Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopisto vie yliopistopedagogiikkaa verkossa Gazaan

Julkaistu 2.4.2019
Tampereen yliopisto
palestiinalaiset yliopisto-opettaja tekevät ryhmätöitä
Ryhmätyöskentelyä intensiivikurssin aikana Gazassa. Copyright: eTraining Finpal-projekti.
Kaikkiaan 16 palestiinalaista Gazan islamilaisen yliopiston opettajaa, professoria ja dekaania on suorittanut yliopistopedagogiikan kurssin Tampereen yliopiston järjestämässä verkkokoulutuksessa. Koulutus on osa ulkoministeriön rahoittamaa kolmivuotista eTraining FinPal- projektia, jossa kehitetään palestiinalaisen korkeakoulutuksen pedagogisia käytäntöjä verkko-opetuksen avulla.

Ensimmäisestä koulutuksesta valmistuneet opettajat kouluttavat puolestaan paikallisia opettajaryhmiä ja ovat mukana opetuksen kehittämisessä yliopistonsa eri tiedekunnissa.

Palestiinalaisopettajat osallistuivat kuusi kuukautta kestäneeseen koulutukseen pääosin verkkoympäristössä ja tekivät erilaisia tehtäviä monitieteisissä opettajatiimeissä. Koulutuksen teemoina olivat muun muassa oppimisympäristöjen suunnittelu, opintoihin kiinnittyminen, arviointi, linjakas opetus ja tutkimusperustainen yliopisto-opetus.

Matkustusrajoitteiden takia opetus suunniteltiinkin verkossa

Ensimmäisessä koulutuksessa opetuskielenä on ollut englanti ja opetus on järjestetty pääosin verkkoympäristössä hyödyntäen videomateriaaleja, luku- ja keskustelutehtäviä, webinaareja ja paikallisten opettajien toteuttamia ja verkkoympäristössä raportoimia kehittämistehtäviä, kertoo projektin johtaja, dosentti Vesa Korhonen kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta.

Koulutusohjelman suunnittelivat ja toteuttivat Gazan islamilaisen yliopiston tiimin kanssa Vesa Korhonen, yliopistonlehtori Jyri Lindén ja yliopisto-opettaja Pauliina Alenius, jotka myös opettivat verkkokurssilla.

Suomalaiset kuuluvat Tampereen yliopiston korkeakoulutus muutoksessa -tutkimusryhmään, Higher Education in Transition eli HET-ryhmään.

Gazan ja Tampereen projektitiimien jäsenet eivät ole matkustusrajoitteiden takia vielä tavanneet kasvokkain, mutta yhteisiä suunnittelukokouksia on järjestetty tiheästi verkossa.

Väitöskirjatutkija välitti yhteistyöaloitteen

Yhteistyö lähti liikkeelle yhden henkilön välityksellä.

Meillä oli täällä Tampereella alun perin palestiinalaislähtöinen väitöskirjatutkija, jonka kautta Gazasta tuli alustava yhteydenotto. Totesimme, että tutkimusryhmässämme oli jo meneillään kansainvälistä yhteistyötä erityisesti yliopistopedagogiikassa, Korhonen kertoo.

Gazalaiset kiinnostuivat ja totesivat, että heiltä puuttuu henkilöstölle suunnattua pidempikestoista pedagogista koulutusta, ja projekti alkoi muotoutua.

Ensimmäisen pilottiryhmälle järjestetyn koulutuskierroksen aikana myös osallistujat ovat motivoituneet koulutuksesta huomatessaan sen tarjoavan mahdollisuuksia kehittää omaa opetustyötään.

Gazassa opetuksen haasteet ovat liittyneet paikallisesti suuriin opiskelijamääriin ja massaluentoihin, jotka eivät perinteisesti ole tarjonneet paljon liikkumavaraa opettajalle. Kehittämisideat siitä, miten opetustilanteita voidaan muuttaa aktivoivampaan suuntaan, ovat olleet opetushenkilöstölle erittäin tervetulleita, Korhonen kuvaa.

Yhteinen tutkimus pohjusti koulutusta

Projektissa on koulutuksen lisäksi suunniteltu ja tehty yhteistä tutkimusta. Gazan islamilaiseen yliopistoon on myös hankittu uutta opetusteknologiaa ja perustettu opetuksen kehittämiseen keskittyvä yksikkö.

Projektin alkuvaiheessa kartoitettiin korkeakouluopetuksen paikallista lähtötilannetta ja kerättiin aineistoa monimenetelmällisesti sekä opettajakyselyn että fokusryhmähaastatteluiden avulla, Korhonen kertoo.

Tutkimme Gazan islamilaisen yliopiston opettajien pedagogisia lähestymistapoja, opettajien minäpystyvyysuskomuksia ja työkulttuuria yliopistoyhteisössä. Opettajien minäpystyvyysuskomukset olivat hyvin vahvoja ja opetuksessa perinteinen opettajalähtöinen opetustapa oli hallitsevampi kuin opiskelijalähtöinen tapa.

Ryhmähaastatteluissa korostuivat koulutuksen yhteiskunnalliset ja uskonnolliset tavoitteet. Työkulttuurissa yhteistoiminta perustui pääosin virallisiin käytänteisiin ja rakenteisiin, ei niinkään opettajien omaehtoiseen ja kehittämislähtöiseen yhteistyöhön.

Koulutus laajenee kesällä

Seuraavassa vaiheessa, elo-syyskuussa 2019 on tarkoitus kouluttaa noin 100 palestiinalaista opettajaa, jotka työskentelevät kahdeksassa yliopistossa Gazassa. Myös tämän koulutuksen palestiinalaiset ja suomalaiset opettajat suunnittelevat yhdessä ja koulutus järjestetään arabian kielellä.

Gazassa projektia on johtanut apulaisprofessori Nazmi Al-Masri. Projektin käytännön asioita ovat hoitaneet Tampereella Vesna Holubek ja Gazassa Azza Alsahhar.  

Kolmivuotinen projekti saa Ulkoministeriön korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelmasta (HEI-ICI) 618 879 euron rahoituksen. Koulutusta saa tämän hetken arvion mukaan noin 120 henkilöä Gazan Islamilaisessa yliopistossa ja seitsemässä muussa palestiinalaisyliopistossa.

eTraining FinPal- projekti

Lisätietoja:
Projektin johtaja, dosentti vesa.korhonen [at] tuni.fi (Vesa Korhonen), 040 190 1465 
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto