Hyppää pääsisältöön

TAMK saa 50 uutta aloituspaikkaa vuodelle 2022

Julkaistu 20.12.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Opiskelija pitelee kansiota.
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan korkeakoulut saavat noin 2300 lisäaloituspaikkaa vuodelle 2022. Uusia aloituspaikkoja saavat 21 ammattikorkeakoulua sekä 12 yliopistoa eri puolella Suomea. Tampereen ammattikorkeakoulussa lisäaloituspaikat menevät terveys- ja hyvinvointialan koulutuksiin. Bioanalytiikon tutkinto-ohjelma saa 25 uutta aloituspaikkaa, samoin sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma. Yhteensä TAMK saa siis 50 uutta aloituspaikkaa.

Ammattikorkeakoulujen uusista lisäaloituspaikoista yli puolet kohdistuu juurikin terveys- ja hyvinvointialoille, joissa uusia aloituspaikkoja on koko maassa yhteensä 430. Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalle kohdistuu yhteensä 235 paikkaa. Tekniikan ala saa 120 uutta lisäaloituspaikkaa. 

Päätökset lisäaloituspaikoista perustuvat korkeakoulujen esityksiin. Tarkoituksena on vastata korkean osaamistason osaajapulaan sekä toteuttaa hallituksen tavoitetta osaamis- ja koulutustason nostosta. Aloituspaikkoja kohdennetaan eri koulutusaloille, mutta keskiössä ovat ne alat, joilla on selkeä työvoimapula. Myöskin alueellisen elinvoimaisuuden vahvistaminen on aloituspaikkojen lisäämisen taustalla.

Vuoden 2022 uusia aloituspaikkalisäyksiä rahoitetaan 15 miljoonalla eurolla EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä. Investoinnin tavoitteena on lisäksi lieventää koronakriisin negatiivisia vaikutuksia nopeuttamalla nuorten korkeakouluihin pääsyä. Aloituspaikkojen lisäämiseen kohdennetaan myös korkeakoulujen valtionrahoitukseen sisältyvää strategiaperusteista ja harkinnanvaraista rahoitusta. Lisäksi vuosien 2020–2021 sovituista lisäaloituspaikoista jäi täyttämättä 10 prosenttia, jolloin täyttämättä jääneistä lisäaloituspaikoista säästynyt rahoitus käytetään uusiin lisäaloituspaikkoihin.

Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa:
Korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään vuodelle 2022 noin 2 300:lla - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö