Hyppää pääsisältöön

Suomen Akatemialta rahoitusta tieto- ja viestintäteknologian tutkimukseen

Julkaistu 17.11.2023
Tampereen yliopisto
viitekuva
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Tampereen yliopistosta rahoitusta saivat tekoälyn ja ihmisen vuorovaikutusta, langattomia verkkoja sekä yhdistetyn havainnoinnin ja tietoliikenteen rajoja tarkastelevat hankkeet. Hankkeille myönnetty rahoitus on yhteensä liki 880 000 euroa.

Suomen Akatemia on myöntänyt yhteensä 8,6 miljoonaa euroa kolmivuotisille tutkimushankkeille, jotka käsittelevät tieto- ja viestintäteknologian rajoja sekä terveystietojen turvallista käyttöä. Rahoitukseen hyväksyttiin 25 osahankehakemusta eli 34 prosenttia hakemuksista.

Kyseessä ovat viimeiset Suomen Akatemian ja Business Finlandin yhdessä toteuttaman ICT 2023 – tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelman rahoituspäätökset. ICT 2023 on kymmenvuotinen ohjelma, jonka tavoitteina on vahvistaa alan korkeatasoista tutkimusta sekä mahdollistaa tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja innovaatioiden syntymistä.

Tampereen yliopistossa rahoitusta sai kolme tieto- ja viestintäteknologian rajoja tutkivaa hanketta. Hankkeet ovat konsortioita, joista yhdessä Tampereen yliopisto on johtajana ja kahdessa muussa partnerina.

Professori Pekka Abrahamsonin johtamassa SYNTHETICA-konsortiossa tutkitaan tekoälyn ja ihmisen vuorovaikutuksen monitahoisia heijastusvaikutuksia ja rajoituksia työssä, liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa. Hanke keskittyy nykyaikaisiin datavetoisiin organisaatioihin ICT-kehitys- ja sovelluskäytäntöjen sekä diskursiivisten rakenteiden kautta. Tavoitteena on rakentaa uusi tutkimusparadigma, joka ei pelkästään tuo esiin rajoituksia, vaan ottaa käyttöön uusia keinoja keskustella niistä sosiaalisissa, poliittisissa ja tieteellisissä yhteyksissä. Konsortiossa partnereina ovat Vaasan ja Jyväskylän yliopistot. Tampereen yliopiston osuus rahoituksesta on 385 000 euroa.

Professori Sergey Andreevin hanke on partnerina ECO-NEWS-konsortiossa, missä keskitytään langattomien verkkojen tehostamiseen kestävän kehityksen näkökulmasta. Tutkimus perustuu tietojenkäsittelyn fysiikan, informaation termodynamiikan sekä informaatio- ja tietoliikenneteorian keskeisiin tuloksiin. Tarkoituksena on muotoilla niitä uudelleen niin, että niiden pohjalta voidaan määrittää uusia energiapohjaisia suorituskyvyn rajoja ja energiatehokkaita suunnitteluperiaatteita. Konsortiota johtaa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. Tampereen yliopiston osuus rahoituksesta on 250 000 euroa.

Professori Mikko Valkaman hanke on partnerina FunISAC-konsortiossa. Informaation havainnointi ja oppiminen, päättely ja optimaalisten toimintojen valitseminen mittaamalla fyysistä maailmaa ja sen ilmiöitä on tärkeää eri sovelluksille. Tähän tarvitaan suuri määrä verkotettuja monitoimintaisia antureita. Tärkeä erityistapaus on tietoliikenneverkkojen, laitteiden ja taajuuksien käyttö myös havainnointiin ja mittaamiseen siten, että resurssit jakautuvat mahdollisimman hyvin. Tämä tunnetaan nimellä yhdistetty havainnointi ja tietoliikenne eli ISAC (integrated sensing and communications). FunISAC-hanke tutkii ISAC:n taustalla olevia teorioita ja suorituskyvyn rajoja. Konsortiota johtaa Oulun yliopisto, ja toisena partnerina on Tampereen lisäksi Aalto-yliopisto. Tampereen yliopiston osuus rahoituksesta on 244 000 euroa.

Lue lisää rahoitetuista hankkeista ja ICT2023-ohjelmasta Suomen Akatemian sivuilta:

Rahoituspäätökset: Tieto- ja viestintäteknologian rajat
Rahoituspäätökset: Terveystietojen turvallinen käyttö
Lue lisää ICT2023-ohjelmasta