Hyppää pääsisältöön

SIGCHI Finlandin parhaan maisteritason lopputyön palkinto Tampereen yliopistoon

Julkaistu 16.11.2022
Tampereen yliopisto
A person poses with a robot
Photo: Chia-Hsin Wu
SIGCHI Finland pyrkii edistämään ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimusta ja opetusta. Yhdistys on jakanut ihmisen ja tietotekniikan välisen vuorovaikutuksen alueella tehdyn parhaan maisterityön palkinnon vuodesta 2001. Lukuvuoden 2021–2022 parhaan lopputyön palkinnon on voittanut Chia-Hsin Wu Tampereen yliopistosta.

Wu:n tutkielman Primary School Pupils Programming Robotic Applications: Learning Experience During a Long-Term Trial on ohjannut Aino Ahtinen

Tutkielman tekijä on erittäin tyytyväinen kilpailun lopputulokseen: 

– Kilpailun voitto toimii motivaattorina tutkijan uralleni ja haluankin kiittää ohjaajaani Aino Ahtista hänen tuestaan tutkielman teon aikana. Tutkimukseni keskittyy peruskouluikäisten oppimiskokemuksiin robotin kanssa ja tarjoaa malleja, joita voidaan edelleen käyttää ohjelmoinnin opettamisessa, kuvailee Chia-Hsin Wu

Tutkimusta tehdessään Wu on keskittynyt erityisesti lasten oppimiskokemuksiin robottien kanssa: 

– Haavoittuvaisia ihmisryhmiä tutkittaessa eettisten periaatteiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Informaatioteknologian trendien mukaisesti käyttäjälähtöinen lähestymistapa ja teknologiaetiikka ovat asioita, joita täytyy yleisestikin perusteellisesti pohtia ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksessa.

Ahtinen ehdotti Chialle työn lähettämistä kilpailuun: 

– Chian työ oli sekä aiheensa, kohderyhmänsä että tutkimusotteensa puolesta sopivan haasteellinen. Luokallinen lapsia toimimassa robotin kanssa ei ole helpoin mahdollinen tutkimuskohde. Samaan aikaan se on erittäin antoisa oppimiskokemus. 

– Tutkimus tapahtui kenttäolosuhteissa ja sisälsi pitkäkestoista aineistonkeruuta. Lisäksi tutkimus tehtiin yhteistyönä tamperelaisen koulun sekä Utelias Technologies -yrityksen kanssa, eli työ sisälsi vuorovaikutusta kumppaneiden kanssa. Chia työskenteli koko projektin ajan hyvin positiivisella asenteella ja vuorovaikutuksella, tehden tarkasti kaikki vaiheet, ja oppien paljon uusia asioita, Ahtinen jatkaa. 

SIGCHI Finlandin raati kuvailee Wu:n Pro gradua laajaksi ja kunnianhimoiseksi työksi, joka antaa tietoa siitä, mitä robotiikalla voidaan tehdä luokkahuoneessa. Raati myös kiitteli tutkielmaa sen loogisuudesta ja johdonmukaisuudesta. Raati tunnusti työn haasteen peruskoululaisten kanssa työskentelyssä ja piti hyvänä, että tutkielmassa pohdittiin lasten kanssa työskentelyyn liittyviä eettisiä periaatteita. Raadin mukaan käyttäjäkokemuksen ulottuvuus on viety tutkielmassa uudelle tasolle.