Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopistoon tulee Maailman terveysjärjestön yhteistyökeskus: "Terveys on läsnä kaikissa päätöksissä"

Julkaistu 24.8.2023
Tampereen yliopisto
Salla Atkins, Meri Koivusalo ja Lauri Kokkinen vastaavat WHO:n yhteistyökeskuksen toiminnasta Tampereen yliopistossa.
Tampereen yliopistoon on saatu Maailman terveysjärjestön (WHO) yhteistyökeskus, jonka tarkoituksena on edistää tietopohjaista päätöksentekoa terveyspolitiikassa. WHO:n ohjelmia tukeva toiminta keskittyy sosiaalisista taustoista juontuvien terveyserojen vähentämiseen. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen edellyttää sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Maailman terveysjärjestö WHO on nimittänyt Tampereen yliopiston yhteistyökeskuksekseen.   

Yhteistyökeskukset ovat WHO:n pääjohtajan nimittämiä, järjestön ohjelmia tukevia osaamiskeskittymiä. 

Tampereen WHO-yhteistyökeskus tekee kansainvälistä tutkimusta ja jakaa tietoa, joka edistää Terveys kaikissa politikoissa -lähestymistapaa globaalisti.   

– Yhteistyökeskus on tärkeä osa Tampereen yliopiston kansainvälistymistä, jossa yhdistyvät yliopistoon kertyvä osaaminen ja globaaleihin haasteisiin vastaaminen. Keskus tuottaa uusia hankkeita, antaa opiskelijoille ja tutkijoille uusia mahdollisuuksia. Se vahvistaa myös tutkimuksen ja politiikan vuorovaikutusta, toteaa yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari.  

Keskuksen toiminnasta vastaavat professori Meri Koivusalo, tutkimusjohtaja Lauri Kokkinen ja professori Salla Atkins. Tutkijoiden mukaan tutkimustiedolla voidaan vaikuttaa politiikkaan, joka edistää terveyttä ja kaventaa terveyseroja maailmassa. Globaalit haasteet vaativat sektorirajat ylittävää yhteistyötä.  

– Olosuhteet, joissa ihmiset syntyvät, elävät, tekevät töitä ja ikääntyvät, määrittävät myös heidän terveyttään. Painotamme keskuksen tutkimuksessa ja yhteistyössä sitä, kuinka yhteiskunnallisilla päätöksillä ja politiikkatoimilla voidaan edistää kansanterveyttä, kaventaa terveyseroja ja taata terveyspalveluiden saatavuus kaikille, toteaa professori Meri Koivusalo.  

WHO nimittää yhteistyökeskuksen kerrallaan nelivuotiselle toimikaudelle.    

Sosiaaliset tekijät määrittävät terveyttä 

Terveys kaikissa politiikoissa -strategia (Health in All Policies) on Maailman terveysjärjestön keihäänkärki. Vuoden 2011 YK:n Rion julistuksen myötä strategian toteuttamiseen sitoutui 165 maata. 

Suomessa on pitkään huomioitu terveys terveydenhuollon ulkopuolisissa politiikoissa.  

– Menestystarinoita löytyy esimerkiksi liikenneturvallisuuden, työturvallisuuden ja tupakkapolitiikan saralta. Sen sijaan terveyden huomioisessa esimerkiksi talouspolitiikassa on Suomessa vielä opittavaa, tutkimusjohtaja Lauri Kokkinen muistuttaa. 

Yhteistyökeskuksen perustamista pohjustaa Suomen aktiivinen rooli Terveys kaikissa politiikoissa -ajattelussa. WHO:n vuonna 2013 Helsingissä antama julistus (The Helsinki Statement on Health in All Policies) korosti, miten eri sektorien on tärkeä toimia yhdessä terveyden edistämiseksi. 

Tampereen yhteistyökeskus jatkaa tätä työtä huomioidessaan terveyden sosiaaliset määrittäjät ja roolin päätöksenteossa.   

Kansainvälistä yhteistyötä terveyden edistämiseen  

Keskukset muodostavat yhteistyöverkoston WHO:n toiminnan osa-alueilla. YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmassa on tavoite ”Terveyttä ja hyvinvointia”. Lisäksi monet tavoitteista liittyvät välillisesti terveyteen.  

