Hyppää pääsisältöön

Työperäiset sairaudet ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti

Julkaistu 2.4.2024
Tampereen yliopisto
Henkilö nojaa kainalosauvaan.
Kuva: Towfiqu barbhuiya/Unsplash.com
Tampereen yliopiston tutkijaryhmä ja Italiassa päämajaansa pitävä kansainvälinen työterveyskomissio (ICOH) ovat julkaisseet maailmanlaajuisen arvion työperäisistä sairauksista ja työtapaturmista. Työperäisten sairauksien aiheuttamassa kuolleisuudessa havaittiin noin 26 prosentin kasvu kahdeksan vuoden ajanjaksolla 2011–2019. Tutkimuksessa osoitettiin myös sairauksien ja vammojen taakkaa siten, että tutkijat mittasivat menetettyjä terveitä elinvuosia ja laskivat menetysten vaikutusta bruttokansantuotteeseen.

Uusi tutkimus tarjoaa maailmanlaajuisia, alueellisia ja maakohtaisia arvioita ammattitautien ja työtapaturmien taakasta vuodelta 2019. Tutkimuksessa tarkasteltiin kuolemaan johtaneiden työhön liittyvien tautitapausten ja tapaturmien määriä haittapainotettujen elinvuosien (DALY) ja näiden aiheuttaminen taloudellisten menetysten taakkaa prosentteina bruttokansantuotteesta (BKT). Tutkijat analysoivat myös työpaikan psykososiaalisista riskeistä johtuvia DALY-arvoja. DALY-indikaattori kuvaa menetettyjä toimintakykyisiä elinvuosia.

– Työperäisten sairauksien taakka on suuri ja maailmanlaajuinen terveyshaaste. Päivitettyjä arvioita tarvitaan, jotta voidaan seurata työperäisten sairauksien aiheuttaman taakan kehitystä ja työolojen vaikutusta työntekijöiden terveyteen. Näin voimme tunnistaa, miten työterveyttä ja työturvallisuutta tulisi kehittää, sanoo tutkijatohtori Subas Neupane Tampereen yliopistosta.

Työperäiset kuolemat ja DALY-arvot laskettiin maailmanlaajuisesti, WHO:n alueellisella tasolla sekä 181 maan tasolla. Tulokset osoittavat, että vuonna 2019 2,9 miljoonaa kuolemaa johtui työstä; 2,58 miljoonaa kuolemaa johtui työperäisistä sairauksista ja 0,32 miljoonaa työperäisistä vammoista.

– Maailmanlaajuisesti työperäiset sairaudet, joilla on pitkä oireeton aika ennen puhkeamista lisääntyvät, kun taas työtapaturmien määrä on vähentynyt, kansainvälisen työterveyskomission ICOH:n entinen puheenjohtaja Jukka Takala toteaa.

Suurin työhön liittyvien sairauksien tautiryhmä oli verenkiertoelinsairaudet, joka aiheutti 912 000 kuolemantapausta maailmanlaajuisesti. Toiseksi suurimman syyn muodostavat 843 000 työperäisestä syövästä johtuvaa kuolemaa. Korkean tulotason, Amerikan, Itä-Euroopan ja WHO:n läntisen Tyynenmeren alueilla työperäinen syöpä on kuitenkin suurin sairausryhmä.

Työperäisten sairauksien taakassa alueellisia ja maakohtaisia eroja

Työstä johtuvien haittapainotettujen elinvuosien määräksi arvioitiin 180 miljoonaa vuonna 2019. Näistä aiheutuvat taloudelliset tappiot olivat 5,8 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta.

Työperäisten sairauksien taakka on huomattava maailmanlaajuisesti, ja se on kasvanut 26 % vuoden 2011 2,3 miljoonasta vuotuisesta kuolemasta 2,9 miljoonaan vuonna 2019. Samoin haittapainotetut elinvuodet (DALY) ovat nousseet merkittävästi, 47 prosenttia, eli 123 miljoonasta 180 miljoonaan vuosina 2014–2019.

Tutkijoiden mukaan haittapainotettujen elinvuosien  huomattava kasvu on osittain seurausta siitä, että arvioon sisällytetään nykyisin dataa myös psykososiaalisista riskeistä.

– Työperäisten sairauksien taakassa on huomattavia alueellisia ja maakohtaisia eroja. Yhteinen ja kestävä maailmanlaajuinen toiminta työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi on välttämätöntä, jotta työperäisiä sairauksia ja tapaturmien taakkaa voidaan vähentää, Neupane sanoo.

Koska kuolleisuus ei anna täydellistä kuvaa eri väestöryhmien yksilöiden tautitaakasta, kokonaistautitaakkaa arvioidaan haittapainotetun elinvuoden (DALY) indikaattorilla. DALY yhdistää ennenaikaisen kuolleisuuden vuoksi menetetyt elinvuodet ja elinvuodet, jotka on menetetty huonossa terveydentilassa eletyn ajan vuoksi tai vammaisuuden vuoksi menetetyt terveet elinvuodet. Yksi DALY tarkoittaa yhden vuoden täydellistä terveyden menetystä.

Disability-adjusted life years (DALYs) (who.int)

Tulokset ovat kattava katsaus ja päivitys työtapaturmia ja työperäisiä sairauksia koskevista arvioihin, joita Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on tehnyt viimeisten 25 vuoden aikana.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston, Kansainvälisen työterveyskomission (ICOH) ja Suomen sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tutkimusartikkeli julkaistiin loppuvuodesta 2023 Scandinavian Journal of Work, Environment &; Health -lehden verkkoversiona ja maaliskuussa painetussa tiedelehdessä.

Tutkimusartikkeli

Takala J, Hämäläinen P, Sauni R, Nygård C-H, Gagliardi D, Neupane S. Global-, regional- and country-level estimates of the work-related burden of diseases and accidents in 2019. Scand J Work Environ Health  2024;50(2):73-82 . Published online: 12 Nov 2023, Issue date: 01 Mar 2024.

Lisätietoa:

Dosentti Jukka Takala
jukka.takala [at] tuni.fi
040 759 0749
www.icohweb.org

Yliopistonlehtori Subas Neupane
subas.neupane [at] tuni.fi
040 190 9709

Professori Riitta Sauni
riitta.sauni [at] tuni.fi
050 476 8034