Hyppää pääsisältöön

Riikka Riihimies: Suuntima-palvelu sopii tyypin 2 diabetesta sairastavien ryhmittelyyn perusterveydenhuollossa

Tampereen yliopisto
SijaintiArvo Ylpön katu 34, Tampere
Kaupin kampus, Arvo-rakennus, auditorio F114 ja etäyhteys
Ajankohta7.6.2024 9.00–13.00
Kielisuomi
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Kuva: Mika Riihimies
Potilaiden erilaisten palvelutarpeiden tunnistaminen auttaa terveydenhuollon resurssien oikeudenmukaisessa kohdentamisessa. Suuntima on potilaiden segmentoinnin eli ryhmittelyn väline, jonka avulla muodostuu neljä erilaista asiakkuusryhmää tarpeenmukaisen palvelupolun suunnittelun tueksi. LL Riikka Riihimies selvitti väitöstutkimuksessaan Suuntiman toimintaa, pätevyyttä ja luotettavuutta tyypin 2 diabetesta sairastavien segmentoinnissa perusterveydenhuollossa.

Väestön ja potilaiden segmentointia käytetään palvelutarpeiltaan erilaisten potilasryhmien tunnistamiseen, jotta kullekin ryhmälle voidaan kohdentaa tarpeenmukaiset ja riittävät palvelut terveydenhuollossa. Suuntima on potilassegmentoinnin väline, jonka avulla selvitetään potilaan arjessa pärjäämisen voimavaroja sekä terveydentilan tai sairauksien ja niiden hoidon tilan vaativuutta. Tulosten perusteella potilaalle määritetään yksi neljästä asiakkuusryhmästä ja palvelupolusta: omatoimi-, yhteistyö-, yhteisö- tai verkostoasiakkuus.

Riikka Riihimies selvitti väitöstutkimuksessaan, miten Suuntima toimii terveyskeskuksessa hoitajan vastaanotolla tyypin 2 diabetesta sairastavien kanssa. Hän tarkasteli, miten potilaat jakautuvat asiakkuusryhmiin, millaisia eroja ryhmien välillä on, millainen on Suuntiman käytettävyys ja kuinka pätevä ja luotettava se on selvittämään asiakkaan arjessa pärjäämistä ja terveydentilaa.

– Tyypin 2 diabetesta sairastaa noin 10 % suomalaisista, ja heidät hoidetaan pääasiassa perusterveydenhuollossa. Diabeteksen hyvä hoito edellyttää potilaalta omahoidon taitoja sekä lääkehoitoon ja terveellisiin elämäntapoihin sitoutumista. Hyvällä hoidolla ehkäistään sairauden vaikeutumista ja päätetapahtumia kuten sydän- ja aivoinfarkteja, amputaatioita ja ennenaikaista kuolemaa. On tärkeää tunnistaa ne potilaat, jotka kykenevät ottamaan paljon vastuuta omahoidosta, ja ne, jotka tarvitsevat enemmän ammattilaisten tukea ja seurantaa. Tavoitteena on hoitaa kaikkia potilaita tarpeenmukaisesti ja yhtä hyvin, Riihimies toteaa.

Suurin osa terveyskeskuksessa asioivista tyypin 2 diabetesta sairastavista oli monisairaita yli 65-vuotiaita. He ovat kuitenkin toimintakykyisiä ja arjessa pärjääviä omatoimiasiakkuusryhmän potilaita.

– Heidät kannattaa motivoida hyvän omahoidon toteuttamiseen sekä varmistaa helpot yhteydenottokanavat terveyspalveluihin neuvojen saamiseksi tarvittaessa. Digitaaliset palvelut voivat soveltua hyvin osaksi tämän asiakkuusryhmän palvelupolkua, Riihimies pohtii.

Tulosten mukaan Suuntima on käyttökelpoinen ja hoitajan vastaanotolle sopiva, potilaan voimavarojen huomioimista vahvistava väline. Suuntiman asiakkaalle ja ammattilaiselle suunnatut kysymykset osoittautuivat päteviksi potilaan asiakkuuspolun kartoittamisessa.

Suuntiman eri asiakkuuspolkujen vaikutusten tutkiminen esimerkiksi potilastyytyväisyyden, hoitotulosten ja palveluiden käytön näkökulmasta on mahdollista sen jälkeen, kun palvelu on juurtunut käyttöön.

Riikka Riihimies on Kuusankoskelta kotoisin oleva yleislääketieteen erikoislääkäri. Hän toimii terveyskeskuslääkärinä Valkeakoskella, Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Väitöstilaisuus perjantaina 7. kesäkuuta

Lääketieteen lisensiaatti Riikka Riihimiehen yleislääketieteen oppialaan kuuluva väitöskirja Suuntima-palvelu segmentoinnin välineenä – käytettävyys-, pätevyys- ja luotettavuustutkimus diabetesta sairastavilla potilailla perusterveydenhuollossa tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 7.6.2024 klo 12 Arvo-rakennuksen auditoriossa F114 (Arvo Ylpön katu 34, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori emeritus Olli-Pekka Ryynänen Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii professori (tenure track) Tuomas Koskela, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto.

Tutustu väitöskirjaan

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä