Hyppää pääsisältöön

Tunteet myös voimaannuttavat transihmisiä

Julkaistu 23.2.2023
Tampereen yliopisto
Katuun maalattu transsukupuolisuuden lippu, jossa vaaleansiniset, vaaleanpunaiset ja valkoinen raita.
Photo by Katie Rainbow/Pexels.com
Tampereella kokoontuu järjestyksessään kahdeksas pohjoismainen transtutkimuskonferenssi. Yhteiskuntatieteen tutkijatapaaminen herättää keskustelua siitä, miten affektit tai tunteet vaikuttavat niin julkisuudessa, tutkimuksessa kuin aktivismissa.

Yhteispohjoismaisen transtutkimusverkoston tapaaminen toteutuu suurempana kuin koskaan, kun järjestäjät odottavat noin sataa osallistujaa. Konferenssin järjestää Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke Affektiivinen aktivismi: queer- ja transmaailmojen luomisen paikat.   

Tutkimushanketta johtava yliopistonlehtori, dosentti Tuula Juvonen muistuttaa, että transihmisiin kohdistetut kielteiset tunteet vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Sinällään tunteet ovat läsnä kaikkien ihmisten elämässä, jolloin ne heijastuvat myös transihmisten omassa toiminnassa.   

Affektiivinen aktivismi -hankkeessa tutkitaan tapoja, joilla queer- ja transaktivistit ottavat itselleen tilaa ja luovat uusia maailmoja. Tutkimusprojekti selvittää affektien merkitystä aktivismissa sekä pohtii aktivismin roolia yhteiskunnallisessa muutoksessa.   

— Halusimme keskittyä konferenssissa affekteihin tai tunteisiin, sillä ne aina kietoutuvat tavalla tai toisella transsukupuolisuutta koskeviin keskusteluihin, tutkimukseen ja aktivismiin, sanoo väitöskirjatutkija Luca Tainio.   

Tainion mukaan vaikuttaa usein siltä, että transsukupuolisuus aiheuttaa affekteja, joiden pohjalta esimerkiksi poliittista tai ihmisoikeuksiin liittyvää keskustelua käydään.   

Tutkimuspaperien lisäksi konferenssissa nähdään performansseja. Affektit havainnoillistuvat niissä sekä kehollisen tiedontuotannon kautta että esitysten kykynä vaikuttaa yleisöönsä. Yhteistyötä konferenssi tekee Tampereen taidemuseon kanssa, joka on avannut valokuvataiteilija Del LaGrace Volcanon näyttelyn Bodies of Resistance.    

— Volcanon työt ovat poliittisesti ja henkilökohtaisesti monille transihmisille merkityksellisiä. Ne ovat luoneet uudenlaista ymmärrystä ei-normatiivisisesta ruumiista, sukupuolista ja seksuaalisuuksista, Tainio kertoo.   

Pääluennoissa tutkimuksen tunteet ja elämää transfobian keskellä   

Keynote-puhujina esiintyvät Dr. YV Nay (Zurich University of Applied Sciences) ja Dr. Hil Malatino (Pennsylvania State University). Nay käsittelee transtutkimuksen poliittisuuteen liittyviä affekteja niin akatemisessa maailmasssa kuin aktivismin kontekstissa. Malatino tarkastelee transihmisten tapoja elää keskellä vahvaa poliittista transfobiaa.   

Epäkohtien ohella tarkastellaan vähemmistöiloa ja mielihyvää, sillä konferenssi on nimetty otsikolla ”From Transgender Rage to Trans Joy". Tutkijapaperit käsittelevät esimerkiksi representaatioita kirjallisuudessa ja mediassa, yhdenvertaisuustyötä ja politiikkaa sekä lapsuutta ja nuoruutta.   

Tutkijat huomioivat tunteet ja affektit osana akateemista tiedontuotantoa. Tainio muistuttaa, ettei ideaali täysin objektiivisesta tieteestä aina tavoita transihmisten arkielämää. Hänestä tutkijan on reflektoitava omaa positiotaan ja affektiivisiä siteitään.   

— Itselleni tutkimus on myös osa aktivismia. Tiedontuotannon lisäksi se auttaa tekemään marginalisoituja ääniä kuulluiksi, Tainio ajattelee.   

Tutkimus tekee näkyväksi monipuolisuutta 

Väsynyt, turhautunut, surullinen – näin tutkijat luonnehtivat oloaan pitkittyneen translain uudistamisen jälkeen. He ovat erittäin pettyneitä siihen, miten törkeästi keskuudessamme elävistä ihmisistä nykyisin puhutaan.   

— Keskustelu oli luokatonta ja laki jäi keskeneräiseksi. Uusi translaki ei esimerkiksi huomioi tarpeeksi nuoren etua, Juvonen toteaa.   

Vaikka Tainio pitää lakia pienenä edistysaskeleena transihmisille, hän sanoo sisällön koko ajan kaventuneen lakia säädettäessä.   

— Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tuottaa tietoa ja osallistuu keskusteluun. Translakia vastustaneissa puheenvuoroissa näkyi, miten ilman syvempää ymmärrystä ihmiset kommentoivat tunteiden, pelkojen ja ennakkoluulojen pohjalta.   

Juvonen painottaa queer- ja transtutkimuksen tärkeyttä, kun julkisuudessa keskustellaan ihmisten elinmahdollisuuksista. Pahimpia ovat hänestä tilanteet, joissa väitetään jonkun toisen puolesta tämän loukanneen mielensä kohdattuaan transihmisen.   

— Yhteiskuntatieteellinen tutkimus auttaa elämää ja tekee näkyväksi monipuolisuutta. Tutkimus huomioi transihmisten tarpeet eikä osallistu hämmästelyyn, jota jatkuvasti kohtaamme julkisuudessa, Juvonen toteaa.   

Tainio näkee aktivismille tarvetta niin kauan kuin transihmiset kokevat identiteettinsä tai oletetun sukupuolensa vuoksi ongelmia.   

— Tieto sitten toivottavasti ohjaa kohti järkevämpää keskustelua ja inklusiivisempaan politiikkaan.   

Konferenssi: The 8th Nordic Trans Studies Conference 2023  

Hanke-esittely: Affektiivinen aktivismi: queer- ja transmaailmojen luomisen paikat  

Lisätietoja:   

Yliopistonlehtori, dosentti Tuula Juvonen
tuula.juvonen [at] tuni.fi
050 318 6105