Hyppää pääsisältöön

Tampereen ammattikorkeakoulun vuoden 2023 tilinpäätös on valmistunut

Julkaistu 2.4.2024
Tampereen ammattikorkeakoulu
Rakennus, jonka seinässä TAMKin logo. Taustalla sininen taivas.
Poikkeuksellinen vuosi nosti TAMKin tulosta, vaikka varsinaisen toiminnan kulut kasvoivat aikaisemmista vuosista.

Tampereen ammattikorkeakoulun liikevaihto nousi edellisestä vuodesta noin 3 miljoonaa euroa. Valtionrahoitus kasvoi 2,6 miljoonalla eurolla 62,3 miljoonaan euroon. Ulkoisessa rahoituksessa kasvua edelliseen vuoteen oli 0,4 miljoonaa, joka kertyi pääosin lukuvuosimaksutuloista. TKI-rahoituksen osuus pysyi edellisvuoden 7 miljoonan euron tasossa, vaikka ulkoisen rahoituksen projektien tuotoissa muutoin jäätiin hieman edellisvuodesta. Liiketoiminnassa oli kasvua noin 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, siitä huolimatta, että kansainvälisten tutkintokoulutusten tilauskoulutuksesta luovuttiin.

Tuottojen kasvun myötä myös varsinaisen toiminnan kulut kasvoivat edellisestä vuodesta. Toiminnan kulut olivat 80,3 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen oli 1,2 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat ammattikorkeakoulun suurin kuluerä. Henkilöstökulujen osuus oli 66 % varsinaisen toiminnan kuluista. Luonnollisen vähenemisen ja muutosneuvotteluiden vaikutuksen johdosta henkilöstökulut pienenivät edellisestä vuodesta 1,7 miljoonaa euroa. Muita kuluja kertyi 14,6 miljoonaa euroa, joka on 0,4 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Tulokseen vaikutti koulutusvientiin liittyvien luottotappioiden kirjaus, joka oli 0,4 miljoonaa euroa.

Varsinaisen toiminnan tulokseksi muodostui 6,1 miljoonaa euroa. Budjetoitua positiivisempaan tulokseen vaikuttavia tekijöitä olivat:

  • valtionrahoitusta kertyi arvioitua enemmän, mutta vastaavia kulueriä ei vastaavassa mittakaavassa syntynyt
  • ulkoisen rahoituksen projekteissa yleiskustannuksia pystyttiin kattamaan pääosin ulkoisen rahoituksen tuotoilla
  • lukuvuosimaksutuloja kertyi arvioitua enemmän, mutta vastaavia kulueriä ei vastaavassa mittakaavassa syntynyt
  • liikuntapalveluiden toiminta on pystytty rahoittamaan kokonaisuudessaan asiakasmaksuilla, joten budjetoitua perusrahoitusta ei tarvinnut käyttää
  • muutosneuvottelut ovat vaikuttaneet paitsi henkilömäärän vähenemiseen, mutta myös siihen, että kaikkia varattuja rahoituksia ei ole pystytty suunnitellusti käyttämään
  • luonnollista henkilöstön vähenemistä liittyen muun muassa eläköitymisiin ei ole kaikilta osin korvattu uudella rekrytoinnilla.

Sijoitustoiminnassa Tampereen korkeakoulusäätiön sijoitussalkun arvon nousu oli 1,6 M€ (10,3 %) ja EQ kiinteistörahastojen arvon lasku –0,3 M€ (–17,23 %).


Lisätietoja: Va. rehtori, toimitusjohtaja Mikko Naukkarinen, p. +358294532102, mikko.naukkarinen [at] tuni.fi