Hyppää pääsisältöön

Tutkimus ja politiikkakäytännöt yhteen tavoiteltaessa kestävää hyvinvointia

Julkaistu 21.2.2024
Tampereen yliopisto
Ihmisiä kokoontunut ryhmäkuvaan puistoon.
Kuva: Jenni Kilpi, Demos Helsinki.
Euroopan unioni on asettanut kunnianhimoiset kestävyystavoitteet, joissa tavoitellaan hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. EU:n rahoittamassa hankkeessa vastataan tavoitteisiin uudella tutkimustiedolla ja kokoamalla yhteen erilaisia toimijoita. Tampereen yliopiston koordinoima hanke pyrkii yhteiskehittämään uudenlaisia kestävän talouden mittareita ja politiikkatoimia EU:n päätöksenteon tueksi.

MERGE (Measuring what matters: Improving usability and accessibility of policy frameworks and indicators for multidimensional well-being through collaboration) on Euroopan unionin rahoittama kolmivuotinen hanke, joka tutkii ja kehittää moniulotteista hyvinvointia tukevia politiikkatoimia ja indikaattoreita.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan kuuluva MERGE luo yhtenäistä indikaattorikokonaisuutta moniulotteisen hyvinvoinnin mittaamiseksi. Esimerkiksi korkea bruttokansantuote ei vielä kerro, millaiselle pohjalle taloudellinen hyvinvointi rakentuu ja keitä se hyödyttää. Talouden seuranta- ja ennakointitiedoissa ei myöskään riittävästi huomioida planetaarisia reunaehtoja ja hyvinvoinnin puutteita.

MERGE tähtää siihen, että EU:n poliittiset päättäjät saavat vankkaa tutkimustietoa myös seuraavan vaalikauden aikana. Näin pyritään luomaan nykyistä parempi perusta uudelle, kestävälle taloudelliselle paradigmalle.

– Vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja BKT:lle vaihtoehtoisia kehityksen mittareita on jo kehitetty ja niitä on otettu käyttöön eri tavoin. Poliittisen konsensuksen puute ja tutkimustiedon hajanaisuus ovat kuitenkin toistaiseksi estäneet niiden laajempaa leviämistä, sanoo yliopistotutkija Tuuli Hirvilammi.

– MERGEn päätavoitteena on vahvistaa kestävyystavoitteita käytännössä. Jaamme yhteisen näkemyksen siitä, että BKT-keskeisen edistyksen mittaamisen aika on ohi.

Hankkeen tavoitteena on helpottaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa

MERGE tarttuu hajanaisuuden ongelmaan lisäämällä politiikan ja tutkimuksen vuoropuhelua sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välistä koordinaatiota. Hankekokonaisuus tuo yhteen uusimman tutkimustiedon ja politiikan käytännöt tarjoten foorumin dialogille, tiedonvaihdolle ja yhteiskehittämiselle.

– Hankkeemme tavoitteena on helpottaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja tukea konkreettista edistystä hyvinvointia koskevien uusien kehysten ja indikaattorien kehittämisessä kaikkialla Euroopassa, sanoo Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, professori Liisa Häikiö.

EU-hanketta johtavat ja koordinoivat yliopistotutkija Tuuli Hirvilammi, professori Liisa Häikiö, tutkija ja projektipäällikkö Kaisa Hynynen ja hallinnollinen projektipäällikkö Maria Salonen Tampereen yliopistosta.

Tavoitteena verkosto tulosten jalkauttamiseksi

MERGE tavoittelee monitieteisten tutkijoiden, indikaattoriasiantuntijoiden, politiikkatoimijoiden, sekä kansalaisyhteiskunnan edustajien verkostoa, jonka avulla tutkimustuloksia viedään käytäntöön.

– Tavoitteenamme on yhteisymmärryksen lisääminen ja yhteisten ratkaisujen löytäminen kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi. Pyrimme laajaan yhteisymmärrykseen helppokäyttöisistä ja hyväksyttävistä indikaattoreista ja politiikkatoimista, Häikiö ja Hirvilammi toteavat.

Hanke käyttää työkaluinaan yhteistilaisuuksia, analyysejä, indikaattoreita, tietoaineistoja sekä politiikkasuosituksia. MERGE kokoaa yhteen erilaisia tutkimusaloitteita sekä keskeisiä EU:n ja kansallisen tason sidosryhmiä. Muun muassa kansalaisjärjestöjä, tutkijoita ja tilastokeskuksia kokoamalla hanke pyrkii muuttamaan olemassa olevan tutkimustiedon toimiviksi strategioiksi.

MERGE-hankkeen EU:lta saama rahoitus on yli 3,6 miljoonaa euroa kolmivuotiselle tutkimuskaudelle.

Yhteyshenkilö:

Yliopistotutkija Tuuli Hirvilammi, tuuli.hirvilammi [at] tuni.fi
 

MERGE

MERGE (Measuring what matters: Improving usability and accessibility of policy frameworks and indicators for multidimensional well-being through collaboration)

Hankkeen tiedot - Euroopan komissio (europa.eu)

MERGE on tyypiltään koordinointi- ja tukihanke (Coordination and Support Action). Tutkimuksellisen sisällön lisäksi hankkeen keskiössä on löytää synergioita eri käynnissä olevien projektien välillä ja tuoda yhteen ja viedä käytäntöön hankkeiden tuloksia. Hankkeen ytimen muodostavat kolme Horisontti Eurooppa -rahoitteista tutkimuskonsortiota (SPES, ToBe, WISE Horizons), sekä neljäntenä ERC-rahoitteinen hanke (REAL).

Moniuloitteista hyvinvointia tukevat politiikkatoimet ja indikaattorit (MERGE)

Horizon Europe -hankkeeseen osallistuvat:

 • Tampereen yliopisto (koordinaattori),
 • Zoe Institute for Future-fit Economies
 • European Policy Centre
 • Demos Research Institute Oy
 • Universiteit Leiden
 • PIN SOC.CONS A R.L. - Servizi Didattici e Scientifici per l'Universita di Firenze
 • Universitat de Barcelona
 • Universiteit Gent
 • University College London
 • Universita Degli Studi di Ferrara IT
 • Wellbeing Economy Alliance
 • Research and Degrowth International
 • UK Office for National Statistics
 • Institut d'Estadística de Catalunya
 • Plateforme des ONG européennes du secteur social
 • Joint Research Centre - European Commission