Hyppää pääsisältöön

TAMKille merkittävä rahoitus kestävien kuitukankaiden tutkimukseen

Julkaistu 16.8.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Virpi Rämö henkilökuvassa TAMKilla.
SUSTAFIT-hanke on yksi askel siihen suuntaan, että kuluttajat voisivat tehdä kuitukangastuotteissa nykyistä laajemmin kestäviä valintoja. Virpi Rämö odottaa innolla projektin käynnistymistä lokakuussa ja tiivistä yhteistyötä kaikkien projektiin osallistuvien kanssa.
Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoima SUSTAFIT-hanke kokoaa yhteen kuitukangasarvoketjun tekijöitä, ratkoo tunnistettuja tutkimushaasteita yhteistyössä kansainvälisten huippuosaajien kanssa ja kasvattaa suomalaisten toimijoiden kansainvälistä vientipotentiaalia.

– Projekti on meille merkittävä lähtölaukaus yhteistyöverkoston luonnissa kuitukangastoimialalla. Profiloidumme projektin kautta kuitukankaiden tutkimustoimijana, mikä on hyvin linjassa samaan aikaan alkavan kansainvälisen koulutuksemme tavoitteiden kanssa, kertoo projektipäällikkö Virpi Rämö TAMKista.

Syksyyn 2024 saakka kestävää kumppanuushanketta on suunniteltu yhdessä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Aalto-yliopiston ja yritysten kanssa. Business Finland rahoittaa projektista TAMKin osalta 70 % tai enintään 690 000 euroa.

– Tunnelmat ovat mahtavat. Tiedän, että yhteistyö sujuu loistavasti, ideoita piisaa ja hyviä tuloksia saadaan aikaan, Rämö kertoo.

Tähtäimessä uusi osaamiskeskus ja yhteistyöverkosto

TAMKissa kaavaillaan pitkällä aikavälillä kuitukangastoimialaa kattavasti palvelevan osaamiskeskuksen ja yhteistyöverkoston rakentamista. SUSTAFIT-hanketta koordinoimalla TAMK pystyy jatkossakin jalkauttamaan relevanttia osaamista seuraaville insinöörisukupolville. Tällainen infrastruktuuri on tärkeä, jotta esimerkiksi suomalaiset menestyksekkäät kuituinnovaatiot ja startupit saavat kasvaessaan osaavaa työvoimaa ja tukea kasvulleen.

Tänä syksynä TAMKissa alkaa englanninkielinen tekstiili- ja materiaalitekniikan koulutus, joka vastaa alan teollisuuden ja toimijoiden tarpeisiin. Kestävät kuitukankaat ovat nousseet vahvasti esiin monille suomalaisen teollisuuden toimijoille tärkeänä aihealueena, jolla nähdään kasvavia markkinoita ja merkittävää vientipotentiaalia.

– Kouluttamme osaajia, jotka vievät tekstiilialaa kestävään suuntaan ja joille on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa, Virpi Rämö sanoo.

SUSTAFIT-hanke liittyy Business Finlandin nimeämien ja rahoittamien veturiyritysten, Fortum Oyj:n ja Valmet Technologies Oy:n tiekarttoihin. Tiekartat ovat veturiyritysten näkemyksiä siitä, millaisia ratkaisuja, teknologioita ja osaamisia tarvitaan määriteltyjen missioiden saavuttamiseen. Onnistuessaan näiden tiekarttojen toteuttaminen johtaa useiden miljardien lisäinvestointeihin Suomeen.

Perustana kestävän kehityksen tavoitteet

SUSTAFIT (Sustainable fit-for-purpose nonwovens) pohjaa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kuuluu Business Finlandin Bio & Circular Finland -ohjelmaan. Tavoitteena on etenkin kuitukankaiden tuottamien ympäristövaikutusten vähentäminen.

Kuitukankaat ovat tekstiiliä muistuttavia materiaaleja, joissa kuidut on saatu sitoutumaan toisiinsa kemiallisesti, mekaanisesti tai lämmön avulla. Tämä tekee valmistusprosessista yksinkertaisemman tekstiileihin verrattuna. Kuitukankaista tehdäänkin valtavasti kertakäyttöisiä tuotteita, jotka kuormittavat ympäristöä esimerkiksi kertymällä merivesiin. Kuitukankaita käytetään laajasti monissa arkipäivän elämästä tutuissa tuotteissa. Suurimpiin käyttökohteisiin kuuluvat hygieniatuotteet kuten maskit ja vaipat sekä rakentamisen materiaalit. Kuitukankaita käytetään myös esimerkiksi suodattimissa, autojen sisätilamateriaaleissa, sairaalamateriaaleissa sekä kuljetuksen, maatalouden ja pakkaamisen materiaaleissa.

SUSTAFIT tuottaa laaja-alaisesti uutta teoreettista ja kokeellista tietoa kuitukankaiden tuotesegmenttikohtaisista kestävyysstrategioista. Virpi Rämön mukaan on mahdotonta määritellä yleisellä tasolla, millainen kuitukangas on kestävä. Sen sijaan asiaa voidaan tarkastella kunkin tuotesegmentin osalta erikseen. Voidaan selvittää, mitä vaatimuksia kyseinen tuotesegmentti asettaa kuitukankaalle esimerkiksi raaka-aineen, tuotteen ominaisuuksien, loppukäyttäjän asettamien vaatimusten tai käytön jälkeisen hävittämisen osalta – millaiset megatrendit ja markkinaohjurit ovat merkittäviä, ja mitä kestävyyshaasteita ja kehitysmahdollisuuksia voidaan tunnistaa.

– Tällaisen analyysin pohjalta tulemme projektissa kuvaamaan, miten kullakin tuotesegmentillä on mahdollista lisätä kestävyyttä.

Rämö toivoo, että hankkeen tulokset näkyvät pitkällä aikavälillä lisääntyvänä kestävien kuitukangastuotteiden tarjontana ja jopa aivan uusina tuotteina. Lisäksi keskustelu aiheen ympärillä lisää ja selkeyttää viestintää. Näin kuluttaja saa entistä paremmat mahdollisuudet tehdä tietoisia ja kestäviä valintoja.

 

Teksti: Emmi Rämö
Kuva: Saara Lehtonen