Väitös

Raskaus ja synnytys on turvallista lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen

Ilari Kuitunen
Lonkan tekonivelen nuorena saaneiden potilaiden lisääntymisterveyttä tarkastellaan tuoreessa tutkija Ilari Kuitusen Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. Tutkimuksessa havaittiin tekonivelellä olevan ilmeinen vaikutus synnytystapaan ja toisaalta tekonivelryhmässä heikentynyttä vastasyntyneiden syntymäterveyttä. Sen sijaan synnytys itsessään ei vaikuttanut heikentävästi tekonivelen pitkäaikaispysyvyyteen.

Lonkan tekonivelleikkaus on tehokas ja kustannusvaikuttava toimenpide, jota hyvien tulosten myötä tehdään yhä enemmän myös nuorille, hedelmällisessä iässä oleville potilaille.

- Aiempaa tietoa tekonivelleikattujen hedelmällisessä iässä olevien lisääntymisterveydestä on vähän. Tutkimuksissa ei ole havaittu tekonivelen vaikeuttavan synnytystä eikä synnytyksen myöskään heikentävän tekonivelen pysyvyyttä, eli aikaa, jonka tekonivel potilaalla kestää, kertoo Kuitunen.

Tämän valtakunnallisen rekisteritutkimuksen tavoitteena oli selvittää kokonaisvaltaisesti lonkan tekonivelleikkauksen vaikutusta lisääntymisterveyteen. Aineisto on kerätty vuosilta 1980 - 2007. Tutkimusryhmän muodostivat 2 429 naista (leikkauksen aikana iältään 15-45 vuotta) ja 3 434 miestä (iältään 15 - 50 vuotta), joille oli ensileikkauksessa asetettu lonkkaan tekonivel. Verrokkiryhmään kuului 7 276 naista ja 10 299 miestä, joilla ei ollut tekoniveltä.

Tutkimuksen ensimmäisessä osatyössä todettiin lonkan tekonivelleikkauksen läpikäyneiden potilaiden saavan vähemmän lapsia kuin leikkaamattomien verrokkien. Toisessa osatyössä havaittiin, että leikatut naiset tekivät abortin terveydellisistä syistä todennäköisemmin kuin leikkaamattomat.

Kolmannessa osatyössä todettiin, että tekonivelleikkauksen jälkeen synnytystapa oli useammin keisarinleikkaus ja vastasyntyneiden syntymäterveys oli heikompaa. Neljännessä osatyössä ilmeni, että lonkan tekonivelleikkaus ei lisännyt riskiä lapsen synnynnäisille epämuodostumille. Viimeisessä eli viidennessä osatyössä havaittiin, että synnytys ei heikennä tekonivelen pitkäaikaispysyvyyttä.

Johtopäätöksiksi Kuitunen tiivistää:

- Nuorilla, hedelmällisessä iässä olevilla potilailla lonkan tekonivelleikkaus vaikuttaa lisääntymisterveyteen.

- Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeenkään ei raskaaksi tulemista kuitenkaan tarvitse vältellä eikä synnytyksellä myöskään ole mitään negatiivista vaikutusta lonkkatekonivelen pitkäaikaispysyvyyteen eli kestoon.

Mikkelistä kotoisin oleva Kuitunen valmistui keväällä lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta. Kuitunen työskentelee tällä hetkellä Mikkelissä terveyskeskuslääkärinä ja yksityislääkärinä sekä Suomen nuorten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä.

Lääketieteen lisensiaatti Ilari Kuitusen ortopedian ja traumatologian alaan kuuluva väitöskirja Total hip replacement and reproductional health: An analysis based on combined national register data tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 13.12.2019 kello 12.00 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere. Vastaväittäjänä toimii dosentti Rami Madanat Helsingin yliopistosta ja kustoksena apulaisprofessori Ville Mattila lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1329-6