Hyppää pääsisältöön

TAMK edistää tekstiili- ja muotialan kestävää kehitystä ja digitalisaatiota Euroopassa

Julkaistu 6.6.2024
Tampereen ammattikorkeakoulu
Textiles in various colours.
Tampereen ammattikorkeakoulu on mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena on toteuttaa tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja jalkineteollisuuden (TCLF) digitaalista ja vihreää siirtymää Euroopassa. AEQUALIS4TCLF-hanke pyrkii ratkaisemaan alaan kohdistuvia haasteita, kuten kestävän kehityksen, kiertotalouden ja digitalisaation vaatimuksia, samalla kun se edistää tasa-arvoa ja hyvinvointia tekstiili- ja muotialalla.

Hankkeen päätavoitteena on tunnistaa TCLF-sektorin osaamispuutteet ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat alan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Tämä nelivuotinen hanke sai 3,8 miljoonan euron Erasmus+ -rahoituksen, joka mahdollistaa koulutusmateriaalien ja -sisältöjen kehittämisen ja parantamisen.

TAMK toimii aktiivisena toimijana alueellisessa innovaatioekosysteemissä ja tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kanssa sekä osallistuu erilaisiin kehittämistoimintoihin. Tavoitteena on hyödyntää tätä kaikkea hankekonsortion apuna. Osaksi hankkeen toteutusta integroidaan TAMKin Ammatillinen opettajankoulutus, joka tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia alan kehittämiseen.

Rakennetun ympäristön ja biotalouden lehtorin Marja Rissasen mukaan AEQUALIS4TCLF-hankkeella on merkittävä rooli ja monia mahdollisuuksia erityisesti Textile and Material Engineering -tutkinto-ohjelman ja henkilöstön verkostoitumisen kannalta. 

– Hanke on tärkeä suomalaisen tekstiili- ja muotialan jatkuvan oppimisen osaamistarpeiden kartoituksessa. Se parantaa TAMKin kykyä tarjota jatkuvaa oppimista alalle, Rissanen kuvailee.

TAMKin ja muiden hankekumppaneiden tiivis yhteistyö perustuu vuonna 2021 allekirjoitettuun eurooppalaiseen osaamissopimukseen Pact for Skills for EU TCLF. Hankekonsortio koostuu 19 kumppanista, jotka edustavat kahdeksaa eri maata. Tämä laaja verkosto työskentelee yhdessä METASKILLS4TCLF-hankkeen kanssa kehittääkseen tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja jalkinealojen osaamista ja vastatakseen alan muuttuviin tarpeisiin.

 

Lisätietoja hankkeesta: 

Marja Rissanen, marja.rissanen [at] tuni.fi (marja[dot]rissanen[at]tuni[dot]fi)

Projektin kotisivut (englanniksi): https://projects.tuni.fi/aequalis4tclf/

Kuva: Pixabay