Hyppää pääsisältöön

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on Tampereen yliopiston Vuoden Alumni

Julkaistu 5.9.2022
Tampereen yliopisto
Mika Aaltola.
Kuva: Riku Niemi / Videolle
Tampereen yliopiston Vuoden Alumniksi on valittu Ulkopoliittisen instituutin johtaja, politiikantutkija Mika Aaltola. Rehtori Mari Walls julkisti Vuoden Alumni -nimityksen yliopiston lukuvuoden avajaistilaisuudessa maanantaina 5.9.

Tampereen yliopiston Vuoden Alumni -tunnustuksen saajat edustavat yliopiston tuottamaa osaamista ja tekevät omalta osaltaan näkyväksi yliopiston vaikuttavuutta ja alumnien merkitystä ympäröivälle yhteiskunnalle. Valinnan kriteerejä ovat muun muassa uraauurtavuus omalla alalla, yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä yliopiston, yhteiskunnan ja alumnien vuorovaikutuksen edistäminen. Vuonna 2022 Tampereen yliopiston Vuoden Alumni -valintaan vaikutti ensimmäistä kertaa myös julkinen kampanja, jolla haettiin ehdotuksia Vuoden Alumniksi yliopiston ystäviltä, alumneilta, opiskelijoilta ja henkilökunnalta.

Mika Aaltolan Vuoden Alumni 2022 -valintaan vaikutti hänen ajankohtainen, näkyvä ja yhteiskunnallisesti vaikuttava roolinsa. Aaltola on ollut yksi näkyvimmistä asiantuntijoista muun muassa käynnissä olevaan Ukrainan sotaan ja useisiin muihin ajankohtaisiin maailmantapahtumiin liittyen. Hän sai myös paljon kannatusta julkisessa Vuoden Alumni -ehdotusten haussa.

Tampereen teknillisen yliopiston ja aiemman Tampereen yliopiston yhdistyessä syntyneen uuden Tampereen yliopiston ensimmäiseksi Vuoden Alumniksi valittiin vuonna 2019 toimitusjohtaja Suvi Haimi. Vuonna 2020 Vuoden Alumni oli pääministeri Sanna Marin ja vuonna 2021 silloinen Cargotecin Kalmar-liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Antti Kaunonen.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja, politiikan tutkija Mika Aaltola on valmistunut Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden tohtoriksi ja toimii yliopistossa dosenttina. Hän on tehnyt pitkän uran politiikan tutkimuksen parissa, kirjoittanut useita kirjoja ja tekee politiikan taustoja näkyväksi ja ymmärrettäväksi myös valtakunnan mediassa.

– Alumnit, yliopiston kasvatit, antavat merkittävän panoksen yhteiskunnalle ja myös yliopistolle. Mika Aaltola tuo oman urapolkunsa myötä hienosti esiin sitä laajaa kirjoa, mihin yliopiston tutkijakoulutus antaa valmiuksia. Aaltolan syvä politiikan tutkimuksen käytännön osaaminen ja kyky tulkita ja avata laajalle yleisölle monimutkaisia globaalipolitiikan tilanteita on ollut hyvin tärkeää viimeaikaiselle kansalliselle keskustelullemme ja ymmärryksen rakentumiselle niin Ukrainan sotaa kuin NATO-jäsenyysprosessia koskien, toteaa rehtori Mari Walls.

Mika Aaltola on kiitollinen yliopistolta saamastaan perinnöstä ja kertoo sieltä saatujen oppien kantaneen pitkälle.

– Yliopistolta saamaani kriittistä tutkimustyyliä on helppo soveltaa myös tutkimukseen, joka koskettaa tätä aikaa. Akateemisessa tutkimuksessa on osattava perustella ja tunnettava myös teoriakenttä. Tampereella on hyvä tausta tuottaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, ja aikani Tampereella oli tärkeä solmukohta myös omassa elämässäni. Arvostan tavattomasti rauhaa, jonka yliopisto soi tutkimuksen tekemiselle, Aaltola sanoo.

Kansainvälisen politiikan tutkimuksessa Aaltola korostaa erityisesti kokonaisvaltaisuutta. Tutkimusalana se on vaikeasti hallittava mutta loputtoman mielenkiintoinen ja antava.

– Tarkastelemme kansainvälisen politiikan tutkimuksessa meneillään olevia asioita, liikkuvaa junaa. Tapahtumat ovat monitahoisia eivätkä ne ole redusoitavissa. En osaa kuvitella kiinnostavampaa tutkimuskohdetta kuin se, miten ihmiselle luontainen valta toimii suurimmassa mahdollisessa kontekstissa, eli globaalisti, ja vaikuttaa maihin ja yksilöihin.

Valintaansa Tampereen yliopiston Vuoden Alumniksi Mika Aaltola kuvailee kutkuttavaksi ja yllättäväksi. Kansainvälinen kiinnostus Suomea kohtaan on lisääntynyt viime vuosina valtavasti, ja työ Ulkopoliittisen instituutin johtajana on varsin kiireistä. Työasiat eivät useinkaan ole kovin iloisia, mutta keväällä 2022 syntynyt esikoispoika toimii Aaltolan arjessa hyvänä ankkurina.

– Sodan ja kriisien sanoittaminen ei ole kovin helppoa, ja sitä tehdessään asettaa samalla itsensäkin monelle alttiiksi. Kaikki rohkaisu on tehtävässä tarpeen. Tampereen yliopistolta saamani tunnustus antaa tuulta siipien alle ja kannustaa tekemään työtä eteenpäin. Tampere on muistanut minua, ja minä muistan Tamperetta, Aaltola toteaa.

Mika Aaltola on lisäksi valittu Tampereen Dosenttiyhdistys ry:n Vuoden Dosentiksi 2022 roolistaan kansainvälisen politiikan dosenttina Tampereen yliopistossa. Vuodesta 2003 lähtien jaettu Vuoden Dosentin kunnia-arvo ja dosenttipalkinto myönnetään Tampereen yliopiston tai entisen Tampereen teknillisen yliopiston ansioituneelle dosentille.

Vuoden Alumni Mika Aaltola

  • Yhteiskuntatieteiden tohtori, politiikan tutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto
  • Dosentti, Tampereen yliopisto
  • Asiantuntemus: Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikka, suurvaltapolitiikka, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, globaalihallinta

Lue lisää:

Tampereen yliopiston alumnitoiminta

Tampereen dosenttiyhdistys ry

Alumnimme Mika Aaltola: Olen kiinnostunut kokonaiskuvan muodostamisesta