Hyppää pääsisältöön

Tutkimus: Itsenäistyvät nuoret haluavat olla osa yhteiskuntaa

Julkaistu 11.11.2020
Tampereen yliopisto
Nuorten kasvokuvia taululla
Itsenäistymiseen tukea tarvitsevat nuoret aikuiset ovat aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa. Itsenäistyminen merkitsee nuorille yhdessä tekemistä ja toisiin tukeutumisen oppimista, ei yksin pärjäämistä. Tämä käy ilmi ALL-YOUTH-tutkimushankkeen ja Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen tutkimuksesta.

Torstaina 12.11. julkaistaan ALL-YOUTH-tutkimushankkeen ja Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen tutkimus Omana itsenä osa yhteiskuntaa - Itsenäistyvät nuoret aikuiset kansalaisina. Tutkimuksessa tarkastellaan 18–24-vuotiaiden kokemuksia itsenäistymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat saaneet tukea itsenäistymiseensä Nuorten turvataloilta.

Nuoret haluavat osallistua monin tavoin

Moni tutkimukseen osallistunut ajattelee tekevänsä osansa yhteiskunnassa opiskelemalla ja kiinnittymällä työelämään. Nuoret arvostavat toimeentuloon, verojen maksamiseen ja omien asioiden hoitamiseen liittyvää kansalaispätevyyttä, mihin he kaipaavat tietoa ja tukea. Tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat kiinnostuneita myös yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, mutta kokevat, etteivät pääse helposti mukaan politiikkaan. Moni kaipaa lisää tietoa vaikuttamisen keinoista sekä nuorten arvostamista yhteiskunnallisina toimijoina.

– Osa kanavoi mielipiteensä esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan tai harrastukseen tai vaikuttaa omien elämäntapavalintojensa kautta. Samaan aikaan monet eivät tunnista arjen aktiivisuutensa yhteiskuntapoliittista merkitystä, sanoo ALL-YOUTH-tutkimushankkeen johtaja, professori Päivi Honkatukia Tampereen yliopistosta.

Itsenäistyminen ei ole yksin pärjäämistä

Itsenäistyvät nuoret tarvitsevat tukea paitsi koulutukseen ja uravalintoihin liittyvissä asioissa, myös asumisen ja toimeentulon kaltaisissa kysymyksissä tai sosiaalisten suhteiden ongelmissa. Luottamukselliset ja turvalliset ihmissuhteet ovat nuorille hyvän itsenäistymisen edellytys.

– Kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta voi olla eri syistä vaikeaa. Taustalla voi olla syrjintää, vaikeita elämäntilanteita, turvattomuutta tai epävarmuutta, kertoo Honkatukia.

Osa nuorista kokee yhteiskunnan aikuistumista koskevat odotukset raskaina. Valinnan pakko, tiedonpuute sekä kilpailu koulutus- ja työpaikoista aiheuttavat osalle lamaannuttavia paineita. Kaikille “oman jutun” löytäminen ei ole helppoa eikä tapahdu hetkessä.

Tutkijoiden mukaan itsenäistymistä leimaava yksin pärjäämisen vaatimus voi luoda monille nuorille aikuisille paineita. Tutkimuksessa nuoret kertovat oivaltaneensa avun saamisen kautta, kuinka itsenäistyminen merkitsee myös kykyä tukeutua toisiin ihmisiin.

– Itsenäistyminen ei merkitse irtautumista sosiaalisista suhteista. Päinvastoin, itsenäistyessään nuorella tulee olla mahdollisuus kiinnittyä uusilla tavoin yhteiskuntaan ja erilaisiin yhteisöihin. Jokainen itsenäistyvä nuori tarvitsee turvallisia ihmisiä, kannattelevia yhteisöjä ja helposti saatavilla olevaa tukea. Nuorilla täytyy olla oikeus etsiä oma itsenäistymisen polkunsa rauhassa, yhdessä toisten kanssa ja ilman kohtuutonta yksin pärjäämisen painetta, painottaa Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää.

Tutkimus julkaistaan osana Nuorten turvatalojen torstaina 12.11. klo 9–11.30  järjestettävää Itsenäistymispäivän webinaaria. Webinaari-ilmoittautumiset

Omana itsenä osa yhteiskuntaa – Itsenäistyvät nuoret aikuiset kansalaisina
Honkatukia, Päivi; Kallio, Jenni; Lähde, Miia; Mölkänen, Jenni
ALL-YOUTH -tutkimushanke ja Punainen Risti, Nuorten turvatalot
Tampereen yliopisto (2020)
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/123861

 

Lisätietoja:
ALL-YOUTH-hankkeen johtaja, professori Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto, 050 326 8458, paivi.honkatukia [at] tuni.fi
Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää, Punaisen Ristin Nuorten turvatalot, 050 543 8251, leena.suurpaa [at] redcross.fi