Hyppää pääsisältöön

Sydäntutkimussäätiöltä 2,4 miljoonaa sydäntutkimukseen – kokeneen tutkijan tunnustuspalkinto Ilkka Pörstille

Julkaistu 15.5.2023
Tampereen yliopisto
viitekuvassa käsi ja koeputki, kädet tietokoneen näppäimillä ja kynää pitelevä käsi
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Sydäntutkimussäätiö on myöntänyt 2,4 miljoonaa euroa tukea sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Säätiö tukee tänä vuonna yhteensä 124 sydäntutkijaa tai tutkimusryhmää. Tampereen yliopiston professori Ilkka Pörsti saa Sydän-tutkimussäätiön vuoden 2023 tunnustuspalkinnon.

Sydäntutkimussäätiö on myöntänyt merkittävän tukimäärän, 2,4 miljoonaa euroa, sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Apuraha myönnettiin kaikkiaan 124 tutkijalle tai tutkijaryhmälle.

Tampereen yliopistosta apurahaa saivat väitöskirjatutkija Siiri Suominen, dosentti ja akatemiatutkija Emma Raitoharju, professori Jussi Hernesniemi, professori ja ylilääkäri Terho Lehtimäki, lääketieteen lisensiaatti ja väitöskirjatutkija Olli Patrakka, väitöskirjatutkija Joanna Ciantar, väitöskirjatutkija Mahmoud Gaballa, Professori, FT ja dosentti Vesa Hytönen, yliopistonlehtori ja dosentti Mari Pekkanen-Mattila, tutkijatohtori Chandra Prajapati, tutkija ja diplomi-insinööri Teemu Pukkila, erikoistuva lääkäri ja lääketieteen lisensiaatti Nelli Suonsyrjä, dosentti Leena Viiri ja professori Ilkka Pörsti.

Kokeneen tutkijan tunnustuspalkinto 2023

Sydäntutkimussäätiö myönsi kokeneen tutkijan tunnustuspalkinnon tänä vuonna professori Ilkka Pörstille Tampereen yliopistosta. Pörsti on tehnyt koko uransa ajan merkittävää tutkimusta sydän- ja verisuonitautien parissa.

Pörsti on johtanut vuodesta 2006 alkaen kliinistä hemodynamiikan tutkimusta (DYNAMIC-hanke), joka on tuottanut uutta tietoa verenkiertoelimistöstä muodostaen uuden lähtökohdan hypertension diagnostiikan ja hoidon kehitykselle. Pörstin tutkimus käsittelee verenkierron, erityisesti verenpaineen ja sen säätelyn fysiologiaa, patofysiologiaa ja diagnostiikkaa sekä selvittää uusia menetelmiä verisuonten kimmoisuuden mittaamiseksi.

– Dynamic-hankkeessa selvitämme verenkiertoelimistön toimintaa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena meillä on kohonnut verenpaine eri muodoissaan.  Sen lisäksi, että rekisteröimme verenpaineen ja sydämen toiminnan eri kehon asennoissa eli istuen, makuulla ja pystyasennossa, mittauksiin kuuluvat tahdosta riippumattoman eli autonomisen hermoston toiminnan rekisteröinti, monipuolinen nestetasapainon ja kehon koostumuksen mittaus sekä kattavat laboratoriokokeet, Pörsti kuvailee.

– Olen hyvin kiitollinen siitä, että vuosien tutkimustyö verenkiertoelimistön parissa on näin huomattu ja saanut tunnustusta. Tutkimushankkeessamme taitavien tutkimushoitajien ja tutkijalääkärien saumaton yhteistyö on ollut keskeistä, Pörsti jatkaa.

Professori Ilkka Pörsti tekee runsaasti sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä. Hänellä on noin 200 kansainvälistä vertaisarvioitua julkaisua ja hänen johdollaan on valmistunut 19 väitöskirjaa.

Oman tutkimustyönsä lisäksi Pörsti on ollut aktiivinen opettaja sekä toiminut muun muassa Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen, Suomen Nefrologiyhdistyksen sekä Suomen Verenpaineyhdistyksen hallituksessa.

Lisäksi hän on ollut järjestämässä useita kansallisia ja kansainvälisiä kokouksia. Hän on myös ollut aktiivisessa roolissa verenpainehoidon Käypä hoito -suositusten kirjoittamisessa. Tunnustuspalkinto jaettiin nyt kymmenennen kerran.