Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopisto mukana kahdessa uudessa Akatemian lippulaivahankkeessa

Julkaistu 17.11.2020
Tampereen yliopisto
Pispalan ranta/ Kuva: Jonne Renvall
Ilmasto ja metsät ovat keskeisellä sijalla niissä Suomen Akatemian uusissa lippulaivahankkeissa, joissa Tampereen yliopisto on mukana. Kuva: Jonne Renvall
Suomen Akatemia valitsi lippulaivaohjelmaansa neljä uutta osaamiskeskittymää, joista kahdessa Tampereen yliopisto on mukana.

Fysiikan professori Miikka Dal Maso on mukana Helsingin yliopiston johtamassa Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskuksessa, joka sai Suomen Akatemialta 2,8 miljoonan euron rahoituksen. Mukana hankkeessa ovat myös Ilmatieteenlaitos ja Itä-Suomen yliopisto.

Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskuksen tavoitteena on auttaa Suomea, EU:ta ja koko maailmaa pääsemään Pariisin ilmastotavoitteisiin ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen kestävin, kustannustehokkain ja tutkimuspohjaisin ratkaisuin.

Osaamiskeskus tutkii keinoja ilmastonmuutoksen hillintään metsien ja maan hiilensidontaa kasvattamalla sekä ilmanlaatua ja sen vuorovaikutusta ilmaston kanssa tavoitteena puhdas ilma.

Aktiivisella yhteistyöllä osaamiskeskuksen poikkitieteisen tutkimuksen ja julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä tavoitellaan tehokasta ilmastopolitiikkaa ja tehokkaita hillintä- ja sopeutumistoimia kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yritysyhteistyön uskotaan synnyttävän uusia käytännön ratkaisuja, kuten ilmakehän mittausinstrumentteja, ilmaston ja ilmanlaadun analyysipalveluita sekä parempia verifikaatioratkaisuja auditointisektorille.

Pelitutkimus liittyy metsäntutkimukseen

Pelitutkimukseen erikoistunut Tampereen yliopiston tietotekniikan professori Juho Hamari on mukana tutkimuskonsortiossa, joka tutkii metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia. Konsortiota johtaa Itä-Suomen yliopisto, ja siinä ovat mukana Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Tampereen yliopisto ja Luonnonvarakeskus. Hanke sai Suomen Akatemialta 2,1 miljoonan euron rahoituksen.

Konsortio ilmoittaa kehittävänsä mullistavia teknologioita metsäekosysteemin rakenteen ja toiminnallisuuden määrittämiseen, ketteriä tiedon jalostusmenetelmiä metsistä kerätyn datan jalostamiseksi informaatioksi ja ymmärrykseksi, viisaita päätöstukimenetelmiä vaihteleville ajan ja tilan resoluutioille ja pelillisiä vuorovaikutuksen muotoja luonnon, ihmisen ja koneiden välille reaalimaailmaan ja virtuaalisiin ympäristöihin.

Konsortiossa on mukana maailman johtavia metsätieteiden, paikkatiedon ja sensorikehityksen sekä pelillistämisen tutkimusryhmiä, joiden tutkimus ja yhteistyö yritysten ja yhteisöjen sekä tieteellisten yhteistyökumppaneiden kanssa tuottaa tietoa, joilla tuetaan yhteiskuntia, teollisuutta ja kansalaisia sopeutumaan muutoksiin eko-, yritys- ja sosiaalisissa systeemeissä.

Yritysyhteistyö yksi kriteereistä

Nyt päättyneessä Suomen Akatemian kolmannessa lippulaivahaussa painotettiin erityisesti tutkimusryhmien yhteistyötä yrityssektorin kanssa sekä tutkimuksen korkeaa laatua, vaikuttavuutta ja uudistumiskykyä.

Lippulaivaohjelmalla tuetaan korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivojen taustaorganisaatioiden vahvalla sitoutumisella lippulaivojen toimintaan ja rahoitukseen on keskeinen rooli tavoitteiden saavuttamisessa.

Nyt valituilla neljällä uudella lippulaivaohjelmalla on vahvaa yhteistyötä elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa. Niiden yhteistyökumppaneina on suuri joukko eri toimialojen suuria, pieniä ja keskisuuria- sekä start up -yrityksiä, oppilaitoksia, sairaaloita ja muita julkisia toimijoita.

Kolmannen haun myötä lippulaivaohjelmaan kuuluu nyt yhteensä kymmenen osaamiskeskittymää, joiden taustaorganisaatioina on seitsemän yliopistoa, viisi tutkimuslaitosta, HUS ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu.

Uudet lippulaivaohjelmat:

• Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa (Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu)

• Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus (ACCC) (Helsingin yliopisto, Ilmatieteenlaitos, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto)

• Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina (InFLAMES) (Turun yliopisto ja Åbo Akademi)

• Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia (UNITE) (Itä-Suomen yliopisto, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Tampereen yliopisto ja Luonnonvarakeskus)

Suomen Akatemian lippulaivahaun rahoituspäätökset

Suomen Akatemian Lippulaivaohjelma