Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston CONVERGENCE of Humans and Machine -hankkeella menestyksekäs avajaisvuosi

Julkaistu 19.10.2023
Tampereen yliopisto
Mies on nostanut VR-lasit otsalleen
CONVERGENCE-hankkeen johtaja professori Juho Hamari toteaa, että eri taustoista tulevien tutkijoiden yhteistyöhenki on todella inspiroivaa.
Onnistuneen avajaisvuoden aikana CONVERGENCE-hankkeeseen on palkattu 16 nuorta ja motivoitunutta väitöskirjatutkijaa, joista viimeisin aloittaa työnsä lokakuun aikana.

 Tampereen yliopiston Ihmiset ja teknologiat -tohtoriohjelman CONVERGENCE of Humans and Machine -hankkeen ensimmäinen vuosi on ollut menestyksekäs.
CONVERGENCE -hanke, joka sai alkunsa kesällä 2022 Jane ja Aatos Erkon säätiön 3 miljoonan euron avustuksesta, on noussut monitieteellisen tutkimuksen eturintamaan.

CONVERGENCEn visiona on kaventaa kuilua teknis-luonnontieteellisen sekä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen välillä holistisella ja monitieteellisessä tutkimuksella. Tämä ainutlaatuinen tohtorintutkinto on luonut perustan uraauurtavalle tutkimukselle esimerkiksi affektiivisen tietojenkäsittelyn, pelillistämisen, lisätyn todellisuuden, kybernetiikan,verkottuneen maailman, hajautetun tietojenkäsittelyn, tekoälyn ja koneoppimisen sekä robotiikan ja konehavainnoinin aloilla

Professori Juho Hamarin johtama hanke on kehittynyt vastaamaan tarpeeseen määritellä ja neuvotella uudelleen ihmisen ja koneen roolit yhteiskunnassa. Hamari korostaa ihmisten ja koneiden jatkuvaa lähentymistä eli konvergenssia, jossa ihmiset ovat yhä integroituneempia teknologian kanssa, mikä vaikuttaa myös kulttuuriin ja käytänteisiin. Samalla koneista tulee dynaamisempia ja luovempia. Se on johtanut tarpeeseen uudelleenmääritellä ihmisyyttä ja teknologiaa.

CONVERGENCE-hanke on tuonut tehokkaasti yhteen luonnontieteiden, tekniikan, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden asiantuntemusta monitieteelliseksi liitoksi. Väitöstyöt syventyvät uuteen teknologiseen kehitykseen, kuten affektiiviseen tietojenkäsittelyyn, pelillistämiseen, lisättyyn todellisuuteen, kybernetiikkaan, verkottuneeseen maailmaan, hajautettuun tietojenkäsittelyyn, tekoälyyn ja koneoppimiseen sekä robotiikkaan ja konehavainnointiin.

– Tämä on onnistuneesti lisännyt tietoisuutta inhimillisistä näkökulmista teknologisessa kehityksessä. Asiantuntijat ja tutkijat ovat valmiita ymmärtämään ihmisten ja koneiden lähentymisestä aiheutuvat haasteet ja mahdollisuudet. Tutkimuksissa keskitytään muun muassa teknologian yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, vuorovaikutukseen ihmisten kanssa sekä ihmiskeskeisyyyteen, kestävään kehitykseen ja resilienssiin, toteaa Hamari.

Ihmisten ja koneiden lähentymisestä johtuvat syvälliset muutokset yhteiskuntien ja yhteisöjen rakenteeseen ja toimintaan aiheuttavat uusia haasteita. Eettisten kysymysten käsitteleminen edellyttää humanististen tieteiden ja teknologisen ymmärryksen synteesiä. Näin ollen hanke vastaa tutkimuksen, yhteiskunnan ja teollisuuden tarpeisiin tarjoamalla koulutusta, joka on eettistä, kokonaisvaltaista ja kestävää ja integroi saumattomasti teknologian ja ihmiskunnan toisiinsa.

Keskeinen osa hankkeen onnistumista on väitöskirjatutkijoiden verkostoituminen organisaatioiden kanssa. Hankkeen sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti hankkeeseen tuomalla väitöskirjatutkijoille tosielämän ongelmia ratkaistavaksi.

Nokian Tampereen teknologiakeskuksen johtaja Petri Ahokas:
– Olen iloinen hankkeen käynnistämisestä,  Tampereen yliopisto on vahva hankkeen tutkimusalueilla ja yliopistolla on  ainutlaatuinen asema, joka mahdollistaa hyvin monitieteisen tutkimuksen, joka on vahvasti sidoksissa yhteiskuntaan, yrityksiin.  Tampereen yliopistolla on myös hyvä yhteistyöverkosto muiden yliopistojen kanssa.

Avajaisvuoden edistyksiä

Onnistuneen avajaisvuoden aikana CONVERGENCE-hankkeeseen on palkattu 16 nuorta ja motivoitunutta väitöskirjatutkijaa, joista viimeisin aloittaa työnsä tässä kuussa. He aloittavat transformatiivisen matkan omien alojensa kokonaisvaltaisiksi asiantuntijoiksi. Valittujen väitöstöiden aiheet ovat olleet monipuolisia, ja ne heijastavat CONVERGENCEn tavoitteiden dynaamista luonnetta ja kattavat ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen tuoreimman kehityksen.

Jokaista väitöskirjatutkijaa ohjaa kaksi kokenutta ITC-tiedekunnan jäsentä. Merkkinä hankkeen sitoutumisesta yhteistyön edistämiseen, pääohjaaja ja apulaisohjaaja tulevat eri tutkimusaloilta – tekniikan ja luonnontieteiden sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Lisäksi joihinkin hankkeisiin voi liittyä yhteistyötä post doc -tutkijoiden ja/tai teollisuusorganisaatioiden edustajien kanssa, mikä rikastuttaa väitöskirjatutkijoiden oppimis- ja tutkimuskokemusta.

CONVERGENCE-hankkeen johtaja professori Juho Hamari on innostunut avajaisvuoden aikana saavutetusta edistyksestä.
– CONVERGENCE on ylittänyt odotuksemme uusien opiskelijoiden saamisessa mukaan hankkeeseen. Eri taustoista tulevien tutkijoiden yhteistyöhenki on todella inspiroivaa. Olemme innoissamme voidessamme toivottaa tervetulleeksi väitöskirjatutkijat, jotka epäilemättä edistävät ihmisen ja koneen lähentymisen tulevaisuutta, toteaa Hamari.

Myös ohjelman koordinaattori, tohtori Aleksandr Ometov,  toivottaa lämpimästi tervetulleeksi korkeatasoisen opiskelijoiden ryhmän CONVERGENCElle.
– Heidän intohimonsa monitieteelliseen tutkimukseen sopii saumattomasti projektimme tavoitteisiin. Yhdessä tulemme ymmärtämään ihmisten ja koneen lähentymistä entistä paremmin.

Ensimmäisen kuukauden aikana, jona suurin osa väitöskirjatutkijoista on ollut Tampereen yliopistossa, he ovat jo saaneet erittäin intensiivistä koulutusta siirrettävistä taidoista, julkaisemisesta ja LaTeX: stä, julisteista ja akateemisista selviytymistaidoista. Lisäksi he ovat jo esitelleet alustavia tutkimussuunnitelmiaan kolmen minuutin hissipuheilla Academic Mindtrek -konferenssin tohtorikonsortiumissa. Vauhti on nopea, mutta kiivettävät akatemiset vuoret siintävät edessäpäin!

16 doctoral researchers of Convergence in Academic Mindtrek Consortium