Hyppää pääsisältöön

Rita Latikka: Teknologian käyttö yksinäisyyden torjunnassa tuo hyötyjä ja haasteita

Tampereen yliopisto
SijaintiKalevantie 5, Tampere
Keskustakampus, Linna -rakennuksen auditorio K103 ja etäyhteys
Ajankohta5.4.2024 9.00–13.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Yksinäisyys on laaja yhteiskunnallinen haaste, ja osaratkaisuja sen torjuntaan on haettu tieto- ja viestintäteknologiasta. YTM Rita Latikan väitöstutkimus osoitti, että tieto- ja viestinteknologian käytössä yksinäisyyden torjunnassa on sekä potentiaalisia hyötyjä että haasteita. Tulosten mukaan tieto- ja viestintäteknologian ja yksinäisyyden välinen suhde on monitahoinen.

Rita Latikka tarkasteli sosiaalipsykologian väitöskirjassaan tieto- ja viestintäteknologian roolia yksinäisyyden torjunnassa aikuisväestössä. Tavoitteena oli edistää ymmärrystä teknologian käytön ja yksinäisyyden välisestä yhteydestä, teknologian mahdollisista käyttötavoista yksinäisyyden torjunnassa sekä aihealueen keskeisistä avoimista haasteista. Tutkimuksessa käytetyt aineistot kerättiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, kyselyjen ja haastatteluiden avulla.

Tulosten mukaan tieto- ja viestinteknologian potentiaalisiin hyötyihin lukeutuu yksinäisyyden havaitseminen, ennustaminen ja vähentäminen.

– Teknologialla, kuten älykotijärjestelmillä, on käyttöpotentiaalia yksinäisyyden epäsuorassa havaitsemisessa ja ennustamisessa käyttäytymisdatan avulla, mikä voi auttaa esimerkiksi erilaisten resurssien ja interventioiden kohdentamisessa, Latikka sanoo.

– Yksinäisyyden vähentämisessä etenkin lemmikkejä muistuttavilla fyysisillä roboteilla on saatu lupaavia tuloksia, hän tarkentaa.

Teknologian käytöllä arjessa on tutkimuksen mukaan roolinsa myös yksinäisyyden kokemuksissa.

– Parhaimmillaan esimerkiksi sosiaalisen median käyttö voi välittää positiivisia ja merkityksellisiä kokemuksia sosiaalista tuesta tai kuulumisesta yhteisöön ja siten olla yhteydessä vähempään yksinäisyyteen.

Sosiaalisen median ongelmallisen käytön havaittiin puolestaan ennustavan korkeampaa yksinäisyyttä ja psyykkistä kuormittuneisuutta aikuisväestössä.

Tietyntyyppinen, pakonomainen, teknologian käyttö voi siis lisätä yksinäisyyttä. Teknologian käyttö ei myöskään aina tue ihmisen psykologisia perustarpeita kokea autonomiaa, kykenevyyttä ja yhteenkuuluvuutta, millä voi olla hyvinvointia vaarantavia seurauksia. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin teknologiakohtaisia haasteita ja tarve korkealaatuiselle lisätutkimukselle.

– Vaikka teknologiasta voi olla apua yksinäisyyden torjunnassa, en tukeutuisi siihen tai odottaisi siltä liikaa. Teknologia on hyvä renki mutta huono isäntä. Teknologiaa voi olla hyödyllistä käyttää etenkin yksinäisyyden tunteen torjunnassa ja silloin, kun ihmiskontaktia ei ole muuten tarjolla, Latikka ehdottaa.

Väitöstilaisuus perjantaina 5. huhtikuuta

YTM Rita Latikan sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja From loneliness to connection: The role of information and communication technology in combating loneliness tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 5.4.2024 kello 12 alkaen, Linna -rakennuksen auditoriossa K103 (Kalevantie 5). Vastaväittäjänä toimii professori Niina Junttila Turun yliopistosta. Kustoksena toimii sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen.

Tutustu väitöskirjaan.

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä.

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto