Hyppää pääsisältöön

TAMKin kasvatit ovat tärkeitä linkkejä työelämään – palkitut alumnit uudistavat alaansa

Julkaistu 13.10.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuvassa Roope Mäenpää ja Emmiina Lehtonen
Vuoden 2021 Alumneiksi on valittu säveltäjä Roope Mäenpää ja restonomi Emmiina Lehtonen.
Lokakuu on Suomen ammattikorkeakouluissa nimetty valtakunnalliseksi alumnikuukaudeksi. Tampereen ammattikorkeakoulussa vietetään alumniviikkoa 11.–15.10. nyt ensimmäistä kertaa. Tiedossa on tutkinto-ohjelmien järjestämiä alumnitapaamisia, alumniluentoja sekä -vierailuja. Lisäksi julkaistaan alumnipodcasteja ja -tarinoita.

Viikon huipentuma oli TAMKin Vuoden Alumni -julkistustilaisuus keskiviikkona 13.10. Vuoden Alumni -tittelit menivät tänä vuonna säveltäjä Roope Mäenpäälle ja restonomi Emmiina Lehtoselle.

TAMKin Vuoden Alumni -titteli on jaettu vuodesta 2019. Saaja on perinteisesti ollut alallaan ansioitunut tamkilainen, joka omalla esimerkillään tuo näkyviin korkeakoulutuksen merkitystä, edistää vuorovaikutusta sidosryhmissä ja pitää yllä yhteyksiä korkeakouluun sekä sen nykyisiin ja tuleviin alumneihin.

Alumnitoiminnalle lisää näkyvyyttä

Alumnius on Suomessa vielä melko tuntematon käsite, ja alumnikuukauden keskeinen tavoite onkin kasvattaa ymmärrystä siitä, kuka on alumni ja mitä alumnitoiminta pitää sisällään. Kohderyhmänä ovat paitsi opiskelijat ja korkeakoulujen henkilökunta, myös alumnit itse. TAMKin alumnisuunnittelija Kirsi Popova on samoilla linjoilla.

TAMKissa tehdään jo nyt valtavan paljon alumniyhteistyötä, erityisesti tutkinto-ohjelmien tasolla. Ongelmana on, että tätä ei useinkaan mielletä alumnitoiminnaksi. Siksi on tärkeää, että alumnikäsite tulee kaikille tutuksi ja alumnikohtaamiset sitä kautta paremmin näkyväksi. Tätä tukee myös alumniviikon yhteinen visuaalinen ilme ja sanoma, Kutsu alumniksi.

Ammattikorkeakoulujen alumnitoimijoista muodostunut verkosto koordinoi alumnikuukautta nyt toista kertaa. Tiedossa on kautta maan alumnitapahtumia, joiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta alumniudesta ja alumnitoiminnasta sekä sitouttaa alumneja vahvemmin mukaan ammattikorkeakoulujen toimintaan.

Alumnit linkkinä työelämään ja käyntikortteina monipuolisella osaamisellaan

Alumniviikolle osuu myös vuosittaisen uraseurantakyselyn alkamispäivä. Tänä vuonna kysely toteutetaan 13.10.–9.11. ja vastausvuorossa ovat vuonna 2016 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneet. Ammattikorkeakoulujen alumnien arvostus näkyy yhtäältä alumnien itsensä kokemana tyytyväisyytenä, sekä toisaalta työnantajien arvostuksena ammattikorkeakoulututkintoja kohtaan. TAMKista vuonna 2015 valmistuneista alumneista peräti 83 % oli tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon ja 82 % koki työnantajien arvostavan TAMKista hankittua osaamista.

Alumnit ovat TAMKille elintärkeä työelämäpalautteen lähde, sillä heillä on ensi käden tietoa oman alan osaamistarpeista ja uramahdollisuuksista sekä kokemusta ammattikorkeakoulututkinnoista. Uraseurantakysely tarjoaa alumneille myös oivan tilaisuuden antaa palautetta entiselle opinahjolleen.

Alumnit toimivat ammattikorkeakoulujen käyntikortteina monipuolisella osaamisellaan. Heidän ammattitaitonsa ja osaamisensa ovat nyt ja tulevaisuudessa avainasemassa alueen yritysten ja organisaatioiden kehittymisessä. TAMKissa alumnien työelämäosaamista ja verkostoja hyödynnetään jo nyt monipuolisesti. Tämä näkyy esimerkiksi alumnien mukaan ottamisena TAMKin neuvottelukuntiin ja osallistamisena alumnineuvoston toimintaan. Tätä työtä on syytä edelleen kehittää ja vahvistaa. 

Alumnien näkemykset ovat myös tärkeä apu nykyisten ja tulevien opiskelijoiden uraohjauksessa.

He ovat ikään kuin mentoreita, joiden kokemukset ovat kullanarvoisia uravalintojaan pohtiville opiskelijoille, painottaa koulutuksesta ja ohjauksen palveluista vastaava vararehtori Päivi Karttunen.

 

Lisätietoa:

Kirsi Popova, alumnisuunnittelija, p. 046 921 6129, kirsi.popova [at] tuni.fi, Tampereen ammattikorkeakoulu

Tutustu Roope Mäenpään tarinaan https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/saveltaja-roope-maenpaalle-opettaja-oli-tarkea-esikuva-ja-inspiraation-lahde?navref=curated--grid

Tutustu Emmiina Lehtosen tarinaan https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/kokkileikit-lapsena-olivat-enne-tulevasta-ammatista?navref=curated--grid

 

Kuva: Jaakko Saarilampi/Minttu Rantanen TAMK