Hyppää pääsisältöön

TAMK edistää korjausrakennushankkeiden kiertotaloussuunnittelun kehittämistä

Julkaistu 17.1.2024
Tampereen ammattikorkeakoulu
Arkkitehtuuriopiskelijoiden tekemä malli mökin rakentamisesta.
Tampereen ammattikorkeakoulu edistää rakennusalan kiertotaloutta kehittämällä korjausrakennushankkeiden suunnitteluvaiheen toimintatapoja yhteistyössä rakennusalan yritysten ja kiinteistönomistajien kanssa. Kiertotalousratkaisuiden kehittäminen rakennusalalle on tärkeää, sillä niillä voidaan vaikuttaa sekä luontokadon ehkäisyyn että hillitä kasvihuonepäästöjä.

Pirkanmaan liitto myönsi Tampereen ammattikorkeakoulun Kiertotaloussuunnittelu osaksi korjausrakennushankkeita -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta 88 064 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on 37 741 euroa.

Hanke jakaantuu kolmeen vaiheeseen: Ensin selvitetään rakennusalan yritysten ja kiinteistöjen omistajien näkemyksiä kiertotalouspalveluiden nykyisestä markkinasta. Sen jälkeen osapuolet osallistuvat yhteiskehittämisprosessiin, jossa luodaan näkemys tarvittavista palveluista ja niiden hankintatavoista. Lopuksi laaditaan tiekartta ohjaamaan uusien palveluiden hankintaprosessin syntymistä. Uuden hankintaprosessin luominen on tärkeää, sillä nykyiset toimintatavat johtavat nykyisiin ratkaisuihin. Ilman uusia toimintatapoja rakentamisen lopputulos ei uudistu.

Rakennusalalla on kiertotaloudessa erityisen suuri vastuu, sillä rakentaminen on teollisuuden toimialoista toiseksi suurin jätteiden tuottaja. Sen edellä on vain valtavia mineraalimassoja käsittelevä kaivosteollisuus.

– Kiertotaloudessa on kaksi sanaa: kierto ja talous. Rakennusalalla on monia lupaavia hankkeita, joissa tutkitaan kiertonäkökulmaa. Tässä hankkeessa puolestaan keskitytään markkinoiden syntymisen edistämiseen, toteaa hanketta johtava yliopettaja Jussi Savolainen TAMKista.

Vuoden 2025 maaliskuun loppuun kestävä hanke toteuttaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman tavoitetta edistää kiertotalouteen siirtymistä. Se liittyy Pirkanmaan maakuntaohjelmaan (Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti, Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa) sekä Älykkään erikoistumisen strategiaan (Vastuullisesti uudistuva teollisuus ja hallittu kestävyysmurros).


Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu:
Yliopettaja Jussi Savolainen, jussi.m.savolainen [at] tuni.fi (jussi[dot]m[dot]savolainen[at]tuni[dot]fi), p. 050 346 1024

Pirkanmaan liitto:
Aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen, matti.lipsanen [at] pirkanmaa.fi (matti[dot]lipsanen[at]pirkanmaa[dot]fi), p. 050 506 0697