Hyppää pääsisältöön

Tampereen ammattikorkeakoulun muutosneuvottelut päättyneet

Julkaistu 16.3.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
TAMK_kyltti_pääkampus_Teiskontie
Tampereen ammattikorkeakoulussa 19. tammikuuta 2023 alkaneet yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut päättyivät päätösneuvottelulla 14. maaliskuuta. TAMKin hallitus hyväksyi kokouksessaan 15. maaliskuuta esityksen yhteensä 28 henkilön työsuhteen irtisanomisesta ja 49 henkilön työsuhteen muutoksesta. Henkilöstösopeutuksilla saavutetaan noin 2,2 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Muutosneuvottelujen piirissä oli osa TAMKin hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöstä sekä opetushenkilöstöstä yliopettajat. Muutosneuvottelujen perusteet ovat olleet toiminnalliset, tuotannolliset ja taloudelliset samoin kuin työnantajan toiminnan uudelleen järjestelyn perusteet. Tavoitteena on ollut ennakoida jo vuotta 2024 ja siitä eteenpäin näköpiirissä olevia toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutoksia.

Muutosneuvottelujen vaikutuksina työnantaja on luottamushenkilöitä kuultuaan päättänyt tukipalveluhenkilöstön osalta 28 työsuhteen irtisanomisesta. Tehtävämuutosta tarjotaan enintään 7 henkilölle. Yliopettajien osalta työtä selkiytetään ja suunnataan TAMKin strategisiin tavoitteisiin. Irtisanottavien määrä jäi hieman ennakoitua pienemmäksi, sillä neuvottelujen alkaessa irtisanomistarpeen arviona oli enintään 30 henkilöä.

TAMKin muutosneuvotteluissa on käsitelty sopeuttamistarvetta ja vaihtoehtoisia toimenpiteitä vaikutusten pienentämiseksi. Näitä ovat mm. työnantajan kohtuullisen kouluttamisvelvollisuuden toteuttaminen ja mahdolliset eläköitymiset. Työmäärää vähennettäessä oleellista on ollut myös tarkastella määräaikaisia työsuhteita.

TAMK tavoittelee muutosneuvottelujen jälkeisillä toimenpiteillä noin 2,5 miljoonan euron vähennystä henkilöstökuluissa vuonna 2024. Myös muita säästötoimia tehdään jatkuvasti.

– TAMKin valtiolta saama perusrahoitus ei mahdollista nykyisellä toimintatavalla jatkamista kustannusten noustessa. Henkilöstömenot ovat yli kaksi kolmasosaa TAMKin kustannuksista, ja loppukolmanneksessa on paljon kiinteitä menoja, joita ei voida välttää. Tällöin työmäärää ja henkilöstömenoja on sopeutettava mahdollisuuksien rajoihin, sanoo rehtori-toimitusjohtaja Tapio Kujala.

– Tarve lisätä ulkopuolisen rahoituksen osuutta on viime vuosikymmenen aikana kasvanut jatkuvasti. Talouteemme vaikuttaa myös se, että määräaikaisten lisäaloituspaikkojen rahoitus on jäämässä pois vuosina 2023–2024. Samanaikaisesti sopeutustoimien kanssa kehitämme strategiakärkiemme mukaista osaamista ja hyödynnämme digitaalisuutta toiminnan kehittämisessä. Haluamme varmistaa, että TAMKin toiminta Suomen toiseksi suurimpana ammattikorkeakouluna on turvattu tulevaisuudessakin.


Lisätietoja:
Rehtori Tapio Kujala, p. 0400 436 690, tapio.kujala [at] tuni.fi (tapio[dot]kujala[at]tuni[dot]fi)