Hyppää pääsisältöön

Tuotantotaloudesta valmistuneiden urapolut analysoitu 30 vuoden ajalta somen avulla

Julkaistu 19.10.2020
Tampereen yliopisto
Tuotantotalouden yksiköstä
Tuotantotalous on poikkitieteellinen, hyvin haluttu tekniikan ala, jonka opeilla työllistytään monipuolisiin yritysmaailman kehittämis- ja johtamistehtäviin. Opinnoissa yhdistetään tekniikkaa, taloutta, organisaatioita ja ihmisiä koskevaa tietoa. Syksyllä julkaistussa analyysissä selvitettiin sosiaalisen median avulla, millaisiin tehtäviin valmistuneiden urapolut ovat vieneet ja millaisia reittejä ne ovat kulkeneet.

Tuotantotalous tarkastelee teknologialähtöisten organisaatioiden taloudellista ja tuotannollista toimintaa kokonaisuutena. Tuotantotalouden tutkimukselle tyypillistä on laaja ja monialainen yhteistyö yhteiskunnan ajankohtaisten haasteiden tiimoilta. Tutkimuksen kohteena ovat esimerkiksi kiertotalous ja sen vaatimukset yritysverkostoissa, tuotannon globaali muutos, teknologiayritysten palvelullistuminen, autonomiset järjestelmät sekä kilpailukyvyn kehittäminen teknologian, innovaatioiden, talousanalytiikan ja johtamisen keinoin.

– Tampereen tuotantotalouden opinnot luovat hyvät valmiudet monenlaisille työurille teollisuudessa, teknologiayrityksissä, konsultoinnissa, yrittäjänä sekä tutkimuksessa ja opetuksessa, kertoo tuotantotalouden yksikön päällikkö, professori Jussi Heikkilä.

Tuotantotalouden yksikössä haluttiin selvittää tarkemmin, millaisissa tehtävissä tuotantotalouden tutkinto-ohjelmista valmistuneet työskentelevät ja miten he ovat tehtäviin päätyneet. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi opintojen kehittämisessä sekä silloin, kun viestitään tuotantotalouden opinnoista kiinnostuneille tulevan työn luonteesta.

Jussi Heikkilä ryhtyi yhdessä professori Teemu Laineen, yliopistonlehtori Tommi Mahlamäen sekä opiskelijoiden kanssa suunnittelemaan, miten urapolkujen selvittäminen onnistuisi. Avuksi otettiin some-profiilit LinkedInissä. LinkedInin kautta löytyi peräti 72 prosenttia vuosina 1989–2020 valmistuneista, yhteensä lähes 1300 henkilöä. Tietoa keräsi ja luokitteli kaiken kaikkiaan kahdeksan opiskelijaa. Kerätyn tiedon analysoivat tuotantotalouden yksikössä kesätyönään opiskelijat Emma Lindfors ja Anton Pikkupeura.

– Opiskelijat tekivät ison työn käydessään läpi tätä aineistoa. Dataan kirjattiin jokaisen valmistuneen nimikkeet joka vuodelta, alkaen vuosi ennen valmistumista ja vuosittain valmistumisen jälkeen niin pitkälle kuin niitä oli LinkedIn-profiileissa kirjattu. Lisäksi jokaisen nimikkeen vastuualue arvioitiin joko harjoittelijaksi, operatiiviseen toimintaan, keskijohtoon, ylempään johtoon, hallitukseen tai yrittäjän rooliin, Jussi Heikkilä kertoo.

Monipuolisia ja nousujohteisia urapolkuja

Analyysissä selvisi, että tuotantotaloudesta Tampereelta valmistuneet ovat tyypillisesti toimineet työuransa aikana asiantuntijatehtävissä sekä yritysten keskijohdossa ja ylemmässä johdossa. Yleisimpiä työtehtäviä ovat muun muassa yrityksen talousjohtoon liittyvät positiot, tuotteen ja toiminnan kehitykseen liittyvät nimikkeet sekä asiakasrajapinnan, tuotannon ja projektin johtaminen.

– Yleinen kuva on, että valmistumisen jälkeen aloitetaan operatiivisessa roolissa ja noin viiden vuoden kuluttua yli puolet on siirtynyt keskijohtoon. Ylemmän johdon osuus nousee tasaisesti alusta alkaen. Päätoimisia hallitustehtäviä on osalla jo pitkään työuralla toimineista.

– Lisäksi noin kymmenen prosenttia tuotantotaloudesta valmistuneista on perustanut oman yrityksen työuransa eri vaiheissa. Tunnettuja esimerkkejä ovat teknologia-alalla muun muassa HappyOrNot, Leanware ja Vincit sekä toimistoratkaisuissa Framery, Heikkilä listaa.

Kiinnostava havainto oli työelämän tahdin muutos tarkastellulla ajanjaksolla: tehtävät vaihtuvat yliopistosta vasta valmistuneilla aiempaa tiuhemmin uran alkuvaiheessa. Valmistuneiden tehtäväalueet ovat 2010-luvulla vaihtuneet noin kaksi kertaa useammin kuin 1990-luvulla valmistuneilla työuriensa alussa.

Tehdyssä analyysissä tarkasteltiin tarkemmin neljää erilaista urapolkua teollisuudessa, teknologia-alalla, konsultoinnin parissa sekä tutkimusmaailmassa.

– Huomattava osa valmistuneista sijoittui johonkin näistä, mutta kirjo oli laaja myös näiden esimerkkipolkujen ulkopuolella. Tuotantotalouden tutkinto luo edellytykset monipuolisiin työtehtäviin erilaisissa työympäristöissä ja mahdollisuudet edetä työuralla mielenkiintoisiin, vastuullisiin ja vaikutusvaltaisiin tehtäviin – vastaten jatkuvasti uudistuvan ympäristön haasteisiin, Jussi Heikkilä sanoo.

Teksti: Sanna Kähkönen
Kuva: Jonne Renvall