Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopisto aloittaa uuden terveysteknologiakoulutuksen

Julkaistu 26.6.2020
Tampereen yliopisto
Minna Kellomäki/ Kuva: Jonne Renvall
Professori Minna Kellomäki kertoo, että terveysteknologian uusi koulutus antaa tuoreimmat tiedot uusista EU-säädöksistä. Koulutus sopii aikuisopiskelijoille, sillä kurssit voi suorittaa etänä ja työn ohessa. Kuva: Jonne Renvall
Tampereen yliopisto käynnistää terveysteknologian kehittämiseen ja kaupallistamiseen keskittyvän koulutuksen, jonka ensimmäinen haku päättyy 15. elokuuta 2020.

Tampereen yliopisto on kouluttanut terveysteknologian osaajia jo usean vuoden ajan. Uusi koulutus sopii erityisesti yrityksille ja organisaatioille, jota kantavat huolta osaajien riittävyydestä.

– Koulutuskokonaisuus vastaa tarvittavaan osaamistarpeeseen ja tarjoaa viimeisimmän tiedon muuttuvista säädöksistä ja standardeista. Kursseja suunniteltaessa on otettu erityisesti huomioon työelämän tarpeet ja aikuiset oppijat, kertoo professori Minna Kellomäki.

Kurssit ovat tehtävissä etänä ja työn ohessa. Lisäksi suoritetuista kursseista saa todistuksen, joilla voi osoittaa osaamistaan muun muassa auditoinneissa.

– Tämä on yrityksille hieno mahdollisuus lisätä oman henkilöstönsä osaamista, iloitsee Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen.

Uudet EU-asetukset tuovat murroksen

Terveysteknologia on jo pitkään ollut yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista. Kasvun keskellä toimiala on läpikäymässä historiansa suurinta murrosta, kun EU:n lääkintälaitteiden ja In vitro -diagnostiikkalaitteiden asetukset tulivat voimaan keväällä 2017. EU-asetusten mukaan valmistajayritysten velvoitteet potilasturvallisuuden takaamiseksi on asetettu korkeammalle kuin asetuksia edeltävät direktiivit edellyttävät.

Uudet eurooppalaiset asetukset (EU 2017/745 ja 2017/746) koskevat terveydenhuollon käyttämiä laitteita, tarvikkeita ja ohjelmistoja. Asetusten siirtymäaika päättyy keväällä 2021, ja ne ovat edellytys eurooppalaisille markkinoille pääsemiseksi. Iso kysymys kuuluukin, koulutetaanko asetukset hallitsevia osaajia riittävästi yritysten, julkisten organisaatioiden ja viranomaisten tarpeisiin?

– Asetusten toimeenpanossa nousee huoli osaajien riittävyydestä, koska säädösten myötä valmistavan yrityksen on nimettävä säännösten noudattamisesta vastaava henkilö, jolla on merkittävät vastuut ja velvollisuudet myös laadunhallinta-asioissa, Saara Hassinen sanoo.

Isoissa yrityksissä vastuuhenkilön tulee olla yrityksen työntekijä, kun taas alle 50 henkilön yrityksissä tämän resurssin voi hankkia ulkoisena palveluna. Resurssin on kuitenkin oltava pysyvästi ja jatkuvasti yrityksen käytössä ja saatavilla.

Asetusten mukaan vastaavalla henkilöllä pitää olla tekniikan, oikeustieteen, lääketieteen, farmasian tai muun asiaankuuluvan tieteenalan yliopistotasoinen koulutus sekä vähintään yhden vuoden ammattikokemus joko lääkinnällisiin laitteisiin liittyvistä sääntelyasioista tai laadunhallintajärjestelmistä. Sopivan yliopistotasoisen koulutuksen puuttuessa vastaavalta henkilöltä vaaditaan vähintään neljän vuoden ammattikokemus.

Terveysteknologian tuotevienti on tuonut lähes 13 miljardin euron ylijäämän Suomeen 20 viime vuoden aikana. Vuonna 2019 tuoteviennin arvo oli 2,4 miljardia euroa.

Lisätietoja ja hakuohjeet koulutukseen:
Tutustu koulutuksen englanninkieliseen verkkosivuun