Tapahtuma

SOC-tutkimuspäivä

arvo1-250918-jr-01.jpg
Uuden yliopiston uuden yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ensimmäinen yhteinen tutkimuspäivä esittelee tiedekunnan tutkimustyön kärkiä ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua tiedekunnan eri tieteenalojen aikaansaannoksiin. Esittelemme tutkimustamme ja tiedekuntamme ainutlaatuista profiilia paitsi SOC-yhteisön jäsenille, myös muille yliopistolaisille ja sidosryhmille.

OHJELMA

Paikka: Kaupin kampus, Arvo, Jarmo Visakorpi –sali

Aamukahvi klo 9.30 alkaen

Puheenjohtaja, tutkimusvaradekaani Sami Pirkola

10.00 Avaussanat, Dekaani Juho Saari

10.15 Marja Jylhä: Ikääntymisen tutkimusta monelta kantilta

10.45 Johanna Kantola: Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutokset

11.15 Ville Kivimäki: Nykyistä menneisyyttä: historiantutkimuksen näkökulma

11.45 Sami Pirkola: kommenttipuheenvuoro

Lounas klo 12-13

Työpajat klo 13 - 14.20

1. Hyvinvoinnin ekologiset rajat ja mahdollisuudet pj. Jutta Pulkki

a. Tuuli Hirvilammi, Lauri Lahikainen & Antti Wallin: Ekologinen hyvinvointivaltio ja oikeudenmukainen siirtymä

b. Eveliina Asikainen & Tiina Vaittinen: Hoivan kestävä tulevaisuus: Aikuisille suunnattujen 'vaippojen' globaali poliittinen talous

c. Jutta Pulkki, Mikko Perkiö & Lauri Kokkinen: Kansanterveyden ekologinen kuorma

2. Kokemus ja kertomus – kokemushistoriallisia, narratologisia ja terveyssosiologisia näkökulmia (pj. Maria Mäkelä ja Sari Katajala-Peltomaa)

Panelistit: Reetta Eiranen (historia), Piia Jallinoja (terveyssosiologia), Sari Katajala-Peltomaa (historia), Maria Mäkelä (kirjallisuustiede, kertomustutkimus)

3. Hyvinvointi & teknologia (pj. Aija Logren)

a. Nina Savela & Rita Latikka: Robotit ja me: vuorovaikutuksen sosiaalipsykologinen ulottuvuus

b. Eerika Finell: Sisäilmaongelmat ja psykososiaalinen hyvinvointi

c. Sakari Ilomäki: Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa – videovälitteinen vuorovaikutus hoitotyössä

d. Mikko Perkiö: Uber-applikaatio ja kuljettajan hyvinvointi. Uhkaa ja mahdollisuuksia.

e. Anu Sirola: Rahapeliongelmat ja verkkoyhteisöt

f. Reetta Oksa: TyöSome: sosiaalisen median käyttö työelämässä

4. Koti ja haavoittuvuus (pj. Suvi Raitakari & Sirpa Saario)

a. Suvi Holmberg: Koti päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen paikkana. Etnometodologinen ja etnografinen näkökulma

b. Marita Husso: Koti suhteena ja väkivallan tilana

c. Aino Ritala-Koskinen: Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö

d. Leena Autonen-Vaaraniemi: Vanhempien riidat ja kodin paikat vuoroasuvien lasten kokemana.

e. Johanna Korpinen & Rosi Enroos: Suostumukseen pohjautuva huostaanotto ja perhesuhteet

5. Puhe ja ääni vuorovaikutuksen välineenä ja monitieteisenä tutkimuskohteena

a. Anne-Maria Laukkanen: Katsaus Puheen ja äänen tutkimuksen laboratorion toimintaan: Mitä?

Miten? Miksi?

b. Teija Waaramaa: Ääni sosiaalisena ja kulttuurisena muuttujana

c. Maarit Aura: Äänipedagogian hämärä terminologia.

Paneelikeskustelu: mm. Laukkanen, Waaramaa, Tiina Syrjä (Näty).

Työpajat klo 14.30 – 15.50

6. Tiede ja tietämättömyys (pj. Kristina Rolin & Jaana Parviainen).

a. Jaana Parviainen: Tuotettu tietämättömyys

b. Kristina Rolin: Miten tiedeyhteisön tulisi vastata systemaattisesti tuotettuun toisinajatteluun ja epäilyyn?

c. Anne Koski: Tietämätön organisaatio: tarina arroganssista ja episteemisestä epäoikeudenmukaisuudesta

d. Inkeri Koskinen: Transdisiplinaarinen tutkimus: hyödyt ja haasteet

7. Erilaiset datat (pj Anssi Auvinen)

a. Anne Konu: Johtamisdatan kerääminen pelaamalla

b. Riia Järvenpää: Millaista dataa saa sosiaalisen median alustoista ja voiko sitä käyttää tutkimukseen? Esimerkkejä ja keskustelua rajoitteista

c. Jaakko Nevalainen: Asiakasetukorttidata tutkimuskäytössä

7. Perhe, lapsuus, nuoruus (pj. Katja Repo)

a. Arja Rimpelä: Uusi tuloksia Nuorten terveystapatutkimuksesta (aikasarjat) ja MetLoFin-seurantatutkimuksesta

b. Ville Vuolanto: Tulevaisuuden toivo ja arjen selviytymisstrategiat antiikissa ja keskiajalla

c. Noora Ellonen: Lasten kaltoinkohtelun syitä ja seurauksia elämänkaaren näkökulmasta

d. Petteri Eerola: Pienten lasten isyys

8. Kohti kestävää yhteiskuntaa (pj. Marjo Kolehmainen)

a. Virve Peteri: Rentojen tyyppien kivat vibat - Uusien toimistoympäristöjen muovaama luovuus

b. Jaanika Kingumets: Dialogisuutta rakentamassa - Tutkimus maahanmuuttajaryhmien keskinäisistä suhteista

c. Miia Lähde: Nuorten osallisuus kestävän hyvinvoinnin kysymyksenä

d. Anna Salonen: Eläinten syöminen ja arjen etiikka

e. Marjo Kolehmainen: Intiimiys kiistanalaisena resurssina datavetoisessa kulttuurissa

9. Monitieteinen ikääntymistutkimus (pj. Katariina Tuominen & Linda Enroth)

a. Katariina Tuominen: Vanhuuden sosiaalinen hyvinvointi ja SoWell-hanke

b. Linda Enroth: Terveyden ja toimintakyvyn sekä toimintakykyisen elinajanodotteen kehitys hyvin vanhoilla

c. Olli Karsio: Sosiaalipolitiikan näkökulma vanhuuteen ja ikääntymiseen

d. Mira Palonen: Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta: Hoitosuosituksen laatimisen prosessi

Klo 16.00 Päivän yhteenveto

Tarjoilua

Järjestäjä

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Further information

Sami Pirkola
Marjo Silvala
Paula Järvenpää