Hyppää pääsisältöön

Thomas Olsson: Ihmiskeskeisellä suunnittelulla yhteiskunnallisesti kestävää digitalisaatiota?

Julkaistu 14.6.2022
Tampereen yliopisto
Thomas Olsson on ihmiskeskeisen suunnittelun professori informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Tutkimuksessaan hän on kiinnostunut sovellusten käyttäjien kokemuksista ja odotuksista.

– Suunnittelussa yhdistyy luontevasti tiede ja taide, ajattelu ja tekeminen, sekä ongelmien analyysi ja niiden ratkominen. Tutkimusmenetelmänä tällaista ajattelun muotoa on kuitenkin hyödynnetty verrattain vähän, varsinkin akateemisessa tutkimuksessa.

Olsson tarkastelee nykyisessä tutkimuksessaan digitalisaation vaikutusta sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä digitalisaatioon liittyviä eettisyyden ja kestävyyden teemoja.

– Digitaalisen maailmamme ylläpitäminen ja erilaisten dataintensiivisten digipalvelujen käyttäminen kasvattavat osuuttaan energiankulutuksessa hyvin vauhdikkaasti. On olennaista lisätä tietoisuutta näistä teemoista ja erilaisista riskeistä ja mahdollisuuksista, sekä ruokkia vastuullisuuden tunnetta kuluttajien ja suunnittelijoiden keskuudessa.

Olsson kertoo pyrkivänsä edesauttamaan ihmisten välistä vuorovaikutusta, yhteistoimintaa tai sosiaalisia verkostoja sen sijaan, että teknologia olisi sosiaalisen luonteemme tiellä.

Sosioteknisten systeemien lähestyminen suunnittelun ja ongelmanratkaisun kautta avaa hänen mukaansa uusia näkökulmia ymmärtää eri osatekijöiden välisiä syy-seuraussuhteita.

– Haluan olla mukana luomassa sellaista digitaalista huomista, joka on sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävä. Lisäksi haluan olla tuomassa suunnitteluajattelua keskeisemmäksi osaksi tutkimusmetodologiaa eli uudenlaiseksi tavaksi jäsentää ja ymmärtää ilmiöitä ja ongelmia.

Thomas Olssonin yhteystiedot