Hyppää pääsisältöön

Tampereen ammattikorkeakoulu vie suomalaista pedagogiikkaa Chileen

Julkaistu 6.11.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
Ryhmäkuva Chilen vierailulta lokakuussa 2023.
AntofaEDUCA-ohjelma pyrkii kehittämään moderneja johtamistaitoja ja opettajuutta sekä ankkuroimaan käytäntöön suomalaisen pedagogiikan arvoperusteita yhteensä kahdessakymmenessä julkisessa oppilaitoksessa.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on aloittanut kaksivuotisen kehittämisprojektin Pohjois-Chilessä kesällä 2023. AntofaEDUCA-ohjelmalla on suora vaikutus Antofagastan alueen kolmeen maakuntaan Antofagastaan, El Loaan ja Tocopillaan. Ohjelma hyödyttää koulutusyhteisöjä kaikilla alueen yhdeksästä kunnasta.

– TAMKin koulutusviennille ja ammatilliselle opettajakorkeakoululle kyseessä on kiinnostava uusi malli, jonka myötä myös omien asiantuntijoidemme osaaminen kasvaa ja rikastuu, kertoo asiakkuuspäällikkö Virpi Heinonen.

– Chilen ja Suomen koulutusjärjestelmässä on enemmän yhteistä kuin eroavaisuuksia. Paikallisten johtajien ja opettajien motivoituneisuus on erittäin korkealla ja samalla innostavaa. Tämäntyyppiset projektit tuovat TAMKille kilpailuetua kansainvälisenä kehittäjänä, sillä koulutusvienti ja kansainvälisyys ovat strategisia kärkiämme, toteavat Chilessä kouluttamassa olleet Jiri Vilppola ja Ville Palkinen TAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Koulutus fasilitoidaan kokonaan espanjaksi, ja tässä TAMKin erikoissuunnittelija Marta Gil-Carcedo on avainasemassa. Antofagastan alueen kuvernööri Ricardo Díaz Cortés sekä Suomen Chilen suurlähettiläs Johanna Kotkajärvi ovat olleet alusta alkaen tukemassa hankeen onnistumista sekä osallistuneet aktiivisesti koulutuksen aloitustilaisuuteen kesäkuussa 2023 sekä intensiiviviikkojen aloitukseen paikallisesti Antofagastassa Chilessä lokakuun alussa.

Erityislaatuinen julkisen ja yksityisen rahoituksen liitto

Rahoitus hankkeelle tulee Antofagastan aluehallitukselta (GORE) sekä yksityiseltä kaivosalan yritykseltä (SQM). Projekti on suunniteltu kymmenenvuotiseksi, mutta paikallisen rahoitusmallin ja vaikuttavuusraportoinnin vuoksi se toteutetaan kahden vuoden sykleissä.  Kehittämisprojekti toteutetaan yhdessä chileläisen konsortion kanssa, jossa paikallinen koulutusalan säätiö Fundación para el Emprendimiento Entrepreneur hallinnoi paikallisesti projektia sekä sen kokonaisbudjettia.

Konsortion jäsenet ja roolit

  • Antofagastan aluehallitus (GORE). Aluesuunnitteluprosessin johtamisesta vastaava taho.
  • Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) vastaa projektissa 30 koulunjohtajan koulutuksesta (lähiopetusta Chilessä, verkossa ja intensiivijakso Suomessa) sekä 200 opettajan verkkokoulutuksesta, jossa heitä valmistellaan muutosagentuurin toteuttamiseen 20 eri oppilaitoksessa mentorointiohjelman kautta. Kehittämistehtävien mentoroinnin kautta opittu ankkuroidaan oppilaitosten käytänteisiin.
  • Universidad Catolica del Norte (UCN), paikallinen yliopisto, jonka kanssa TAMKilla on alueen ensimmäinen kansainvälinen Diplomiohjelma, Innovación y Liderazco en Educación ILE (2017-2020). UCN vastaa projektissa Julkisen ja yksityisen alueellisen yhteistyöverkoston muodostamisesta sekä osallistuu yhdessä TAMKin kanssa projektin vaikuttavuustutkimuksen tekemiseen.
  • FabLab Atacama, koulutusyhteistyö- ja innovaatiolaboratorio, joka on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan ideoita ja projekteja tulevaisuuden koulutusta varten.
  • Alianza Antofagasta, julkisen ja yksityisen sektorin aloite, joka vahvistaa sosiaalista pääomaa ja edistää luottamuksen rakentamista, jotka helpottavat yhteistoimintaa kohti Antofagastan kestävää kehitystä.

 

Video AntofaEDUCA-ohjelman lanseerauksesta (tekstitetty englanniksi): https://www.youtube.com/watch?v=ZZK-6FYrtZ0

Lisätietoja: Virpi Heinonen, Asiakkuuspäällikkö, Latinalainen Amerikka ja Karibia, Tampereen ammattikorkeakoulu
virpi.heinonen [at] tuni.fi (virpi[dot]heinonen[at]tuni[dot]fi), p.+358 40 020 9907