Hyppää pääsisältöön

Talotekniikan tutkimustulokset ketterästi osaksi rakennusalan liiketoimintaa

Julkaistu 29.11.2022
Tampereen yliopisto
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Ilmastonmuutoksen ja energiakriisin myötä talotekniikan rooli rakentamisessa kasvaa, ja sen myötä alalle tarvitaan lisää osaamista ja osaajia. Tampereen yliopisto vastaa haasteeseen aloittamalla hiilineutraalien energiajärjestelmien ja lämpöpumpputeknologian tutkimus- ja opetustoiminnan.

Tampereen yliopistossa talotekniikan teollisuusprofessorina toimivan Piia Sormusen mukaan talotekniikka kohtaa nyt yhtä aikaa lukuisia suuria haasteita, kuten hiilineutraalisuustavoite, energiapula ja yleistyneet sisäilmaongelmat. Koko rakennusalaa kiusaavaan osaajapulaan yliopisto tarjoaa lääkkeeksi tasokasta tutkimusta ja koulutusta, joka vastaa uusia osaamistarpeita.

– Ratkaistavana on muun muassa, miten taataan tulevaisuuden rakennusten energiatehokkuus, kestävyys ja turvallisuus taloteknisten järjestelmien koko ajan monimutkaistuessa. Samalla kun teknologia kehittyy myös regulaatio ja EU-tason määräykset tiukkenevat ja tavoitetasot kasvavat, Sormunen toteaa. 

Yliopistossa uuden tutkimus- ja opetustoiminnan järjestämisestä vastaa rakennustekniikan yksikkö. Talotekniikan tutkimusryhmään perustettu Hiilineutraalit energiaratkaisut -tutkimuskokonaisuus keskittyy hybridienergiaratkaisuihin liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja opetustoiminnan käynnistämiseen. Hanke alkoi lokakuussa 2022 ja kestää viisi vuotta.

Tutkimustulokset ketterästi käytäntöön

Yliopistossa tutkimusta ohjaavat teknologiaratkaisujen lisäksi rakentamistalouden ja kiinteistökehityksen näkökulmat sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

– Tärkeä tavoite on luoda edellytyksiä ja kehittää liiketoimintamalleja, jotta erilaisia teknologiaratkaisuja voidaan viedä rakennus- ja kiinteistöliiketoimintaan. Tarkoituksena on synnyttää uusi lean-ajatteluun perustuva rakentamisen prosessi, selvittää Sormunen, joka johtaa tutkimushanketta.

Tutkimuksissa etsitään ratkaisuja erilaisiin uudisrakennusten ja korjausrakennuskohteiden energiahaasteisiin hyödyntäen lean-ajattelua. Tutkimusryhmä valitsee vuosittain yhdessä yrityskumppanien kanssa toteutettavaksi 2–4 tutkimussprinttiä.

– Ideamme on tuottaa tutkimustuloksia ja jalkauttaa toimenpiteitä nopealla tempolla yrityksiin. Samalla tuotamme uutta tutkimuksellista tietoa, jota voi käyttää opetuksessa, kertoo Sormunen.

Ensimmäiset tutkimussprintit on jo valittu yhdessä yrityskumppanien kanssa. Niiden toteuttaminen alkaa heti kun mukana olevat yritykset ovat hyväksyneet projektisuunnitelmat. Tutkimukset kestävät kesäkuun 2023 loppuun saakka.

Monitieteistä tutkimusta myös kansainvälisesti

Yliopisto haluaa myös kasvattaa verkostojaan kotimaan rajojen yli.

– Kokoamme kansainvälisen tutkimus- ja yritysyhteistyöverkoston tutkimusalueen ympärille teknologiakehityksen seuraamiseksi, tutkimusyhteistyön rakentamiseksi ja tulosten jalkauttamiseksi, Sormunen painottaa.

Tutkimussprinttien lisäksi Sormunen korostaa, että myös pitkiä tutkimushankkeita tarvitaan.

– Mielenkiinnolla seuraan, kuinka hyviä tuloksia voidaan saada ja kuinka syvälle voidaan päästä näin nopeasti. Jatkuvuus on tärkeää, samoin joustavuus. Sprintistä täytyy tulla lopputulos, mutta se voi olla myös ehdotus jatkotutkimuksesta, hän muistuttaa.

Monitieteisestä tutkimusryhmästä löytyy rakentamistalouden, talotekniikan prosessien ja teknologian sekä kiinteistökehityksen lisäksi osaamista ihmistieteiden ja businesslogiikoiden alalta. Tavoitteena on, että hankkeen toteutusaikana saataisiin ulos 10 diplomityötä tai pro gradu -tutkielmaa, kaksi väitöskirjaa ja yli 10 tieteellistä artikkelia.

Merkittävä rahoitus edistää talotekniikan kehittymistä  

Tutkimuskokonaisuus saa rahoitusta yhteensä 1,6 miljoonaa euroa viiden vuoden ajalle. Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön rahastoihin kuuluva Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto tukee tutkimusta vuosittain 220 000 eurolla, josta 120 000 euroa kohdennetaan väitöskirjatutkimukseen.

Muu rahoitus tulee Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK:iltä, Tampereen yliopistolta ja yrityksiltä.  Rahoitus on talotekniikan alan tutkimukselle merkittävä.

Yritysyhteistyössä ja rahoittajina ovat mukana Granlund, Ramboll, Senaatti Kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt, HUS kiinteistöt ja HUS tilakeskus.

Tampereen yliopiston avoin yhteiskehittämisalusta CoreLab vastaa tutkimusalueen tulosten viestinnästä ja tapahtumajärjestelyistä.

Verkossa on luettavissa Sormusen ja tutkijatohtori Sina Moradin rakennusprojektien toimittamista käsittelevä tuore tieteellinen artikkeli Lean and Sustainable Project Delivery in Building Construction: Development of a Conceptual Framework (MDPI 20.10.2022).

Lisätiedot

Piia Sormunen
050 476 6731
piia.sormunen [at] tuni.fi

 

Teksti: Anna Aatinen
Kuva: Jonne Renvall