Hyppää pääsisältöön

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot Haaste ja mahdollisuus – tutkimusta, tietoa ja terveyspolitiikkaa

SijaintiHelsingin yliopisto, Biomedicum, Sali 1, Haartmaninkatu 8, Helsingin yliopisto
Helsinki
Ajankohta14.1.2020 12.00–16.30
Ilmoittautumisaika päättyy 6.1.2020,21.00
Kielisuomi
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot herättävät voimakkaita reaktioita mediakeskustelussa. Seminaarissa esitellään alan suomalaista tutkimusta, kiisteltyjen hoitomuotojen roolia ja merkitystä ihmisten arjessa ja hoitojen sääntelyä Pohjoismaissa. Kuulemme myös sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmista sääntelyksi ja saamme tietoa eri vaikuttajaryhmien näkemyksistä.

Avoin seminaari 

Tarkoitus: Esitellä suomalaista alan tutkimusta, Ruotsin ja Suomen viranomaisten suunnitelmia täydentävien hoitojen roolista ja sääntelystä sekä tiedottaa eri vaikuttajaryhmien näkemyksistä.   

Kohderyhmä: Sote-henkilöstö, tutkijat, luontaisterapeutit ja muut luontaisalojen toimijat, vaikuttajaryhmät ja kaikki täydentävien hoitojen tutkimuksesta sekä niiden roolista ja sääntelystä terveydenhoidossa kiinnostuneet.   

Tiistai 14.1. 2020 klo 14.00 – 18.30 

Paikka: Helsingin yliopisto, Biomedicum, Sali 1, Haartmaninkatu 8

Seminaari on maksuton.  


O H J E L M A  

Puheenjohtaja: Anneli Milén

14.00 Avaus. Ministeri Krista Kiuru (kutsuttu)

14.15 Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tutkimus Suomessa (4x15 min)

Laura Kemppainen: Käyttö Suomessa ja Euroopassa  

Pia Vuolanto: Tutkimus ja sen tulevaisuus Suomessa 

Suvi Salmenniemi: Vaihtoehtoiset terapiat ja poliittinen osallistuminen 

Pauliina Aarva: Tutkimus terveyspoliittisessa päätöksenteossa

Kysymyksiä.   15.35 Tauko (tarjoilua kahviossa, omakustanteinen)

16.00 Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot terveyspolitiikassa
Kjell Asplund: Kokemuksia Ruotsin hallituksen teettämästä selvityksestä ja tietoa Pohjoismaiden lainsäädännöstä (esitys englanniksi, aineisto suomeksi) 


Kysymyksiä.  16.45 Jaska Siikavirta: Sääntelymahdollisuudet Suomessa – sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmia 


17.00 Osapuolten näkemyksiä (4 x 10min)
Sisko Pyykkönen, Kansalaisaloite ”Täydentävät hoidot kaikille” 

Kati Myllymäki, Suomen Lääkäriliitto   

Antti Pietiäinen, Luontaishoitoalojen Foorumi ry 

Yvonne Holm, Perinnehoitojen neuvottelukunta  


Kysymyksiä.  18.10 Maailman terveysjärjestön strategia Perinne- ja täydentävät hoidot 2014-2023
Pekka Puska: Suomi tarvitse perinnehoitoja koskevan strategian.  


18.25 Seminaarin päätös
Anneli Milén: Miten tästä eteenpäin?

18.30 Tilaisuus päättyy.  

Alustajat

Aarva Pauliina, YTT, dosentti, Tampereen yliopisto 

Asplund Kjell, emeritusprofessori, Ruotsin hallituksen nimeämä selvityshenkilö  

Holm Yvonne, yliopistonlehtori, dosentti, Helsingin yliopisto 

Kemppainen Laura, tutkija, Helsingin yliopisto 

Milén Anneli, emeritaprofessori Tampereen yliopisto, dosentti Helsingin yliopisto  

Pietiäinen Antti, puheenjohtaja, Luontaishoitoalojen Foorumi ry 

Myllymäki Kati, toiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto ry 

Puska Pekka, professori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL  

Pyykkönen Sisko, eläkeläinen, Kansalaisaloite ”Täydentävät hoidot kaikille” 

Salmenniemi Suvi, professori, Turun yliopisto 

Siikavirta Jaska, johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Vuolanto Pia, YTT, dosentti, Tampereen yliopisto  

 

Lisätietoa järjestäjistä 

Seminaarin järjestävät Helsingin yliopisto, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteishanke Terveys, tieto ja asiantuntijuus sekä Yhdistävä Lääketiede ry.

Terveys, tieto ja asiantuntijuus –hanke tarkastelee vaihtoehtohoitoihin kiinnittyvää koululääketieteen kritiikkiä kansalaisten ja terveydenhoitoalan ammattilaisten keskuudessa. Tarkastelun kohteena ovat kritiikin taustalla olevat käsitykset sairaudesta, terveydestä, tiedosta ja asiantuntijuudesta sekä näiden käsitysten historiallinen jatkumo 1900-luvun alusta nykypäivään. Hankkeessa selvitetään sosiaalisia ja kulttuurisia syitä täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttöön nyky-yhteiskunnassa, jota leimaavat muuttuvat terveys- ja sairauskäsitykset, koululääketieteen auktoriteetin kyseenalaistaminen, terveyden yksilöllistyminen ja kaupallistuminen sekä valinnanvapauden korostuminen. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020 Turun ja Tampereen yliopistoissa. Sitä rahoittaa Emil Aaltosen säätiö. 

Yhdistävä Lääketiede ry edistää lääketiedettä ja terveydenhuoltoa, joissa ihmisen hoidossa ja terveyden edistämisessä sovelletaan monimuotoisia lähestymistapoja. Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen ja vakiintuneen terveydenhuollon yhteistyötä kannustetaan aina kun se on asiakkaille todennetusti hyödyksi. Yhdistyksen jäsenet ovat lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä tutkijoita.  

 

Järjestäjä

Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Yhdistävä Lääketiede ry

Lisätietoja

Pia Vuolanto pia.vuolanto@tuni.fi ja Anneli Milén anneli.milen@tuni.fi