Hyppää pääsisältöön

Tampereen lääketieteelle lähes 3 miljoonaa valtion tutkimusrahaa

Julkaistu 27.11.2019
Tampereen yliopisto
Katri Kaukinen, Tuomas Koskela ja Arja Rimpelä
Professorit Katri Kaukinen, Tuomas Koskela ja Arja Rimpelä saivat tutkimusrahoitusta.
Tamperelainen lääketieteen alan tutkimus on saamassa 2 987 000 euroa valtion tutkimusrahoitusta vuodelle 2020. Rahoitusta myönnettiin 116 tutkimukselle.

Rahoitus on kohdennettu Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille alueen terveydenhuollon palveluja tuottavalle organisaatioille.

Myöntöpäätökset ovat ehdollisia, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa lopullisen valtion tutkimusrahoituksen määrän.

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta myöntää valtion tutkimusrahoitusta alueen kunnille, kuntayhtymille, yliopistolliselle sairaalalle, keskussairaaloille ja terveyskeskuksille saamiensa hakemusten arviointien perusteella.

Tampereen yliopistolliseen sairaalaan myönnettiin kaikkiaan 87 tutkimukselle rahoitusta yhteensä 2 159 237 euroa.

Suurin rahoitus, 59 687 euroa, myönnettiin professori Katri Kaukisen tutkimukselle ”Wide phenotypic spectrum of celiac disease – a challenge for diagnostics and management. (Monimuotoinen keliakia).

Tutkimuksen päätavoitteena on lisätä tietoisuutta keliakian monimuotoisuudesta sekä parantaa keliakian nykydiagnostiikkaa ja edistää ei-invasiivisen diagnostiikan keinoja. Pyrkimyksenä on löytää keliakian puhkeamisen ennustekijöitä kuten perintötekijät, suolistomikrobit, immunobiologiset merkkiaineet ja elintavat.

Professori Arja Rimpelän tutkimukselle ”Nuorten terveyden edistäminen ja ehkäisevät palvelut (NEDIS)” myönnettiin 43 402 euroa.

Tutkimus tuottaa kouluikäisten lasten ja nuorten terveyden edistämistä palvelevaa tutkimustietoa, joka soveltuu niin valtakunnalliseen kuin paikalliseen käyttöön ja antaa kansainvälisesti käyttökelpoista tietoa tupakkapolitiikasta.

Professori Tuomas-Heikki Koskelan tutkimukselle ”Omaolo-palvelun sähköisten oirearvioiden kliininen validointi” myönnettiin 21 701 euroa.

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia perusterveydenhuollon potilaiden täyttämän sähköisen oirearvion antaman hoidon tarpeen arvion onnistumista vertaamalla sitä kultaiseen standardiin eli sairaanhoitajan tekemään hoidontarpeen arvioon samoilla potilailla.

Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimusrahoituksiin myönnettiin yhteensä 2 159 237 euroa:

Tampereen yliopistollisen sairaalan lisäksi terveyden tutkimukseen rahoitusta myönnettiin sitä hakeneille erityisvastuualueen keskussairaaloille, Taysin konserniosakeyhtiöille ja muille alueen sosiaali- ja terveystoimen organisaatioille kohdennettavaksi organisaatioiden tutkijoille ja tutkimusryhmille.

Valtion tutkimusrahoitusta saaneet Taysin sivuilla