Hyppää pääsisältöön

Tuore tutkimus: Uutismedian omistus on keskittynyt Suomessa

Julkaistu 25.3.2024
Tampereen yliopisto
Valtioneuvosto on julkaissut tutkimusraportin, joka tarkastelee uutismedian omistuksen keskittymistä Suomessa. Tutkimus on toteutettu Tampereen ja Turun yliopistojen yhteistyönä. Tutkimuksen mukaan uutismedia on Suomessa keskittynyt. Median toimialojen keskittymisaste vaihtelee ja niiden kehitys on ollut erilaista. 

Raportissa tarkastellaan uutismedian keskittymisen tilaa ja vaikutuksia sen sisältötarjontaan Suomessa. Raportissa tarkastellaan myös median keskittymiseen kohdistuvaa sääntelyä. Tutkimusraportin pääpaino on journalistisessa mediassa. 

 

Etenkin sanomalehtien omistus keskittynyttä 

Raportin mukaan uutismedia on Suomessa keskittynyt. Median toimialojen keskittymisaste vaihtelee ja niiden kehitys on ollut osin erilaista. Radio- ja televisiotoimialat ovat kehittyneet kohti lisääntyvää kilpailua. Sen sijaan sanomalehdistön runsaus on kaventunut ja toimialan omistus on keskittynyt. 

Etenkin sanomalehtialalla moni lehtitalo on viimeisen vuosikymmenen aikana lopettanut tai vaihtanut omistajaa. Suurimmat keskittymät ovat alueellisia. Useimmissa maakunnissa sanomalehdet ovat muutamia itsenäisiä paikallislehtiä lukuun ottamatta yhden konsernin käsissä.  

Keskittyminen on tuonut lisää resursseja laadukkaiden mediasisältöjen tuotantoon, mutta samalla lisääntynyt yhteistyö konsernien sisällä näyttää kaventavan uutistarjontaa. Raportin mukaan jopa yli 40 prosenttia tutkittujen maakuntalehtien sisällöstä oli päällekkäistä. 

 

Medianvapaussäädös velvoittaa seuraamaan mediatoimialojen keskittymistä 

Eurooppalainen medianvapaussäädös (MFA, Media Freedom Act) on tuomassa muutoksen mediaa koskevaan sääntelyyn. Sääntely tulee sisältämään vaatimuksia median moninaisuuden ja moniarvoisuuden arvioinnista alan yrityskauppojen yhteydessä. 

Euroopan parlamentti ja jäsenmaita edustava neuvosto saavuttivat poliittisen sovun komission ehdotuksesta eurooppalaiseksi medianvapaussäädökseksi 15.12.2023. Säädös on tarkoitus hyväksyä kevään 2024 aikana. 

Nyt julkaistussa raportissa esitetään myös ehdotuksia mahdollisiksi toimenpiteiksi, joilla medianvapaussäädöksen vaatimuksiin voitaisiin päästä Suomessa. Tutkimusraporttia käytetään säädösvalmistelun tukena esimerkiksi medianvapaussäädöksen kansallisessa toimeenpanossa. 

Lisätietoja: tutkimus: dosentti, yliopistonlehtori Katja Lehtisaari, Tampereen yliopisto, +358 50 409 8845, katja.lehtisaari [at] tuni.fi ja tiedon hyödyntäminen: yksikön johtaja Eero Salojärvi, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 342 123, eero.salojarvi(at)gov.fi,  

 

Linkit: Tutkimusraportti: Median keskittyminen ja mediasisältöjen moninaisuus Suomessa 

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-168-1

 

Projektin sivut