– Keskus avaa mahdollisuuden yhteistyöhön muidenkin YK-organisaatioiden kanssa. Akateemisessa työssä se helpottaa kansainvälisten konsortioiden rakentamista tutkimushankkeisiin, korostaa professori Salla Atkins. 

Tamperelaiset tekevät yhteistyötä etenkin keskusten kanssa, joita on esimerkiksi Etelä-Australiassa, Englannissa, Kanadassa sekä Etelä-Afrikassa ja jotka käsittelevät samankaltaisia teemoja.   

Tampereen yliopistolla on ennestään merkittävä rooli ja laajaa osaamista terveydenhuollon, julkishallinnon, kansanterveyspolitiikan, sektorien välisen yhteistyön sekä tasa-arvon tutkimuksen piirissä. Yhteistyökeskus lisää yliopiston kansainvälistä verkottumista sosiaali- ja terveyspolitiikan aiheissa.   

Tutkijoille yhteistyökeskus on tunnustus kansainvälisen tason asiantuntemuksesta. 

– Yhteistyökeskus tukee Tampereen yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Keskus on merkittävä etu kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Keskitymme yhdessä WHO:n kanssa sovittuihin teemoihin, mutta avaamme ikkunan myös laajempaan yhteistyöhön, Lauri Kokkinen toteaa. 

Avajaiset seminaarissa syyskuussa  

Tampereen WHO-yhteistyökeskus avataan virallisesti yhteistyössä The Global Network for Health in All Policies (GNHiAP) -verkoston kanssa järjestetyssä seminaarissa 5.–6. syyskuuta.  

Seminaariin osallistuu puhujina WHO:n edustajia sekä alan erityisasiantuntijoita eri puolilta maailmaa. Sen aikana myös järjestetään GNHiAP -verkoston kokoontuminen. GNHiAP työskentelee eri käytännön toimijoiden kanssa edistääkseen Health in All Policies -lähestymistapaa ja sitä kautta terveyden sosiaalisten määrittäjien parantamista globaalilla tasolla.  

Professorit Atkins ja Koivusalo sekä tutkimusjohtaja Kokkinen katsovat, että keskus avaa mahdollisuuksia usean kumppanin tutkimuskonsortioihin. Toiminta tähtää tietopohjan lisäämiseen päätöksenteossa ja terveyserojen vähentämiseen.

Lisätietoa: 

Professori Meri Koivusalo
meri.koivusalo [at] tuni.fi
050 4377 540 

Tutkimusjohtaja Lauri Kokkinen 
lauri.kokkinen [at] tuni.fi
050 318 2114 

Professori Salla Atkins 
salla.atkins [at] tuni.fi
050 437 7398

Tampere Centre for Health in All Policies and Social Determinants of Health: hiap-sdh [at] tuni.fi

---
Kuvat: Mikko Korhonen

Tampereen WHO-yhteistyökeskus

Tampere Centre for Health in All Policies and Social Determinants of Health   

Yhteistyötä ohjaa WHO:n toimeksianto, joka painottuu erityisesti terveyden sosiaalisiin määrittäjiin ja terveyteen osana hyvinvointivaltion laajempia toimia ja tavoitteita.

Keskuksen tehtävänä on tukea:

  • tietopohjan vahvistamista hallitusten strategioissa.
  • WHO:ta tutkimustiedon lisäämisessä sosiaaliturvasta, sosiaaliturvaohjelmien ja sosiaalipolitiikan vaikutuksista sekä terveyden tasa-arvosta.  
  • tukea teknisesti WHO:n työtä terveyden sosiaalisten määrittäjien seuraamiseksi, sekä tarkastella eri sektoreiden ja hallinnon tasojen työn vaikutuksia terveyden tasa-arvoon (health equity). 
  • tukea WHO:ta koulutuksen ja kapasiteetin lisäämisessä keskuksen toimialalla.  

WHO:n yhteistyökeskus (tuni.fi)

Centre for Health in All Policies and social determinants of health (Keskuksen verkkosivut)