Hyppää pääsisältöön

Työkyvyn tukeminen on terveydenhuollon yhteinen haaste

Julkaistu 27.11.2023
Tampereen yliopisto
Kaksi kättä, joista molemmat pitelevät palapelin palaa.
Kuva: PublicDomainPictures / Pixabay
Työurien pidentäminen ja työkykyisen työvoiman takaaminen edellyttää varhaista työkyvyttömyyden riskien tunnistamista ja työkyvyn tukemista kaikkien terveydenhuollon toimijoiden voimin. TYKYTUO-hankkeessa kehitettiin työterveyshuollon ja muiden terveydenhuollon sektorien välistä yhteistyötä sekä työterveyshuollon ja työpaikkojen yhteistyötä.

Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – Toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön (TYKYTUO) -hankkeessa selvitettiin, miten perusterveyshuollossa voitaisiin tehostaa potilaiden työkykyongelmien havaitsemista ja niihin tarttumista. Kysely- ja haastattelututkimuksilla kartoitettiin perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon ammattilaisten näkemyksiä keskinäisen yhteistyön nykytilasta työkykyyn liittyvissä asioissa.

Vaikka yhteistyötä tehdään nykyisellään vain vähän, koetaan se välttämättömäksi. Yhteistyölle ei kuitenkaan nähty olevan arjessa aikaa, ja henkilökunnan vaihtuvuuden koettiin hankaloittavan yhteistyökäytäntöjen syntymistä. Parannettavaa löytyy lisäksi tiedon kulussa, potilaiden ohjauksessa, yhteydenottamisessa sekä yhteisten toimintakäytäntöjen luomisessa.

– Eri sektorien ammattilaiset tunsivat toistensa toimintaa heikosti. Perusterveydenhuollossa yhtenä yhteistyön haasteena nähtiin heikot mahdollisuudet olla yhteydessä työterveyshuoltoon. Lisäksi perusterveydenhuollossa kaivattiin työssä käyvien hoidon ja hoitoon ohjaamisen tueksi erityisesti tietoa siitä, mitä potilaan työterveyshuolto kattaa, projektipäällikkö Anna Siukola sanoo.

Yhteistyön kehittämiseksi Parkanon ja Mänttä-Vilppulan perusterveydenhuollon yksiköissä toteutettiin kokeilu, jonka tavoitteena oli parantaa sekä työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista että edistää potilasohjausta työkyvyn tuen palveluihin. Potilailta saadun palautteen perusteella kokemus omasta työkyvystä ja ohjauksen sujuvuudesta työkyvyn tuen palveluihin parani kokeilun aikana. Hankkeeseen palkattu työkykykoordinaattori oli tärkeä toimija niille, joilla ei ollut työterveyshuoltoa. Työkyvyn tuen tehostamiseksi on tarve kehittää ohjausväyliä sekä lähetekäytäntöjä perusterveydenhuollon ja työterveyshuoltojen välille.

Hankkeen tuloksia levitetään parhaillaan alueellisesti sekä intressiryhmien kesken. Hankkeessa luodun kattavan tietopohjan päälle on tulevaisuudessa hyvä rakentaa parempaa terveydenhuollon sektorien sekä työterveyshuollon ja työpaikan välistä yhteistyötä.

Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – Toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön (TYKYTUO) -hanketta koordinoi Tampereen yliopisto ja se toteutettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Pihlajalinnan kanssa. Kolmivuotinen hanke alkoi 1.3.2020 ja päättyi 31.10.2023. Hankkeen rahoittajana toimi Euroopan sosiaalirahasto ESR.

 

Lisätietoja:

Professori Riitta Sauni
050 476 8034
riitta.sauni [at] tuni.fi (riitta[dot]sauni[at]tuni[dot]fi)

Projektipäällikkö Anna Siukola
050 318 2474
anna.siukola [at] tuni.fi (anna[dot]siukola[at]tuni[dot]fi)

Tutkija Lauri Vähätalo
lauri.vahatalo [at] tuni.fi (lauri[dot]vahatalo[at]tuni[dot]fi)

Tutkija Hanna Nurmi
hanna.r.nurmi [at] tuni.fi (hanna[dot]r[dot]nurmi[at]tuni[dot]fi)


Lisätietoa hankkeen tuloksista:

Vähätalo L, Siukola A, Atkins S, et al. Cooperation between Public Primary Health Care and Occupational Health Care Professionals in Work Ability- Related Health Issues. Int J Environ Res Public Health. 2022; 19 (19). Lue artikkeli verkossa (englanniksi).

Nurmi H, Vähätalo L, Siukola A, ym. Työkyvyn tukea perusterveydenhuollosta – Potilaiden kokemuksia työkykykoordinaattorin palvelusta. Suomen Lääkärilehti. 2023; 78: e37537. Lue artikkeli Lääkärilehden verkkosivulta.

Lue lisää hankkeesta Tampereen yliopiston sivuilta.