Hyppää pääsisältöön

Tutkimuskeskus Terra vastaa infra-alan suuriin haasteisiin

Julkaistu 9.6.2020
Tampereen yliopisto
Tutkimuskeskus Terra
Tutkimuskeskus Terran tutkimusryhmien vetäjät Kalle Vaismaa (vas.), Tim Länsivaara, Heikki Luomala ja Pauli Kolisoja tarttuvat infra-alan haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
Tampereen yliopiston pitkän linjan infra-alan huippuosaaminen löytyy jatkossa tutkimuskeskus Terrasta, joka aloitti toimintansa kesäkuun alusta. Tavoitteena on tarttua alan ajankohtaisimpiin ongelmiin, kuten Suomen ikääntyvän väyläverkon korjausvelan hallintaan, ja kouluttaa alalle kovasti kaivattuja uusia asiantuntijoita.

Yksi tämän päivän polttavista aiheista on löytää keinot ikääntyvän väyläverkkomme korjausvelan hallintaan. Siinä tarvitaan uusia teknologioita hyödyntäviä uusia toimintatapoja, ennen muuta tieverkon ennakoivaa kunnossapitoa, maarakenteiden professori Pauli Kolisoja tutkimuskeskus Terrasta kertoo.

– Muita isoja kysymyksiä ovat esimerkiksi kasvavista liikennöintinopeuksista ja junapainoista aiheutuvat haasteet rataverkolla, infra-alan tuottavuuden parantaminen erityisesti digitalisaatiota hyödyntämällä sekä vaikeiden maaperäolosuhteiden haasteisiin vastaaminen muun muassa geoteknisen laskennan tarkkuuden kasvattamisella ja mitoituksen luotettavuuden lisäämisellä, Kolisoja listaa.

Tutkimuskeskus Terra jatkaa Tampereen yliopiston maa-, pohja- ja ratarakenteiden tutkimusryhmän vahvaa perinnettä Suomen johtavana infrarakenteiden osaamiskeskittymänä sekä opetuksessa että tutkimuksessa.

– Alan moninaisiin työtehtäviin tarvitaan lisää uusia diplomi-insinöörejä ja tohtoreita, joilla on ajanmukaiset tiedot ja valmiudet. Tähän pyrimme vastaamaan: meillä on huomattava koulutusvastuu Tampereen yliopiston rakennustekniikan tutkinto-ohjelmissa ja siten hyvä kontaktipinta alan potentiaalisiin uusiin osaajiin, Pauli Kolisoja sanoo.

Rakennetun ympäristön tiedekunta ja rakennustekniikan yksikön muut tutkimusryhmät tarjoavat Terralle luontevan toimintaympäristön.

– Uusimpia avauksiamme ovat oppivien algoritmien ja tiedonlouhinnan hyödyntäminen tutkimuksen työvälineinä sekä asfalttimateriaalien laboratoriotutkimusvalmiudet, Pauli Kolisoja kertoo.

– Suuri panostus on myös reilu vuosi sitten perustettu infra-alan digitalisaation Industry Professorin tehtävä, joka toteutetaan yhteistyössä noin 20 alan keskeisen yrityksen kanssa. Opetuksen saralla uutta on moderni geotekniikan opetuslaboratorio sekä kalliorakentamisen sivuainekokonaisuus maisterivaiheen opiskelijoille.

Terran noin 40 asiantuntijan joukko jakaantuu neljään tutkimusryhmään: TerraGeoon, TerraRoadiin, TerraRailiin ja TerraDigiin. Näiden lisäksi tärkeän osan Terrasta muodostaa myös yliopiston ulkopuolisia tilaustutkimusasiakkaita palveleva tutkimuslaboratorio GEOLA.

– Kehitämme infra-alaa tiiviissä vuorovaikutuksessa alan muiden toimijoiden kanssa ja osallistumme myös jatkuvasti useiden kotimaisten ja EU-tasoisten normien ja ohjeiden valmisteluun. Yhteistyötä alan yritysten kanssa halutaan jatkossa tiivistää entisestään, Kolisoja sanoo.

Lisätiedot:

professori Pauli Kolisoja, puh. 040 5851025, pauli.kolisoja [at] tuni.fi
Tutkimuskeskus Terra