Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopistoon 28 apurahaa Jenny ja Antti Wihurin rahastolta

Julkaistu 17.10.2022
Tampereen yliopisto
Kolme kuvaa, joissa ihmisiä, Ttutkimusta ja toimintaa yliopistossa.
Tänä vuonna 80-vuotisjuhlavuottaan viettänyt Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi ennätykselliset 14 miljoonaa euroa apurahoina, palkintoina ja muuna tukena tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle. Tampereen yliopistoon tuli Wihurin rahastolta 28 apurahaa, joiden yhteissumma oli 664 500 euroa.

Wihurin rahasto ohjasi ennätyspotistaan 65 % tieteen, 18 % taiteen ja 17 % yhteiskunnallisen toiminnan aloille apurahoina, palkintoina ja muuna tukena. Apurahan saajia oli yhteensä 455, joista 348 yksityishenkilöä tai työryhmää ja 107 yhteisöä. Rahaston myöntämä tuki kasvoi 800 000 eurolla verrattuna edellisvuoteen (13,2 milj. euroa).

Tuesta suurin osa, 10 miljoonaa euroa, myönnettiin toukokuussa 2022 järjestetyn yleisen apurahahaun kautta. Säätiöön saapui yli 4400 hakemusta ja yhteensä apurahaa haettiin yli 105 miljoonaa euroa. Hakijoista lähes 10,5 %:ia sai apurahaa. Hakemuksia tuli noin 13 % vähemmän kuin edellisvuonna.

Kokopäiväisiä apurahoja väitöskirjatyöhön, post doc -tutkimukseen tai taiteellisen työskentelyyn myönnettiin 140 apurahansaajalle. Kokonaisuudessaan Jakosumma sisälsi 194 väitöskirja- tai post doc -apurahaa. Tieteen apurahat kattavat laajasti muun muassa kauppatieteellisen, teknisen, maa- ja metsätaloustieteellisen, yhteiskuntatieteellisen ja humanististen alojen tutkimuksen.

Wihurin rahasto jakoi tänä vuonna neljä palkintoa tunnustuksina saajien ansioista ja huomionosoituksina heidän edustamilleen aloille. Palkinnot saivat politiikan ja median tutkija Anu Kantola Helsingin yliopistosta, näyttelijä Jukka Puotila, taiteen maisteri Jari Kantanen ja Nuori yrittäjyys ry.

Tampereen yliopistoon myönnetyt apurahat:

Tampere University, 7 000 euroa
valtakunnallisen Physics Days -konferenssin järjestämiseen Tampereella 2023

Integrated Master of Science in Photonics Shambhavee Annurakshita, 28 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Hierarchical Design of Nonlinear Optical Materials"

Forensic Expert Silke Martta Christine Brodbeck, 27 500 euroa
väitöskirjatyöhön "The role of TBI in Forensic Sciences with an emphasis on Bloodstain Pattern Analysis and Crime Scene Reconstruction"

Master of Arts Anica Cvetkovic, 28 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Interactions with Smart Machines: Can We Trust AI?"

Yhteiskuntatieteiden maisteri Jarkko Valtteri Hietala, 28 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Kansainvälisen järjestyksen muutokset 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla"

Terveystieteiden tohtori Marjaana Jones, 16 000 euroa
tutkimukseen "Suomalaisten äitiysneuvolapalvelujen tulevaisuus kaupallisen, yhteiskunnallisen ja kokemuksellisen kehyksen kautta tarkasteltuna"

Kauppatieteiden maisteri Elina Jussila, 24 000 euroa
väitöskirjatyöhön liittyvään tutkijavierailuun University of Californiaan

Psykologian maisteri Kati Kajastus, 28 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Generalized anxiety among Finnish adolescents: Assessment and correlates in families and education"

Filosofian maisteri Salla Kangas, 28 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Eläimistä ja eläimille puhumiseen liittyvät diskurssit ja kieli-ideologiat"

Yhteiskuntatieteiden maisteri Reeta Kankaanpää, 14 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Mielenterveyden tilastollisen mallintamisen ongelma: mittamallin vaikutus intervention vaikuttavuuden arviointiin"

Kasvatustieteen maisteri Heta Kemppainen, 7 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Lähisuhdeväkivaltakerronta lapsen ja turvakodin työntekijän välisessä dialogissa"

Diplomi-insinööri Joonas Lahtinen,  28 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Aivojen aktiivisuuden edistyneet lokalisointi- ja stimulointimenetelmät Zeffiro-ohjelmiston avulla"

Psykologian tohtori Jallu Lindblom ja työryhmä, 80 000 euroa
tutkimukseen "What Really Matters in Child Development? A 20-year Longitudinal Study from Pregnancy to Adulthood"

Yhteiskuntatieteiden tohtori Atte Oksanen ja työryhmä, 18 000 euroa
hankkeeseen "Työelämän uudet viestintäteknologiat - pitkittäistutkimus suomalaisten työntekijöiden hyvinvoinnista 2019–2023"

Master of Science Anum Rasheed, 14 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Bioprinting of suitable bioinks to form multiple-layered scaffolds for cell compatibility and tissue regeneration application"

Doctor of Science Tanvi Sharma,  26 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Covid-related relation detection from social media data for deep prediction models"

Yhteiskuntatieteiden maisteri Marja Helena Sivonen, 28 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Vähähiilisen energiamurroksen laajemmat turvallisuuspoliittiset ulottuvuudet Suomessa, Virossa ja Norjassa vuosina 2006–2022"

Diplomi-insinööri Timo Stolt, 28 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Nonlinear optics using resonant metamaterials"

Master of Environmental Studies Yasushi Suko, 14 000 euroa
väitöskirjatyöhön luontoäänien kuuntelemisen palauttavista vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin

Filosofian maisteri Marja Suurpalo, 28 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Näyttelijäkoulutuksen akustiset ja kuultavissa olevat vaikutukset opiskelijan ääneen Tampereen yliopistossa 1985–2021"

Yhteiskuntatieteiden maisteri Jussi Systä, 28 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Talouspolitiikan arviointineuvosto ja talouspoliittinen hegemonia"

Filosofian tohtori Ilari Taskinen, 32 000 euroa
väitöskirjatyön jälkeiseen demografiseen tutkimushankkeeseen toisen maailmansodan suomalaisten sotilaiden sosiaalisesta taustasta ja sotakokemuksista

Kasvatustieteen maisteri Tuomas Tervasmäki, 14 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Koulutuspolitiikan ideologiaa jäljittämässä – Laclaulaisen diskurssiteorian näkökulmia suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen arvoperustoihin"

Sairaanhoitaja Tiina Vuohijoki, 28 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Participation and social inclusion trough intelligent clothing – from handcrafted designs to tools supporting individual’s everyday life"

Yhteiskuntatieteiden maisteri Ilkka Vuorinen, 14 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Addiktio, elämänhallinta ja ihmissuhteet kulutusyhteiskunnassa"

Terveystieteiden maisteri Tiina Väänänen, 14 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Kosketus ja kokemus"

Filosofian maisteri Maija Yli-Jokipii, 28 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Oman äidinkielen opettajat kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen pedagogiikan edistäjinä" loppuunsaattamiseen

Hallintotieteiden maisteri Marja Yli-Pärri, 7 000 euroa
väitöskirjatyöhön "Collective organizational identity design in meta-organizations"

Lue lisää uutisesta Jenny ja Antti Wihurin rahaston verkkosivuilla.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on riippumaton yleishyödyllinen suomalainen säätiö, joka tukee vuosittain apurahoin satoja hankkeita ja niiden toteuttajia tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla.