Hyppää pääsisältöön

SMART ART naulasi kymmenen teesiä esittävien taiteiden muuttuvasta osaamisesta

Julkaistu 7.11.2023
Tampereen korkeakouluyhteisö
Hankkeen päätöstilaisuudessa Paidiassa 27.10. kurkistettiin keskeisiin tuloksiin ja pohdittiin hankkeen antia Tampereen seudulla.
Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteistyössä toteuttama SMART ART – esittävien taiteiden muuttuva osaaminen -hanke on loppusuoralla. Päätulokset on kiteytetty kymmeneksi teesiksi esittävien taiteiden muuttuvasta osaamisesta.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet painottuivat kolmeen osa-alueeseen, joista ensimmäisessä selvitettiin esittävien taiteiden digitalisaatiokehitykseen, hybridituotantoihin, liiketoimintakehitykseen ja yhteistyöhön liittyvät osaamistarpeet. Toisessa osa-alueessa kehitettiin tarvittavaa osaamista pilotoimalla monisektoraalinen koulutus esittävien taiteiden ja laajemmin luovien alojen ammattilaisille Pirkanmaalla. Kolmannessa painopiste oli monisektoraalisen työelämän ja korkeakoulujen yhteistyömallin rakentamisessa digitalisaatio- ja hybridituotantojen osaamisen pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Hankesuunnitelman taustalla vaikutti koronapandemia, joka vaikeutti merkittävästi esittävien taiteiden ja tapahtuma-alan toimintaa ja toimeentuloa, mutta myös kiihdytti tarvetta luoda uudenlaisia toimintamalleja esitysten ja palvelujen saavutettavuudelle koronarajoitusten keskellä. Rajoitusten jälkeenkin digitaalisten palvelujen tarjoaminen tunnistetaan esittävissä taiteissa ja tapahtumissa välttämättömäksi alueeksi, jonka mahdollisuuksiin tulee panostaa voimakkaasti.

– Esittävien taiteiden ja tapahtumien tulevaisuus on hybridi, jossa fyysisessä maailmassa tapahtuvaa ja digitaalista toimintaa yhdistetään toisiaan vahvistavin tavoin yleisöjen ja asiakkaiden kokemusten ja saavutettavuuden parantamiseksi, kertoo hankkeen projektipäällikkö ja asiantuntija Maaret Salminen.

Kymmenen teesiä nykyhetkeen ja eteenpäinkin

Keskeisinä oppeina ja kiteytyksinä hankematkan varrelta SMART ART -hankkeen asiantuntijat Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Tampereen yliopistosta ovat poimineet seuraavat kymmenen teesiä, joita avataan tarkemmin hankkeen loppujulkaisussa.

  1. Digiosaaminen elämyksellistää esittäviä taiteita tekijän ja yleisön näkökulmasta.
  2. Hybriditapahtumat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia esittävien taiteiden eri osapuolille.
  3. Esittävien taiteiden osaaminen haastaa muuttumiseen ja jatkuvuuteen.
  4. Esittävien taiteiden ja laajemminkin kulttuuri- ja tapahtuma-alan yleisösuhde on murroksessa.
  5. Uusi normaali ei realisoitunut odotetulla tavalla.
  6. Esittäviä taiteita pitää elvyttää eikä näivettää.
  7. Saavutettavuus parantaa esittävien taiteiden koettavuutta ja tavoitettavuutta ja tekee sisällöstä helpommin lähestyttävää.
  8. Esittävien taiteiden tulevaisuus on monisektoraalinen.
  9. Osaamistarpeita on tärkeää tunnistaa ja ennakoida jatkuvasti, ja niihin on tärkeää vastata jatkuvalla oppimisella.
  10. Aktiivista vuoropuhelua esittävien taiteiden sisällä ja liepeillä tarvitaan yhä enemmän.

– Kymmenen teesiä otettiin innostuneesti vastaan. Toki niiden parissa on tekemistä hankkeen päätyttyäkin, toteaa TAMKin lehtori, asiantuntija Mika Kylänen.

Esittävien taiteiden yleisösuhteessa ja kävijän kokemuksen kehittämisessä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Esimerkiksi perinteiseen teatteriesitykseen voi lipun ostamisen lisäksi liittyä vaate-, narikka- ja ravintolapalveluita ja joissain tilanteissa myös kuljetus- ja majoituspalveluja. Kävijäkokemusta voisi vahvistaa esi- ja jälkipalveluvaiheilla, ja oheispalveluiden ja tuotemyynnin lisäksi tapahtuma voisi sisältää keskusteluja, sosiaalisen median hyödyntämistä sekä jopa digitaalisia johdannaisia.

Yli 30 pilotoivaa koulutustilaisuutta

Kaiken kaikkiaan SMART ART -hanke organisoi, suunnitteli ja toteutti yli 30 koulutustilaisuutta osana pilotoivan koulutuksen kokonaisuutta. Aihepiirit vaihtelivat digitalisaatiosta teknologian hyödyntämiseen, pelillistämisestä ja saavutettavuudesta vastuullisuuteen sekä palvelumuotoilusta tulevaisuuteen. Päätöspäivä toimi kokoavana katsauksena hankkeen matkaan. Samalla se loi katseita tulevaan.

Hankkeen päätöstilaisuutta edeltävässä koulutuksessa “Tarinaa, draamaa, bisnestä” Anne Kalliomäki Tarinakone Oy:stä avasi ikkunan tarinallistajan matkapäiväkirjaan – omaan matkaansa tv- ja elokuva-alan ammattilaisesta tarinallistajaksi.

Tarinakoneen osuus toi ajattelemisen aihetta myös tulevaisuusnäkökulmaan ja rohkaisi yhtäältä tuomaan tarinallistamista esittäviin taiteisiin ja toisaalta viemään esittävien taiteiden osaamista yhä enemmän muille aloille, kuten matkailun ja kaupan alalle. Kaiken kaikkiaan koulutukset ovat olleet valideja ja osuvia, Maaret Salminen kertoo.

SMART ARTin lopputuloksista, keskeisistä opeista ja teeseistä tuotetaan vielä tarkempi yhteenveto loppujulkaisuna syksyn 2023 aikana. Yksi kiinnostava avaus yhteistyömallista on ajatus epävirallisesta keskusteluklubista esittävien taiteiden toimijoiden kesken. Klubissa otettaisiin kantaa ajankohtaisiin asioihin, ja alustusten jälkeen keskustelua käytäisiin vapaamuotoisesti. Tilaisuudet järjestettäisiin kiertävällä periaatteella eri teatterien tiloissa, ja puheenjohtajuus olisi esimerkiksi ensimmäisen vuoden TAMKilla ja seuraavan Tampereen yliopistolla.  

 

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke on yksi REACT-EU -hankkeista, joita rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Kuva: Markku Turunen

Lisätietoja hankkeesta:  

Maaret Salminen, lehtori, hankkeen projektipäällikkö ja asiantuntija,TAMK Liiketalous ja media, maaret.salminen [at] tuni.fi (maaret[dot]salminen[at]tuni[dot]fi)

Mika Kylänen, lehtori, hankkeen asiantuntija, TAMK Liiketalous ja media, mika.kylanen [at] tuni.fi (mika[dot]kylanen[at]tuni[dot]fi)

SMART ART -hankkeen nettisivut