Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston tiloja koskevan toimenpideohjelman valmistelu jatkuu elokuussa

Julkaistu 8.7.2021
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopiston keskustakampuksen kaikki rakennukset.
Tampereen yliopiston keskustakampus. Kuva: Marko Kallio / Skyfox
Kampuskehityksen toimenpideohjelmaa on valmisteltu kevään 2021 aikana. Kevään aikana keskustelua käytiin erityisesti tiedekuntien johdon kanssa. Tapaamisissa on käyty läpi vaihtoehtoja ja niissä on saatu hyvin ratkaisuja eteenpäin. Valmistelu jatkuu elokuussa yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.

Keskustelua jatketaan kesälomien jälkeen elokuussa. Yliopistoyhteisön näkemyksiä tarvitaan esimerkiksi oppimisympäristöjen kehittämisestä pandemiakokemusten ja uuden pedagogiikan pohjalta. Tutkimus- ja opetushenkilöstölle suunnattu työympäristökysely on meneillään ja jatkuu elokuulle.

Tilaratkaisuja koskevan päätöksenteon pohjaksi selvitetään useita vaihtoehtoja. Kaikissa vaihtoehdoissa kirjasto oppimisympäristöineen säilyy.

Toimenpiteitä ohjaa tavoite vähentää tiloja merkittävästi nykytasosta eli 25%. Käytännössä tarvitaan ensin toimenpiteitä sisäisen tilankäytön tehostamiseksi. Niiden toteuduttua kasvavat mahdollisuudet ja valmiudet toimintojen uuteen sijoitteluun kampuksilla ja lopulta mahdollisesti joistakin tiloista luopumiseen. Tavoitteena ovat toimivaa arkea tukevat tilat ja vastuulliset käyttöperiaatteet.

Valmistelussa oleva kampuskehityksen toimenpideohjelma tulee sisältämään toimenpiteet ja hankkeet, joiden avulla kampuskehitysstrategian (ks. liitetiedosto) tavoitteita voidaan tulevina vuosina saavuttaa. Tiloilla ja niiden käytöllä on merkittävä rooli myös yliopiston hiilineutraalisuustavoitteen näkökulmasta. Toimenpiteiden pitää edistää kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ja vastuullisuutta sekä tilojen kustannustehokasta käyttöä.

Voit tutustua liitteenä olevaan Tampereen korkeakouluyhteisön kampuskehitysstrategiaan.

Lisätietoa

Satu Hyökki
Johtaja, kampuskehitys, Tampereen yliopisto
puh. 044 708 1747
satu.hyokki [at] tuni.fi