Hyppää pääsisältöön

”Unelmoikaa ongelmista, jotka ratkaisette, sillä unelmilla on tapana toteutua.”

Julkaistu 19.12.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
TAMK Choral Company esiintyy lavalla Riku Miettisen johdolla.
TAMK Choral Company avasi juhlan herkän kuulaasti Riku Miettusen johdolla kappaleella Mid-Winter.
Tampereen ammattikorkeakoulun valmistumisjuhlaa vietettiin täydessä juhlasalissa Kaupin kampuksella 19.12.2022.

Valmistujaispäivänä sähköisen tutkintotodistuksen sai 468 opiskelijaa. Valmistuneiden nimet on julkaistu uutisena TAMKin verkkosivuilla. Vuonna 2022 TAMKista valmistuu yhteensä noin 2 000 opiskelijaa.

Korona-ajan opinnoissa vaalittiin yhteisöllisyyttä

Fysioterapeutiksi valmistuva Hanna Uusimäki puhui kaikkien valmistuneiden opiskelijoiden puolesta.

Uusimäki aloitti opintonsa syksyllä 2019 kampuksella, josta siirryttiin pian muutamaksi vuodeksi etäyhteyksien päähän. Yhteisöllisyyttä on epäopiskelujen aikana pitänyt vaalia erityisen tarkasti.

– Yhä useampi opiskelija on kokenut yksinäisyyttä, uupumusta ja tuen tarvetta. TAMK on onneksi luonut matalan kynnyksen tukipalveluksi Parven, jossa opiskelijat saavat vertaistukea ja pääsevät osallistumaan erilaisiin tapahtumiin, Uusimäki kiittää.

Koulun yhteydessä olevat tukipalvelut ovat Uusimäen mukaan tärkeitä, sillä opiskelijaterveydenhuoltoon ei ole korona-ajan opiskelujen aikana päässyt helposti. Uusimäki toivoo, että tulevaisuudessa löytyy uusia ja toimivia keinoja tukea opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia.  

Uusimäki nosti puheessaan esiin myös koulutuksen tasa-arvon, saavutettavuuden ja esteettömyyden.

– Nämä asiat eivät ole kaikkialla itsestään selviä. Viime aikojen puheet lukukausimaksujen käyttöönottamisesta myös Suomessa ovat tästä surullisen osuva esimerkki.

Uusimäki päätti puheensa hyvinvoinnin ja ihmisarvon teemaan.

– Jokainen ihminen on arvokas, myös niinä joutilaina päivinä, kun ei tee mitään mittareilla mitattavaa tai tuloksellista toimintaa. Askelmäärillä, tehtävälistoilla ja niin sanotulla itsekurilla ei tarvitse ansaita lepoa, ruokaa tai paikkaansa tässä yhteiskunnassa ja maailmassa.  

Hanna Uusimäki pitää opiskelijoiden juhlapuhetta.
Hanna Uusimäki kiittää ja rohkaisee opiskelutovereitaan juhlapuheessaan: "Jatketaan yhteyden pitämistä, vahvistetaan moniammatillista osaamista ja pidetään huolta toisistamme. Iso urakka on nyt ohi, me teimme sen!"

Epävarmuudesta yhdessä eteenpäin

Rehtori Tapio Kujala onnitteli valmistuneita ja heidän läheisiään, jotka ovat tukena valmistuneiden poluilla seuraavissa askeleissa.

– Nuoruuden keskeinen kehitystehtävä on identiteetin etsiminen, siis eksyminen ja kokeilu. Nuorella on oltava mahdollisuus muuttaa mieltään, valita uudelleen, ja myös lupa olla tietämättä, mitä elämältään haluaa. Tänään on tärkeää muistaa: sinä riität.

Kujala kehotti olemaan armollinen itselleen maailman levottomuuksista ja vaatimuksista huolimatta.

– Epävarmuuden jälkeen tarttukaa rohkeasti töihin. Tämä päivä on yksi osa unelmienne täyttymistä. Unelmoikaa lisää. Unelmoikaa ongelmista, jotka ratkaisette, sillä unelmilla on tapana toteutua.

Juhlan päätteeksi koulutuksen vararehtori Sanna Wesanko onnitteli lämpimästi valmistuneita ja kiitti TAMK Musiikin opiskelijoita ja lehtori Markus Yli-Jokipiitä juhlan kauniista musiikkiesityksistä.

Tunnustuksia ja stipendejä

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon puheenjohtaja Joonas Soukkio  ja rehtori Kujala jakoivat tunnustukset vuoden opiskelijalle, lehtorille ja muun henkilökunnan edustajalle. Vuoden 2022 tamkilaisina palkittiin kolmannen vuosikurssin fysioterapeuttiopiskelija Petri Salminen, sosiaali- ja terveysalan lehtori Hannu Tuhkanen ja kansainvälisten opiskelijoiden sosiaaliohjauksesta vastaava suunnittelija Mirja Onduso.

TAMKin yhteistyökumppaneiden lahjoittamat stipendit julkisti Minna Tiihonen, joka toimii TAMKin tukisäätiön hallituksen varapuheenjohtajana. Stipendien lahjoittajia oli yhteensä 17, ja stipendejä jaettiin 68 opiskelijalle yhteensä jopa 40 920 euron arvosta.

Vuoden parhaat opinnäytetyöt

Parhaista AMK-opinnäytetöistä palkittiin Iana Lang ja Emilia Huuskonen sekä YAMK-opinnäytetöistä Tiina Karhu-Ahtonen ja Katri Pakula oheisin perusteluin.

AMK-opinnäytetyöt

Iana Lang, Vuodenaikojen taikaa: vuodenkierto musiikin, valokuvan ja kuvataiteen silmin. Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma, 1 000 €.

Perustelu: Työ oli erittäin visuaalinen, innovatiivinen ja omakohtainen. Tekijä on taustoittanut työtään eri taiteen aloilta, musiikin, kuvataiteen, valokuvataiteen avulla. Vertailu eri taiteenlajien kesken toi työhön syvyyttä ja moniulotteisuutta. Lisäksi tekijän oma taiteellinen osuus toi työhön oman tyylinsä. Työ on erityinen, mielenkiintoinen ja omakohtainen.

Emilia Huuskonen, Polttokelpoisen jätteen koostumustutkimus Lounais-Suomessa, Biotuote- ja prosessitekniikan tutkinto-ohjelma, 1 000 €.

Perustelu: Työ oli tutkimusmenetelmältään ja koejärjestelyiltään erittäin hyvin mietitty ja toteutettu. Työn aihe on erittäin ajankohtainen. Tekijän yksi lähtökohta työtä tehdessä on ollut ongelman ratkaiseminen. Tämän hän on tehnyt huolella. Tekijä tuntee hyvin työnsä aiheen. Työn aihe on yleistettävissä ja hyödynnettävissä.

YAMK-opinnäytetyöt

Tiina Karhu-Ahtonen, Taiteidenväliset projektit pianonsoiton opetuksessa, Musiikin ylempi tutkinto-ohjelma, 1 000 €.

Perustelu: Tutkimuksellisesti vahva työ. Raati kiinnitti huomiota siihen, miten hyvin työssä oli otettu huomioon opetuksen kehittämisen näkökulmia. Tekijä on käyttänyt runsaasti tuoreita lähteitä. Kieli on huolellista, tulokset on esitetty selkeästi ja kokonaisuus on looginen.

Katri Pakula, Hiilijalanjälki digihankinnoissa: asiantuntijahaastatteluja digitaalisesta hiilijalanjäljestä ja ICT-palveluiden hankkijoiden tarpeista, Mediatuottamisen ylempi tutkinto-ohjelma, 1 000 €.

Perustelu: Raati kiittää työn uutta ja ajankohtaista näkökulmaa. Työssä on rohkea avaus palvelujen hiilijalanjäljen laskemiseen – aihe, jonka kanssa moni yritys painii. Työssä näkyy myös vahva työelämäyhteys. Teksti: Emmi Rämö
Kuvat: Dimitra Panopoulou-Huovila