Hyppää pääsisältöön

Sosiaali- ja terveysalan osaajapula luo tarpeen nopealle koulutukselle lääkinnällisten laitteiden käyttöön

Julkaistu 6.9.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveydenhuollossa on merkittävä osaajapula. Nopea muutos ja muutoksesta syntynyt koulutustarve ovat luoneet valtavan paineen nopeasti ja ketterästi toteutettavalle koulutukselle lääkinnällisen laitteiden, kuten hengityskoneiden ja muiden tehohoidossa käytettävien laitteiden käyttöön.

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset kokevat epävarmuutta terveysteknologioiden ja lääkintälaitteiden käytössä vähäisen perehdytyksen ja koulutuksen vuoksi. Kliinisessä työssä tapahtuvat inhimilliset virheet terveysteknologioiden ja lääkinnällisten laitteiden käytössä johtavat asiakas-, potilas- sekä työturvallisuuteen liittyviin vaara- ja haittatapahtumiin. Lääkinnällisten laitteiden käytön osaamisen ja osaamisen varmistamisen puute vaikuttaa turvallisuuden lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

– Terveydenhuollon jatkuva muutos ja kehitys tarkoittaa jatkuvaa henkilöstön terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaamisen koulutustarvetta, johon ei ole pystytty vastaamaan riittävästi työpaikoilla tapahtuvilla koulutuksilla ja perehdytyksillä, sanoo VPMDT-hankkeen projektipäällikkö Minna Tiainen Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Virtual Platform for Medical Device training (VPMDT) -hankkeessa on kehitetty sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille uusia tapoja lääkinnällisten laitteiden käytön osaamisen lisäämiseen. Hankkeessa on tuotettu lääkinnällisten laitteiden osaamisen varmistamiseen, koulutukseen ja perehdytykseen uudenlaisia pedagogisia ja virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja oppimisympäristöön.

VPMDT on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, kolmen organisaation yhteishanke. Hankkeessa toimijoina ovat Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Pohjanmaan hyvinvointialueella toimiva asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. Hankeen tärkeinä sidosryhminä toimivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja lääkinnällisiä laitteita valmistavat terveysteknologiayritykset. Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka käyttävät työssään terveysteknologioita ja lääkintälaitteita, tai määrittelevät ja ohjeistavat muita ammattilaisia niiden käytössä.

Avoin oppimisympäristö tukee yhteneviä toimintamalleja

Hankkeen alkuvaiheessa on kerätty tietoa nykytilasta haastattelujen, kyselyjen ja kirjallisuuskatsauksien avulla. Saatua tietoa on hyödynnetty laiteturvallisuuden oppimisympäristön kehittämisessä. Hankkeessa kehitettävässä ratkaisussa hyödynnetään virtuaaliteknologiaa, lisätyn todellisuuden teknologiaa ja QR-koodeja. Ratkaisua testataan ja kehitetään yhteiskehittämisen keinoin nopeilla kokeiluilla sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.

– Olemme järjestäneet lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille aihealueesta webinaareja ja niin sanottuja Ketteriä kokeiluja. Näissä kolmella eri paikkakunnalla järjestetyissä kokeiluissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset pääsivät tutustumaan erilaisiin teknologioihin ja siihen, miten niitä voidaan hyödyntää lääkinnällisten laitteiden käytön opettelussa. Valmista oppimisympäristöä testattiin lääkinnällisten laitteiden asiantuntijoilla ja heiltä saadun palautteen perusteella tehtiin muutoksia, Tiainen kertoo.

Virtuaalinen (VR, XR) ja lisätyn todellisuuden (AR) oppimisympäristö motivoi sote-työntekijöitä digitaalisten laitteiden, järjestelmien ja teknologioiden käyttämiseen ja taitojen kehittämiseen. Avointa oppimisalustaa tarjoamalla pyritään myös lisäämään eri organisaatioiden laiteosaamiseen ja laiteosaamisen varmistamiseen liittyvien toimintamallien yhteneväisyyttä kansallisella tasolla.

– Oppimisympäristölle toivotaan pitkää elinkaarta asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen osaavissa käsissä, Tiainen sanoo.

 

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Virtual Platform for Medical Device Training -hankkeen päätöstapahtuma Nokia-Arenan Paidia-tilassa keskiviikkona 6.9.2023 klo 12–16. Tapahtumassa julkistetaan lääkinnällisten laitteiden avoin oppimisympäristö.
 

Lisätiedot: Minna Tiainen, lehtori, VPMDT-hankkeen projektipäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, minna.tiainen [at] tuni.fi (minna[dot]tiainen[at]tuni[dot]fi), p. 040 662 7326

VPMDT-hankkeen verkkosivut: https://projects.tuni.fi/vpmdt