore dosentti, tekniikan tohtori Sanni Siltanen lähtee uudessa roolissaan tiivistämään yliopiston ja teollisuuden opetus- ja tutkimusyhteistyötä tekniikan alalla.

Dosentuurissa on kyse digitaalisesta transformaatiosta. Se yhdistää luontevasti akateemista tutkimusta ja teollisia innovaatioita ja soveltaa tätä tietoa elinkeinoelämän käytännön tarpeisiin.

– Käytännössä dosentuuri mahdollistaa muun muassa uusia yhteistyötapoja, huippuluokan asiantuntemusta opetukseen ja ohjaukseen, toimivaa väylää harjoitteluun ja lopputöiden tekemiseen sekä yhteisjulkaisuja, kiteyttää vuorovaikutteisen teknologian professori Markku Turunen.

Sanni Siltanen on laajennetun todellisuuden tutkimuksen ja kehityksen pioneereja Suomessa. Hän aloitti alan parissa jo vuonna 2001 työskennellessään VTT:llä. Siltasen nykyinen työnantaja on KONE, jossa hän on toiminut tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Tällä hetkellä hänellä on erityisasiantuntijan rooli Innovaatio-organisaatiossa (Senior Expert in Innovation Engineering).

–  Oma intohimoni liittyy uusiin teknologioihin ja siihen, kuinka ne saadaan todelliseen käyttöön. Tällä hetkellä minua kiinnostaa erityisesti teollisuus 5.0, mobiili palvelurobotiikka, IoT ja ihmisen vuorovaikutus teknologian kanssa, Sanni Siltanen kertoo.

– Olisi mielenkiintoista tarjota opiskelijoille oikeita teollisuuden ongelmia ratkottavaksi kurssitöissä ja siten lisätä heidän ymmärrystänsä teollisuuden tarpeista. Samalla he oppivat sellaisia taitoja mitä teollisuudessa tänä päivänä tarvitaan. Henkilökohtaisesti olen kiinnostunut myös lopputöiden ja jatko-opintojen ohjauksesta, hän lisää.

Teknisille aloille tarvitaan monimuotoisuutta ja uusia näkökulmia

Markku Turunen pitää uutta dosentuuria lottovoittona yliopistolle. Hänen mukaansa se mahdollistaa syvälle menevän, monimuotoisen tutkimus- ja opetusyhteistyön johtavan teollisen yrityksen kanssa.  

– Tarvitsemme Sannin kaltaisia sillanrakentajia teollisuuden ja tieteen välille. Tätä kautta saamme alalle työvoimaa, joka ymmärtää teollisuuden tarpeet. Valmistuneiden työelämävalmiudet nousevat aivan uudelle tasolle, Turunen iloitsee.

Sanni Siltanen itse toivoo myös voivansa kannustaa tyttöjä ja naisia matemaattisille ja teknisille aloille opiskelemaan ja töihin.

– Diversiteetti ylipäätään on tärkeää, jotta kehitettävät ratkaisut ja palvelut palvelevat paremmin entistä suurempaa osaa käyttäjistä. Varsinkin kun innovoidaan ja kehitetään uutta, tarvitaan ihmisiä, jotka tarkastelevat asioita eri näkökulmista, Sanni Siltanen sanoo.

Sanni Siltanen harrastaa akvarellimaalausta. – Maalaaminen on meditatiivista ja rentouttavaa, se aktivoi luovaa aivopuoliskoa. Tutkimustyössä on myös usein kyse luovuudesta, eli maalaaminen toimii myös aivojumppana, hän pohtii. Kuva: Sanni Siltanen, ”Puutarhan varjossa”, Akvarelli, 2022

Siltanen valmistui sovelletusta matematiikasta ja teki gradunsa konenäöstä. Valmistumisen jälkeen hän päätyi 17 vuodeksi VTT:lle tutkimaan konenäköä ja lisättyä todellisuutta. Tekniikan tohtorin tutkinnon hän suoritti informaatiotekniikasta Aalto-yliopistossa. Siltasen väitöstyö käsitteli lisätyn todellisuuden yhteiskehittämistä.

Tampereen yliopisto on yksi KONEen strategisista tutkimuspartnereista The Flow of Urban Life -veturihankkeessa.

Lisätiedot

Markku Turunen
040 533 9689
markku.turunen [at] tuni.fi

Sanni Siltanen
050 585 0145
sanni.siltanen [at] kone.com

Teksti: Anna Aatinen

Dosentti

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Yksi edellytyksistä on tohtorin tutkinto. Lue lisää dosentin arvon hakemisesta.