Hyppää pääsisältöön

Tampereen korkeakouluyhteisö tutkii tekoälyn ja robotiikan vaikutusta myyntiin 1,7 miljoonan euron ROBINS-hankkeessa

Julkaistu 18.4.2019
Tampereen korkeakouluyhteisö
tekoalymyynti
Nopeasti kehittyvä digitaalinen myynti ja markkinointi haastaa suomalaiset yritykset. Yritysmaailma ja tutkimus eivät vielä ole ymmärtäneet digitalisaation roolia tehokkaan myynnin ja kansainvälistymisen välineenä.

Olemme huomanneet, että yrityksillä ei ole ymmärrystä siitä, miten myyntiä johdetaan digitaalistuvassa toimintaympäristössä tai millaisia digityökaluja tarvitaan kansainvälisessä kasvussa, sanoo hanketta johtava myynnin yliopettaja KTT Pia Hautamäki Tampereen ammattikorkeakoulusta.

ROBINS-hanke rakentuu Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston tutkijoiden väliselle yhteistyölle. Business Finlandin rahoittaman tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia myyntitoimintojen automatisointia robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäen. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa suomalaisten yritysten hyödynnettäväksi. Samalla mahdollistetaan kasvua sekä kansainvälistymistä. Hankkeessa edistetään myynnissä hyödynnettäviä skaalautuvia, digitaalisia ratkaisuja ja malleja.

Digitaalisuus muuntaa radikaalilla tavalla yritysten välistä myyntiä ja sen johtamista. Perinteisen yksisuuntaisen myynnin sijaan suomalaisten yritysten on tänä päivänä saatava asiakas tulemaan kohti erilaisia tiedonhakukanavia hyödyntäen, kiteyttää professori Leena Aarikka-Stenroos Tampereen yliopistosta.

Hankekonsortioon kuuluu kuusi suomalaista oman osaamisalansa asiantuntijayritystä: Differo, Gravicon, Gofore, Sales Communications, Codemen ja Intolead. Yhdessä näiden yritysten ja tutkimuksen tukemana rakennetaan menestymisen malleja kansainväliseen kasvuun.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva Gofore Oyj:n toimitusjohtaja Timur Kärki korostaakin, kuinka tärkeää yrityksille on toimia osana ekosysteemejä. Tämä mahdollistaa eri toimijaryhmien osallistumisen kansainväliseen kasvuun ja menestymiseen.

Tutkimushankkeen aikana kehitetään konkreettisia, yritysyhteistyöhön ja tutkimukseen pohjautuvia, älykkään myyntirobotiikan ja automatisaation toiminta- ja johtamismalleja. Uutta tietoa syntyy muun muassa siitä, miten kasvua ja myyntiä tulisi johtaa digiaikakaudella sekä miten myyntiä tehdään osana ekosysteemejä alustataloudessa. Lisäksi syntyy ohjeistusta siihen, millaisia digityökaluja erikokoisten yritysten suositellaan käytettävän omassa kansainvälisessä kasvussaan.

Levitämme hankkeen tuloksia aktiivisesti eri sidosryhmille ja järjestämme kaikille avoimia seminaareja, Hautamäki kertoo. Hän myös iloitsee lisääntyvästä myyntiosaamisesta ja myynnin tutkimustiedosta Tampereen uuden korkeakouluyhteisön verkostoissa ja tätä kautta alueen yrityksille avautuvista kasvumahdollisuuksista. Samalla uusin tutkimustieto jalkautuu osaksi korkeakoulujen myynnin opetusta.

Tutkimushanketta rahoittaa Business Finland ja sen kesto on kaksi vuotta. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan ROBINS-hankkeen tapahtumiin, otathan yhteyttä hankkeen johtajaan Pia Hautamäkeen.

Lisätiedot:

Pia Hautamäki, KTT, ROBINS-hankkeen vastuullinen johtaja
Myynnin yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu
pia.hautamaki [at] tuni.fi,
p. 040 4156 827

Twitter: @PiaHautamaki, Linkedin: piahautamaki, Instagram: piahautamakiofficial

 

Malla Mattila, KTT, Tampereen yliopiston ROBINS-hankekokonaisuuden johtaja
Yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto
malla.mattila [at] tuni.fi, p. 050 404 8048

 

Kuva: Pixabay