Hyppää pääsisältöön

STORM-BOTS kouluttaa pehmeän robotiikan asiantuntijoita

Julkaistu 16.3.2022
Tampereen yliopisto
Four people standing in front of a rollup
Kuvassa vasemmalta: Zixuan Deng, Yasaman Nemati, Arri Priimägi ja Hao Zeng
STORM-BOTS on eurooppalainen tohtorikoulutusverkosto, joka kouluttaa 13 väitöskirjatutkijaa kehittämään nestekiteisiä polymeerimateriaaleja pehmeän robotiikan ja haptisen teknologian tarpeisiin. Verkosto on saanut 3,5 miljoonan euron rahoituksen Euroopan komissiolta. Hanke tuo yhteen 17 eurooppalaista huippuluokan yliopistoa ja tutkimuskeskusta. Suomesta mukana on Tampereen yliopisto.

STORM-BOTS (Soft and Tangible Organic Responsive Materials progressing roBOTic functionS) on yksi EU:n Marie Sklodowska Curie -toimien eurooppalaisista tohtorikoulutusverkostoista (European Training Network, ETN). Hankkeessa koulutetaan kemiaan, fysiikkaan, materiaalitieteeseen, ja robotiikkaan erikoistuvia uuden sukupolven tutkijoita. Hanke kehittää tutkijoiden työelämätaitoja ja antaa heille mahdollisuuden osallistua uraauurtavaan tutkimustyöhön. Valmistuvat tutkijat saavat valmiudet luoda uraa erilaisiin ärsykkeisiin reagoivien materiaalien, aktuaattoreiden ja pintojen kehittäjinä. 

Tampereen yliopiston Smart Photonic Materials (SPM) -ryhmä on tutkinut nestekidemateriaaleja vuodesta 2016. Viime aikoina ryhmä on erityisesti keskittynyt varustamaan näitä materiaaleja uusilla ominaisuuksilla, joita tyypillisesti esiintyy vain elävillä organismeilla, kuten esimerkiksi useisiin ärsykkeisiin reagoiminen, oppiminen tai toiminta erilaisissa epätasapainotiloissa.

SPM-tutkimusryhmä kouluttaa kahta väitöskirjatutkijaa osana STORM-BOTS-konsortiota.  

Yasaman Nemati tutkii nestekiteisiin perustuvia uudelleenohjelmoitavia pehmeitä robotteja, jotka aktivoituvat sekä valon että magneettikentän vaikutuksesta, ja kehittää 4D-tulostusta monimutkaisten ja useisiin ärsykkeisiin reagoivien robotiikkakomponenttien valmistukseen. Zixuan Deng tutkii robottien vedenalaisia valolla aktivoituvia liikkeitä. Tutkimusta tarvitaan ketterästi uivien robottien kehittämisessä, sanoo kemian professori Arri Priimägi, joka on yksi STORM-BOTS-hankkeen vastuullisista johtajista.  

Pehmeällä robotiikalla paljon annettavaa anturiteknologioiden kehittämiseen

Tutkijoiden mukaan pehmeän robotiikan läpimurtoa erilaisissa biolääketieteen sovelluksissa, mikrokirurgiassa ja kohdennetussa lääkehoidossa on odoteltu jo pitkään. Näihin tarkoituksiin erilaisiin olosuhteisiin reagoivien materiaalien ja toiminnallisten pintojen kehittäminen on tärkeässä roolissa. STORM-BOTS-konsortion tavoitteena on löytää keinoja pehmeän robotiikan valtavan potentiaalin hyödyntämiseen.

Nestekiteisiin perustuvilla responsiivisilla materiaaleille on ainutlaatuisia ominaisuuksia. Ne kykenevät esimerkiksi havainnoimaan ympäristöään ja suorittamaan monimutkaisia toimintoja automaattisesti. STORM-BOTS-hanke tutkii materiaaleja sekä sovelletun tutkimuksen että perustutkimuksen näkökulmista, Arri Priimägi kertoo.   

STORM-BOTS-hanke sai alkunsa kansainvälisestä konferenssista, jonka järjestimme Tampereella vuonna 2018 ja johon osallistui useita hankkeen vastuullisista johtajista. Haluan mainita erityisesti akatemiatutkija Hao Zengin, joka on ollut avainasemassa robotiikan tutkimuksessamme jo vuodesta 2016 ja toimii Yasamanin ja Zixuanin väitöskirjatyön toisena ohjaajana, Priimägi jatkaa.

STORM-BOTS-hankkeen osallistujilta edellytetään kansainvälistä liikkuvuutta ja yritysyhteistyötä, mikä parantaa nuorten tutkijoiden tulevia uramahdollisuuksia sekä yliopistoissa että teollisuudessa. Tutkijoiden omien innovatiivisten tutkimushankkeiden lisäksi hanke tarjoaa heille kattavasti kansainvälistä ja monitieteellistä koulutusta.

STORM-BOTS-konsortiota koordinoi Espanjan kansallinen tutkimusneuvosto (CSIC) ja siihen kuuluu yliopistoja ja tutkimuskeskuksia Suomesta, Saksasta, Hollannista, Italiasta, Isosta-Britanniasta, Sveitsistä ja Espanjasta. Hanke päättyy vuonna 2025.

Lisätietoja

Arri Priimägi
puh. 044 515 0300
arri.priimagi [at] tuni.fi

 

PREIN - Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva

Suomen Akatemian rahoittamassa lippulaivahankkeessa (2019-2026) tutkitaan valon fysikaalisia ilmiöitä. Hanke tukee fotoniikan perus- ja soveltavan tutkimuksen lisäksi innovaatioiden kaupallistamista. PREIN yhdistää Suomen parhaat fotoniikan tutkimusyksiköt ja lähes 400 tutkijaa Tampereen yliopistossa (koordinaattori), Itä-Suomen yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä.