Hyppää pääsisältöön

Uudesta rakenteisesta aineistonhallintasuunnitelmasta hyötyä tutkijoille ja tukipalveluille

Julkaistu 23.1.2023
Tampereen korkeakouluyhteisö
Tampereen korkeakouluyhteisön lippu
Kesällä 2022 alkaneessa kirjaston johdolla toteutetussa projektissa tarkasteltiin rakenteisen aineistonhallintasuunnitelman (DMP) hyötyjä tutkijoiden ja tukipalveluiden näkökulmasta. Projektissa tuotettua aineistonhallintasuunnitelmapohjaa pilotoidaan tulevana keväänä, kun Suomen Akatemian syksyn 2022 haussa rahoituksen saaneissa tutkimushankkeissa laaditaan aineistonhallintasuunnitelmat.

Keskeiset tutkimusrahoittajat, kuten Suomen Akatemia ja EU, edellyttävät aineistonhallintasuunnitelmaa myönteisen rahoituspäätöksen saaneilta hankkeilta. Lisäksi yhä useammat lehdet edellyttävät tulosten taustalla olevan aineiston avaamista, mikä edellyttää hyvin suunniteltua aineistonhallintaa. Aineistonhallintasuunnitelmalla osoitetaan, että rahoitettavan hankkeen aineistonhallinta on vastuullista ja noudattaa avoimen tieteen periaatteita.

DMP sisältää tavallisesti pitkiä avokysymyksiä, joihin vastaaminen edellyttää aineistonhallinnan ohjeistuksen tuntemista. Lisäksi aineistonhallintasuunnitelmat jäävät helposti osaksi tutkimushankkeen hallinnollista dokumentaatiota, jolloin niiden koko potentiaali jää tutkijan ja yliopiston toiminnan kannalta hyödyntämättä.

Rakenteisen aineistonhallintasuunnitelman ajatuksena helpottaa suunnitelman kirjoittamista selkeiden monivalintaan perustuvien kysymysten avulla. Lisäksi tavoitteena on, että DMP-lomakkeen tiedot saataisiin tulevaisuudessa siirrettyä automaattisesti rajapintojen avulla muihin tutkimushankkeiden tietoja sisältäviin järjestelmiin, jolloin:

  • tutkijan ei tarvitse syöttää samoja tietoja useisiin eri järjestelmiin.
  • data-arkistot ja muut toimijat saavat ennakkotietoa alkavista hankkeista.
  • yliopisto saa tarkempaa tietoa tuottamastaan tutkimuksesta.

Selvityksen tavoitteena oli

  • arvioida, mitä tietoja rahoittajien vaatimukset huomioivan rakenteisen aineistonhallintasuunnitelman tulisi vähintään tuottaa, jotta siitä olisi laajemmin hyötyä sekä tutkijalle että tukipalveluille
  • tuottaa rakenteinen DMP-pohja DMPTuuli-työkalulla ja testata DMP-pohjan käytettävyyttä

DMPTuuli-työkalu on laajasti tutkijoiden käytössä Tampereen yliopistossa. Projektissa tehdyn selvityksen sekä projektiryhmäläisten aiempien kokemusten perusteella suunnitelmat sisältävät tietoja tallennuskapasiteettitarpeista, omistajuuteen liittyvistä kysymyksistä, tietosuoja-asioista, aineistojen avaamisesta, CSC:n ja Tietoarkiston palveluiden käytöstä sekä muiden palveluiden, kuten Zenodon tai Githubin käytöstä.

Projektissa tehdyn selvitysten ja kansallisen ja kansainvälisen vertailun pohjalta kehiteltiin uusi rakenteinen DMP-pohja, joka sisältää samat aihealueet kuin nykyinen Suomen Akatemian käyttämä suunnitelmapohja, mutta sen kysymykset ovat yksityiskohtaisempia ja lisäksi se huomioi yliopiston omia aineistonhallinnan tarpeita.

Suunnitelmapohjaa testattiin tutkijakoulun Managing Research Information -kurssilla, ja pohjaa käyttäneiltä pyydettiin palautetta uudelleen muotoilluista kysymyksistä. Uuden suunnitelmapohjan kysymyksiä pidettiin selkeinä ja oman tutkimuksen kannalta hyödyllisinä. Selkeämmän rakenteen ansiosta suunnitelma on helpompi ja nopeampi kirjoittaa. Lisäksi tarve laajojen aineistonhallintaohjeiden laatimiselle vähenee.

Uusi DMP-pohja löytyy DMPTuuli-työkalusta. Saat suunnitelman näkyviin, kun uutta suunnitelmaa luodessasi valitset organisaatioksesi Tampereen yliopiston, rastitat vaihtoehdon ”suunnitelmaan ei liity rahoitushakemusta” ja valitset ”Tampereen yliopiston aineistonhallinnan ohjeet”.

Mitä seuraavaksi?

  • Selvitetään, miten aineistonhallintasuunnitelmassa annettujen keskeisten tietojen avulla voidaan automatisoida tukipalveluprosesseja.
  • Aineistonhallintasuunnitelman sisältämä tieto on muuttuvaa, sillä tutkimushankkeen alkuvaiheessa lomakkeeseen syötetyt tiedot päivittyvät tutkimuksen edetessä, mikä tulee ottaa huomioon DMP-pohjaa kehitettäessä.
  • Edistetään DMPTuuli-työkalun rajapintojen kehitystyötä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.
  • Uutta DMP-pohjaa pilotoidaan laajemmin keväällä 2023, kun Suomen Akatemian syksyn 2022 haussa rahoituksen saaneissa tutkimushankkeissa laaditaan aineistonhallintasuunnitelmat. Pilotin perusteella DMP-pohjaa jatkokehitetään.

Lisätiedot:

Palvelupäällikkö Turkka Näppilä, Kirjasto, turkka.nappila [at] tuni.fi, puh. 050 509 9030