Väitös

Siirretty - Ensihoitolääkärin antama hoito parantaa vakavien aivovammojen ennustetta

Toni Pakkanen
Lääkärihelikoptereista on viime vuosina käyty kuumaa, ajoittain kiivastakin keskustelua. Varmuudella ei tiedetä, kuinka paljon toimintaan vuosittain käytettävät miljoonat auttavat potilaita. Lääketieteen lisensiaatti Toni Pakkanen arvioi väitöskirjassaan ensihoitolääkärien antaman hoidon vaikuttavuutta.

Ensihoidolla tarkoitetaan äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellistä hoitoa ja kuljettamista jatkohoitoon. Ensihoidon sekä ensihoitojärjestelmän ja sen osien toiminnan ja tehokkuuden tutkiminen on haastavaa. Pakkasen väitöskirja tarkastelee ensihoitolääkärien antaman hoidon vaikutusta potilaiden ennusteeseen ja erityisenä tutkimuskohteena ovat aivovammapotilaat.

Aihe on erittäin ajankohtainen: Hallitus on valtuuttanut sosiaali- ja terveysministeriön hankkimaan Suomessa lääkärihelikopteritoimintaa hallinnoivan FinnHEMS Oy:n koko osakekannan viideltä yliopistolliselta sairaanhoitopiiriltä valtion omistukseen, minkä lisäksi kahta uutta tukikohtaa koskevia päätöksiä tehdään parhaillaan. FinnHEMSin toiminta on rahoitettu valtion talousarviossa ja avustuksen taso on ollut vuosittain noin 30 miljoonaa euroa. Yhdessä hallituksen kaavailemassa vaihtoehtoisessa toimintamallissa FinnHEMSistä muodostuisi jatkossa valtiollinen lentoyhtiö. Tällöin STM:n selvityksen mukaan kaksi suurinta yksittäistä investointia – oman tuotannon helikoptereiden hankinta ja uusien tukikohtien rakentaminen – maksaisivat yhteensä vähintään noin 100 miljoonaa euroa.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan aivovammojen yleisimmät syyt ovat kaatumis- ja putoamistapaturmat (29–62 prosenttia) sekä liikenneonnettomuudet (41–59 prosenttia). Trafin ja Liikenneviraston vuonna 2016 tilaaman tutkimuksen mukaan liikennekuolema maksaa yhteiskunnalle noin 2,77 miljoonaa euroa ja vakava loukkaantuminen noin 790 000 euroa. Kustannukset sisältävät arviot muun muassa pelastustoimen, sairaanhoidon, kuntoutuksen ja uudelleenkoulutuksen kustannuksista, menetetystä työpanoksesta ja menetetystä hyvinvoinnista.

Pakkasen väitöskirjan ensimmäinen tutkimus käsittelee äkillisesti vakavasti sairastuneen tai vaikeasti loukkaantuneen potilaan hoitoa ja ennustetta viiden vuoden ajalta. Tutkimuskohteena oli ensihoitolääkärien hoitamien lähes 500:n äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan pitkäaikaisennuste. Vuoden kestäneen seurantajakson aikana potilaiden kokonaiskuolleisuus oli 35 prosenttia. Vastaavasti takaisin itsenäiseen elämään toipui 55 prosenttia potilaista. Valtaosa nuorista ikäryhmistä (< 60-vuotiaat) toipui hyvin.

Väitöskirjan muut osatyöt käsittelevät vakavia aivovammoja. Ensihoitolääkärien antaman hoidon vaikutuksen arvioimiseksi vakavien aivovammapotilaiden hoito ja toipuminen selvitettiin kahdesta tutkimuskohteesta (Helsingin ja Uudenmaan sekä Pirkanmaan alueelta) lähes kymmenen vuoden ajalta. Tutkimuksissa vertailtiin ensihoitolääkärin vaikutusta hoidon tuloksiin vakavien aivovammojen osalta erityyppisissä ensihoitojärjestelmissä. Tutkimusten tuloksista käy muun muassa ilmi, että ensihoitolääkärin osallistuminen vakavan aivovamman ensihoitoon vähensi potilaiden kuolleisuutta 15 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 239 ja loukkaantui vakavasti 485 ihmistä vuonna 2018. Jos kuolleisuutta pystyttäisiin vähentämään 15 prosenttia, joka vuosi 36 henkeä säästyisi. Aiemmin mainitun Trafin ja Liikenneviraston tutkimuksen mukaan tällöin puhuttaisiin jopa 100 miljoonan euron vuosittaisista säästöistä yhteiskunnalle, eikä tämä arvio vielä sisällä vakavia loukkaantumisia.

- Väitöskirjan johtopäätöksinä on, että ensihoitolääkärien hoitamien äkillisesti sairastuneiden tai loukkaantuneiden potilaiden pitkäaikaisennuste on hyvä ja ensihoitolääkärien osallistuminen hoitoon on yhteydessä aivovammapotilaiden vähäisempään kuolleisuuteen ja parempaan ennusteeseen, Pakkanen kertoo.

Kotkasta kotoisin oleva Toni Pakkanen työskentelee tällä hetkellä Eksote-ensihoidossa (Lappeenranta) sekä lääkärihelikopteri FinnHEMS 60:ssa (Kuopio).

Erikoislääkäri Toni Pakkasen anestesiologian ja tehohoidon erikoisalaan kuuluva väitöskirja The Impact of Emergency Medical Service Physicians on Patient Outcomes: With a focus on prehospital traumatic brain injury tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa lauantaina 4.4.2020 kello 12 alkaen Finn-Medi 5-rakennuksen auditoriossa, Biokatu 12. Vastaväittäjänä toimii dosentti Mika Valtonen Turun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Arvi Yli-Hankala lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1518-4

Kuva: Janne Virtanen

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat