Hyppää pääsisältöön

TAMK tukee nuorten mielenterveyttä Mielihyvin duunissa -hankkeessa – haastamme mukaan kaikki oppilaitokset!

Julkaistu 22.11.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
Mielihyvin duunissa? Oppilaitokset mukaan muutokseen!
Syyskuussa startanneessa valtakunnallisessa Mielihyvin duunissa eli Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä -hankkeessa ratkotaan mielen hyvinvointiin liittyviä haasteita yhdessä nuorten kanssa. Tampereen ammattikorkeakoulu on mukana yhtenä osatoteuttajana tuomassa työkaluja opettajille opiskelijoiden vaikeiden tilanteiden tunnistamiseen ja tuen tarjoamiseen. TAMK haluaa haastaa mukaan myös muut oppilaitokset tuomaan hyvää mieltä työelämään.

Erilaiset henkistä hyvinvointia ja jaksamista kuormittavat tekijät ovat lisääntyneet nuorten arjessa viime vuosien aikana. Myös oppilaitoksissa on tunnistettu, että opettajat tarvitsevat entistä enemmän työkaluja ja osaamista mielen hyvinvoinnin työstämisen tueksi. Opetushallituksen julkaiseman tulevaisuuden osaamistarpeita kartoittavan raportin mukaan mielenterveysteema on ammatillisen koulutuksen opettajien osaamistarpeissa ykkösenä. 

Mielihyvin duunissa -hankkeen tavoitteena onkin kasvattaa työnantajien, oppilaitosten ja työterveyshuollon osaamista nuorten työntekijöiden mielenterveyden ja työkyvyn tukemisessa erilaisin menetelmin. Työuran alussa oleville tai sille siirtyville nuorille hanke tarjoaa matalan kynnyksen tukea mielenterveyttä ja työelämätaitoja vahvistamaan. Tampereen ammattikorkeakoulun rooli hankkeessa on vahvistaa erityisesti ammatillisen toisen asteen oppilaitosten opettajien osaamista mielenterveyskysymyksissä. Mukaan on kutsuttu myös Suomen kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut. Teema tulee huomioida läpileikkaavasti opetuksessa ja siitä on tärkeää puhua myös osana opettajien koulutusta. TAMKin kanssa osatoteutuksessa on mukana myös Silta-Valmennusyhdistys, jonka vastuulla on erityisesti tuoda kehittämiseen mukaan nuorten kokemus ja ääni.   

Kaikki mukana muutoksessa 

Mielenterveyden haasteiden kohtaamiseen liittyvä osaaminen mielletään usein erityisosaamiseksi, vaikka kyseessä on ihmisen kohtaamisen ja kuulemisen taito. Hankkeen tavoitteena ei ole tehdä opettajista diagnostiikan ammattilaisia tai terapeutteja, vaan antaa heille perustiedot ja -taidot mielenterveyden teemoista. Opiskelijoiden myötä ymmärrys mielen hyvinvoinnin merkityksestä siirtyy myös tulevaisuuden työpaikoille.


– Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen on jokaisen ihmisen ja ammattilaisen kansalaistaito, toteaa hankkeen TAMKin projektipäällikkö Kirsi Purhonen

Mielen hyvinvoinnin tukeminen kuuluu kaikille oppilaitoksille ja opettajille, jotka kohtaavat nuoria päivittäin. Yksin ei kukaan kuitenkaan pysty maailmaa muuttamaan, joten TAMK haluaa kutsua kaikki oppilaitokset mukaan talkoisiin. Oppilaitosyhteistyön koordinoinnista vastaa TAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu TAOK. 

  

Kiinnostuitko? Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Kirsi Purhonen, Tampereen ammattikorkeakoulu
kirsi.purhonen [at] tuni.fi (kirsi[dot]purhonen[at]tuni[dot]fi)

+358 50 528 8135 

  

Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Valo-Valmennusyhdistys, Vaasan yliopisto ja Väestöliiton Hyvinvointi Oy. 

Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Hanke on käynnissä 1.9.2023–31.3.2025.