Hyppää pääsisältöön

Psykologi Riikkaelina Susipolku: ”Kun voimme hyvin, aivomme toimivat ihanteellisesti”

Julkaistu 9.6.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Hymyilevä tummatukkainen nainen viininpunaisessa puserossa, taustalla vihreä metsä.
Riikkaelina Susipolun mukaan esihenkilötyössä, johtamisessa ja työyhteisön toiminnassa piilevät valtavan hienot voimavarat ja mahdollisuudet aivojen ja mielenterveyden vahvistamisen näkökulmasta: "Johtamisella saa rauhaa etuotsalohkolle", hän toteaa.
Työyhteisössä kannattaa kehittää aivojen palautumista tukevia käytäntöjä ja osallisuutta. Silloin aivot ja hermosto ovat ihanteellisesti virittäytyneet ongelmien ratkaisemiseen, uuden oppimiseen ja synnyttämiseen, luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Aivomme tarvitsevat myös kokemuksia siitä, että tulemme aidosti kuulluksi ja hyväksytyksi arvostettuina työyhteisön jäseninä, sanoo Kestävä aivoterveys -hankkeen asiantuntija Riikkaelina Susipolku.

Hankkeen tuloksissa on havaittu, että työntekijät tarvitsevat konkreettisia keinoja aivo- ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Työelämä kuormittaa aivoja ja palautuminen työpäivän aikana ja vapaa-ajalla on usein riittämätöntä. Kun aivot ovat kuormittuneessa tilassa, aivojen toiminnanohjaustoiminnot muuttuvat. Tämä puolestaan vaikuttaa käyttäytymiseen, ajatteluun ja tunteisiin.

Susipolku on psykologi ja työskentelee Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) sosionomikoulutuksessa, ammatinharjoittajana ja Kestävä aivoterveys -hankkeen asiantuntijana. Projektipäällikkö Mirva Kolonen kertoo, että Susipolun erityisosaamiselle, eli psykologiselle kohtaamiselle ja käytännön työlle kohderyhmien kanssa, on kasvavaa tarvetta.

Susipolku kokee, että ajankohtainen hanke antaa puitteet vaikuttaa ja kehittää aivoterveyttä tukevaa toimintakulttuuria yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla. Hän sitoo teoriaa ja tutkimustietoa ihmisten kokemukselliseen tasoon.

− Meillä ammattilaisilla puhe menee helposti teoriaan. Psykologina hyödynnän kokonaisvaltaista läsnäoloa ja sitä, mitä tiedämme aivoista, niiden toiminnasta ja vireystilasta. Tuon moniammatilliseen kehittämistyöhön konkreettisia, ryhmä- ja yksilöohjauksessa ilmenneitä asioita.

Hän tähdentää, että kun voimme hyvin, aivomme toimivat optimaalisesti.

Kullekin kohderyhmälle sopiva toimintamalli

Susipolku vastaa hankkeen kohderyhmien arkisiin tarpeisiin, jotta todellisia muutoksia tapahtuu. Hän painottaa, että tieto ja työkalut yksinään eivät riitä vaan ne pitää saada ihmisten arkeen. Nopeaa ja kaikille sopivaa valmista pakettia ei ole tarkoitus tehdä.

− Työstämme kullekin kohderyhmälle sopivia malleja. Tavoitteena on kehittää aivoterveyttä tukevia organisaation käytäntöjä ja toimintakulttuuria sekä tukea johtajuutta ja yksilöiden kasvuprosesseja tavoitteellisesti. Hoitajien kanssa työstämme muun muassa sitä, että yksittäisenä työyhteisön jäsenenäkin pystyy vaikuttamaan aivojen optimaalista toimintaa tukevaan vuorovaikutusympäristöön. Opettajien ja rehtoreiden työpajoissa edistämme aivohyvinvointia monipuolisilla lähestymistavoilla.

Työelämän kuormittavuudesta puhuttaessa nostetaan usein esiin kognitiivinen puoli, mutta muutkin tekijät uhkaavat aivojen voimavaroja. Aivojen hyvinvointia edistävät riittävä palautuminen työpäivän aikana, hyväksytyksi ja kuulluksi tuleminen työyhteisössä, kokemukset oman työn hallinnasta ja merkityksellisyydestä sekä riittävä tuki haastavien tilanteiden käsittelyyn.

”Johtamisella rauhaa etuotsalohkolle”

Susipolku tuo esille esihenkilötyön ja johtamisen merkitystä aivojen hyvinvoinnin tukemisessa.

− Meiltä vaaditaan usein positiivista ajattelua. Emme kuitenkaan kykene ajattelemaan positiivisesti, jos aivomme ovat kuormittuneet ja stressaantuneet. Ensin pitää laskea stressiä, jotta saisimme etuotsalohkon kunnolla käyttöön ja aivolle vapautuu tilaa erilaisille vaihtoehdoille, myönteisyydelle, ja luovuudelle. Johtamisessa ja toimintakulttuurin tietoisessa rakentamisessa on hyvä tunnistaa affektiivisen ergonomian merkitys innostumiseen ja sitoutumiseen työssä.

− Esihenkilötyössä, johtamisessa ja työyhteisön toiminnassa piilevät siis valtavan hienot voimavarat ja mahdollisuudet aivojen ja mielenterveyden vahvistamisen näkökulmasta.

”Yhdessä tekemällä saadaan tuloksia”

Lopuksi Susipolku muistuttaa tärkeästä asiasta.

− Hanke on mielenkiintoinen ja merkityksellinen. Voin tehdä työtä mielekkäällä tavalla ja kehittää tärkeitä sisältöjä kohderyhmien kestävän työ- ja aivohyvinvoinnin tukemiseksi. Koen, että voin hyödyntää aiemmin oppimaani ammatillista ja käytännön osaamistani sekä vastata hankkeessa nousseisiin tarpeisiin.

Hän kehuu upealla osaamisella varustettuja hankekollegoitaan ja erityisesti projektipäällikkö Mirva Kolosta. Kaikilla on mahdollisuus tehdä työtä omilla vahvuuksillaan ja omana persoonanaan, mikä tukee diversiteettiä ja tavoitteiden toteutumista.

− Mirva osaa luoda luottamusta ja kokemuksen aidosta kohtaamisesta. Tämä johtaminen näkyy käytännössä luovana ja innovatiivisena moniammatillisena yhteistyönä, mikä on tuottanut hyviä tuloksia ja uusia avauksia. Se on asiantuntijoiden johtamista parhaimmillaan.
 

Lisätiedot:
Riikkaelina Susipolku, psykologi, lehtori, Sosiaali- ja terveysala, Tampereen ammattikorkeakoulu
riikkaelina.susipolku [at] tuni.fi, 050 4326 325


Vieraile Kestävä aivoterveys -hankkeen verkkosivuilla
 

Kuva: Elea Susipolku
Teksti: Hanna Ylli