Hyppää pääsisältöön

Uraseurantakyselyn tulokset osoittavat, että ammattikorkeakoulu antaa erinomaiset eväät työuralle

Julkaistu 21.3.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
Decorative picture of TAMK student ambassadors.
TAMKista valmistuneet ovat tyytyväisiä työuraansa. (Kuva: Dimitra Panopolou-Huovila)
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 85 prosenttia ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 87 prosenttia on vähintään melko tyytyväisiä tutkintoonsa, kertovat viimeisimmän uraseurantakyselyn tulokset. Alumnien tyytyväisyys tutkintoon säilyy, vaikka uralla siirryttäisiin alalle, joka ei vastaa alkuperäistä tutkintoa.

Valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn tuloksia käsiteltiin 16.3.2023 järjestetyssä webinaarissa. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen nosti esiin korkeakoulutuksen haasteita, onnistumisia ja tulevaisuuden näkymiä. Vuonna 2017 valmistuneiden uraseurantakyselyn tulokset olivat erinomaisia, koronaepidemian haasteista huolimatta. 

– Ammattikorkeakoulutus on suomalainen menetystuote ja brändi. Ammattikorkeakoulut ovat tärkeitä vaikuttajia myös alueellisesti, kiittää ministeri Honkonen. 

TAMKin alumneista 84 prosenttia oli vähintään melko tyytyväisiä tutkintoonsa sekä 88 prosenttia tähänastiseen työuraansa. 80 prosenttia vastaajista näki tutkinnon antavan riittävät valmiudet työelämään. Alueellisen osaamispääoman näkökulmasta on huomattavaa, että Tampere kaupunkina vetää opiskelijoita ympäri Suomea, ja viimeisimmän uraseurantakyselyn perusteella heistä suurin osa, 72 prosenttia, työllistyy Pirkanmaalle. 

Toimivat pedagogiset ratkaisut työelämävalmiuksien takana 

Eräs ministeri Honkosen esiin nostamista teemoista oli opiskelijoiden työllistyvyyden varmistaminen. Työllistyvyys sisältää paitsi relevantin osaamisen, myös taitoja tuoda se esiin esimerkiksi työnhakutilanteissa. 

– Tärkeintä ei ole tutkinto vaan osaaminen, painottaa Honkonen. 

TAMKin alumneista jopa 66 prosenttia on ollut yhtäjaksoisesti työelämässä valmistumisensa jälkeen, riippumatta tutkintoa edeltävän työkokemuksen määrästä. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n toiminnanjohtaja Ida Mielityinen näkee, että ammattikorkeakoulututkinto antaa erinomaiset mahdollisuudet työllistymiseen. 

– Ammattikorkeakouluissa on pystytty pedagogisesti yhdistämään teoreettisempi pohja ja käytännön työelämän tarjoamien taitojen rakentaminen. 

Suunnittelija Jesse Sjelvgren TAMKin Urapalveluista on samoilla linjoilla webinaarin puhujien kanssa. 

– Opintoihin liittyvät harjoittelut, työelämävierailut, alumnien puheenvuorot sekä työelämän kanssa tehtävät projektit ja yhteistyö ovat keskeinen tapa paitsi oppia työssä tarvittavia tietoja ja taitoja, myös vahvistaa opiskelijoiden osaamisidentiteetin rakentumista. 

Uraohjauksesta apua oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen 

AMK-tutkinto ja erityisesti YAMK-tutkinto lisäävät huomattavasti yksilöiden työllistymisen ja uralla etenemisen mahdollisuuksia. Silti opiskelijoiden yleisimmät huolenaiheet liittyvät Sjelvgrenin mukaan harjoittelu- tai työpaikan saamiseen. 

– Kertynyttä osaamista voi olla haastavaa tunnistaa, jos työkokemusta on kertynyt omalta alalta vain vähän tai ei lainkaan, tai jos muiden ansioiden, kuten kesätöiden, opintojen ja harrastusten kautta saadun osaamisen arvoa ei vielä tunnisteta, toteaa Sjelvgren. 

Työuraa tehneiden YAMK-opiskelijoiden pohdinnoissa korostuvat puolestaan uusille urapoluille suuntaamisen kysymykset. Tällöin uraohjauksessa tarjotaan tukea erityisesti siihen, miten aikaisemman osaamisen hyötyä sanoitetaan ja kuvataan suhteessa uusiin tehtäviin siirtymisessä. 

– Ohjauksessa pyrimme edistämään opiskelijoiden ura- ja työllistymisvalmiuksia tukemalla myös opiskelijoiden työnhakutaitoja. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi uraseurantakyselystä saatua tietoa eri alojen työllistymismahdollisuuksista, työnimikkeistä, työympäristöistä ja palkkauksesta, Sjelvgren sanoo. Lue lisää uraseurantakyselyjen tuloksista:
Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen
TAMKin intranet Valvomo 

 

Mikä on uraseurantakysely? 

Uraseurantakysely lähetetään vuosittain kaikille viisi vuotta aiemmin AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille. Jo viidettä kertaa toteutettuun valtakunnalliseen uraseurantakyselyyn vastasi melkein 11 000 vuonna 2017 ammattikorkeakoulututkinnosta tai ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta valmistunutta. Tämä on 41 prosenttia kaikista vuonna 2017 valmistuneista. TAMKin kyselyyn vastasi 52 prosenttia alumneista. Teksti: Liisa Marttila

Kuva: Dimitra Panopolou-Huovila